WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

(зазначеною в документах, які знаходяться на складах і в бухгалтерії). Можна розрахувати коефіцієнт наявності матеріалів за формулою 4.1[8,С.267]:
(4.1)
де: Мн - наявна кількістьматеріалів;
Мд - документальна кількість матеріалів.
З рисунка 4.2 видно, що у 2001 році підприємство має коефіцієнт наявності рівний 99,99%,що відображає процентний вміст фактичної наявності матеріалів. Цей результат значно покращився у порівнянні з показниками 2000 року, коли коефіцієнт наявності становить 97% (рис.4.2).
Умовні позначення:
- нестачі;
- наявність.
Рис. 4.2 Аналіз нестач та втрат матеріалів за результатами інвентаризацій на базовому підприємстві ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000-2001 роки.
Вивчаючи причини відхилень керівництво підприємства вживає заходи щодо підвищення рівня контролю за надходженням і використанням матеріальних цінностей, в разі нестач, а також точно визначає причини надлишків.
ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" значну долю уваги приділяє саме аналізу інвентаризації на підприємстві, за рахунок якої можна виявити типові порушення по надходженню та використанню матеріальних цінностей, показати зміни в контролі за дотриманням правил ведення обліку за рухом матеріалів у виробництві та на складах.
Не менш важлива увага має бути приділена питанню ефективності використання матеріалів, про що детальніше у наступному питанні.
5. Аналіз ефективності використання матеріалів
Головною умовою ефективної роботи підприємства є раціональне використання матеріальних ресурсів. Тому на базовому підприємстві застосовують методи систематичного контролю для виявлення резервів зниження матеріальних витрат, як на весь випуск продукції так і на окремі її види.
На базовому підприємстві аналітичний відділ для визначення рівня ефективності використання матеріалів використовує ряд показників, які в свою чергу поділяються на узагальнюючи і часткові (див. п. 3).
На базовому підприємстві основний з показників, що характеризують ефективність використання матеріалів - матеріаловіддача, за підсумками 2000 року склав 1,10, а в 2001 році - 1,14, що показує хоч і незначне, але все ж, підвищення ефективності використання матеріалів і збільшення випуску продукції з кожної гривні використаних матеріалів.
Крім того показник матеріаломісткості (формула 3.2) на ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за даними 2000 року склав 0,90, а в 2001 році - 0,89, що відображає зниження долі (частини) витрат, що припадає фактично на виробництво одиниці продукції (див. п.3). Зміна матеріаломісткості показує на скільки ефективно (економно) використовує базове підприємство матеріальні ресурси, тобто скільки матеріальних ресурсі припадає на 1 гривню випущеної продукції. Необхідно зазначити, що якщо цей показник буде перевищувати 1, то у виробничому процесі має місце явище перевитрат матеріальних ресурсів. В цьому випадку потрібно було б вжити заходів, щодо підвищення рівня ефективності використання матеріалів за рахунок зменшення витрат на одиницю продукції за рахунок зниженню закупівельної ціни на матеріали або перегляд існуючих норм витрат матеріалів на одиницю виготовленої продукції.
На основі проведених розрахунків можемо зробити висновок про не досить гарне значення показника, що характеризує питому вагу матеріальних витрат у собівартості виготовленої продукції (89,6%).
Слід зазначити, що коефіцієнти, які характеризують використання матеріалів доцільно визначати не лише по всьому випуску продукції, але і по окремих виробах. При цьому отримані значення будуть точніше відображати результати ефективного їх використання.
Багато науковців подають на розгляд факторний аналіз або аналіз на основі факторних систем. Але ці методики не завжди відповідають вимогам поставленим перед аналітиком. В багатьох випадках випускається з уваги, що є причиною, а що є наслідком. Беручи до уваги можливі прорахунки працівники ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" намагається досягти щоденного ефективного використання матеріалів, тобто намагається скоротити матеріаломісткість та підвищити матеріаловіддачу.
При дотриманні планових норм витрат матеріалів на один виріб можна розрахувати і можливий резерв збільшення випуску продукції за формулою (5.3) [15, С. 100]:
, (5.3)
де: Вод. - відхилення по витраті матеріалу на одиницю продукції;
Фвип. - фактичний випуск виробів тис. шт;
ПВод. - планова витрата матеріалу на один виріб.
При вивченні вивчити матеріаломісткості окремих видів продукції та причини зміни її рівня можна застосувати схему факторної системи матеріаломісткості (рис.5.1).
Рис. 5.1. Факторна система матеріаломісткості
Дана схема надає можливість визначити загальну матеріаломісткості за рахунок структури виробленої продукції та питомої матеріаломісткості. Виявлення матеріаломісткості може зробити підсумок аналізу матеріальних ресурсів і надати змогу зробити узагальнюючий висновок, щодо використання матеріальних ресурсів.
Для узагальнення результатів необхідно провести факторний аналіз показників матеріаломісткості і матеріалоємності (таблиці 5.1).
Таблиця 5.1
Факторний аналіз узагальнюючих показників використання матеріалів на ВАТ "Бучанський завод скловиробів" за 2000 - 2001 рр.
Показник Роки Абсолютне відхилення +,-
2000 2001
Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 2206,70 1697,50 -509,2
Матеріальні затрати, тис. грн. 1994,80 1522,50 -472,3
Матеріаловіддача 1,10 1,14 +0,04
Матеріаломісткість 0,90 0,89 -0,01
Як бачимо з даних таблиці матеріаловіддача збільшилась, за підсумками 2001 року, на 0,04 (матеріаломісткість відповідно зменшилась на 0,01), що, в деякій мірі позитивно характеризує діяльність базового підприємства, але показники не є достатніми для висновку про ефективне використання матеріалів. В порівнянні з 2000 роком у 2001 році кожна гривна матеріальних затрат принесла додатково 0,04 копійки товарної продукції.
Узагальнення результатів аналізу показників ефективності надходження та використання матеріалів включає в себе виявлення можливих шляхів зниження матеріаломісткості, тобто норм витрачання матеріалів на одиницю продукції та закупівельних цін на матеріальні ресурси.
Базове підприємство, зокрема, повинно звернути увагу на економію матеріалів, удосконалення технології виробництва, яке б надало можливість зменшити відходи і збільшити обсяги виробництва продукції. При чому заплановане зниження показників ефективності, зокрема матеріаломісткості повинно бути розраховане і підкріплене документальне.
ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" особливу увагу приділяє заходам по удосконаленню процесу виготовлення продукції, правильності обліку та збуту товарної продукції. При великих відхиленнях матеріаломісткості на базовому підприємстві проводиться глибока перевірка даних і перегляд всіх статей матеріальних витрат за калькуляцією

 
 

Цікаве

Загрузка...