WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

матеріалів. Проаналізувавши показники матеріаломісткості, планових витрат та інші, складається враження, що на підприємстві не створюється ніяких умов щодоподальшого розширення виробництва, модернізації виробничих технологій, завдяки яким скоротились би витрати матеріалів. Але слід звернути увагу на розрахунок можливих резервів підвищення ефективності використання матеріалів, про що детальніше у наступному питанні.
4. Аналіз результатів інвентаризації матеріалів.
Основою всіх господарських операцій підприємств, товариств, об'єднань, фондів, бірж є матеріали. Серед методів і прийомів, що забезпечують виконання функцій бухгалтерського обліку, важливе місце займає інвентаризація.
Інвентаризація - це перевірка і документальне підтвердження наявності і стану матеріальних та інших цінностей, іншого майна та вкладів підприємств, розрахунків та зобов'язань.
Проаналізувати результати інвентаризації матеріалів означає застосувати та послідовну методику:
затвердження фактичної наявності матеріалів, (їх збереження, дотримання норм запасів);
встановлення надлишку чи нестачі шляхом співставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку;
виявлення матеріалів, що частково втратили свою початкову якість, застаріли, чи взагалі не використовуються;
перевірка можливої зміни реальної вартості зарахованих на баланс матеріалів.
ВАТ " Бучанський завод скловиробів" для того, аби мати базу для аналізу, аби підтвердити правильність та достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності, періодично проводити перевірку наявності матеріалів методом суцільної чи вибіркової інвентаризації. Знання способів (загальні і часткові, що взаємопов'язані) та прийомів дослідження документів бухгалтерського обліку дозволяє вірно зробити необхідні висновки.
До завершення зняття фактичних залишків на підприємстві вже закінчено обробку і аналіз документів про рух матеріалів, виведено їх залишки на день початку інвентаризації. За внесення в описи невірних даних про відмінні ознаки, кількість, суму і стан проінвентаризованого майна та зобов'язань відповідальність несе інвентаризаційна комісія. Наявність та стан об'єктів інвентаризації встановлюється шляхом безпосереднього підрахунку, вимірювання, зважування, огляду, а при необхідності - лабораторних замірів та аналізів. Встановлення ваги (обсягу) навалочних матеріалів може здійснюватися на основі обмірів і технічних розрахунків, які мають додаватися до опису.
Всі відомості про об'єкт інвентаризації аналізуються за даними інвентаризаційних описів (дод. Е) (актах інвентаризації), в яких найменування цінностей та їх кількість подається у номенклатурі та одиницях виміру, прийнятих в обліку.
Для визначення результатів інвентаризації, за даними інвентаризаційних описів та актів, бухгалтерія спільно з інвентаризаційною комісією складає порівняльну відомість по цінностях, за якими аналізуються виявленні відхилення від даних обліку (по всіх випадках пересортиці, нестач та надлишків, а також по втратах, пов'язаних зі строком позовної давності; від осіб, що відповідають за збереження цінностей, інших посадових осіб вимагається письмові пояснення).
Вартість надлишків і нестач цінностей в порівняльних відомостях приводиться у відповідності з їх оцінкою в облікових реєстрах. Висновки і пропозиції про покриття нестач надлишками і регулювання встановлених різниць комісія відображає у протоколі.
Інвентаризаційні різниці аналізуються у такій послідовності:
аналізується витрачання цінностей у межах встановлених норм природних збитків (списуються на витрати виробництва і обігу). Застосування норм збитків здійснюється лише при виявленні фактичних нестач. При відсутності норм, збиток розглядається як понаднормова нестача;
аналізуються понаднормові нестачі, а також втрати від їх псування. Аналіз робиться шляхом порівняння фактичних втрат із закріпленими нормами втрат матеріалів. Розраховуються показники, які показують відхилення втрат за звітний період в порівнянні з відповідним періодом минулого року. І після цього виявляються фактори, які вплинули на зміну рівня втрат матеріалів;
аналіз взаємозаліків надлишків та втрат у результаті персортиці, що допускається лише по відношенню до товарно-матеріальних цінностей одного і того ж найменування та у рівній кількості (якщо надлишки та нестачі утворилися в один і той же перевіряємий період, у однієї і тієї ж перевіряємої особи)[2.,С.35-40].
Для аналізу перевіряються підтверджені результати інвентаризації і пропозиції по регулюванню різниць, відображені в бухгалтерському обліку в місяці закінчення інвентаризації.
Результати контрольних перевірок інвентаризацій, проведених на базовому підприємстві за досліджуваний період, відображені у таблиці 4.1
Таблиця 4.1
Аналіз результатів інвентаризації, проведеної в ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за період з 11 по 21 листопада 2001 року
Найменування цінностей, які підлягають перевірці Відображено в опису Фактично за результатами перевірки Результати перевірки +,-
к-ть, од. виміру ціна, грн. сума,
грн. к-ть, од. виміру ціна, грн. сума, грн. к-ть, од. виміру сума, грн.
Пісок кварцовий, кг 5,95 125,00 742,25 5,94 125,00 742,00 -0,01 0,0125
Доломіт, кг 259,48 208,00 53971,84 259,48 208,00 53971,84 - -
Сода кальцинована, кг 51,09 78,81 4026,23 51,09 78,81 4026,23 - -
Сульфат натрію, кг 8,00 55,93 447,44 8,00 55,93 447,44 - -
Селітра, кг 25,61 640,00 16390,40 25,61 640,00 16390,40 - -
Всього - - 75579,16 - - 7557,91 - 0,0125
За результатами таблиці можна виявити фактичне відхилення (-10кг.) наявності піску кварцового (5,94 т.) із зазначеними в документах (5,95т.). Тобто отримано інвентаризаційну різницю причиною якої стало неякісне зберігання даного матеріалу (підвищена вологість), що спричинила його псування. Відповідність всі інші показників свідчить про налагоджену систему внутрішнього контролю за збереженням і використанням матеріалів на підприємстві.
Порівнюючи результати звітної інвентаризації із минулою, можна сказати, що контроль за дотриманням правил ведення документального оформлення, а також контроль за явищами розкрадань та зловживань на даному підприємстві значно покращився (рис. 4.1).
Рис. 4.1 Аналіз нестач і втрат матеріалів за результатами інвентаризацій, проведених ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000 - 2001 роки.
Аналіз інвентаризації матеріалів може проводитись як суцільно, тобто, за всіма матеріалами за номенклатурними номерами, так і по кожному окремо. При чому при порівнянні можуть використовуватись не тільки узагальнені відомості по надходженню і вибуттю матеріалів (в бухгалтерії, а й первинні документи на складах).
За результатами інвентаризації визначається також і відносне відхилення, тобто, фактична кількість матеріалів на складі порівнюється з документальною кількістю матеріалів

 
 

Цікаве

Загрузка...