WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

відповідають вимогам дотримання причинно-наслідкових зв'язків між результативним показником і показниками факторів. При цьому випускається з уваги, що є причиною, ащо є наслідком. Виходячи з цього для підрахунку загальних матеріальних витрат на кінець періоду ВАТ "ВКП Бутанський завод скловиробів" намагається досягти щоденного ефективного використання матеріалів, тобто - скорочення рівня матеріаломісткості. В процесі аналізу фактичний рівень показників ефективності використання матеріалів порівнюють з плановими, вивчають їх динаміку і причини змін (рис. 3.1) [10.,С.117], а також їх вплив на обсяг виробництва продукції.
0
Рис. 3.1 Загальна структурно-логічна модель факторів системи матеріаломісткості
В результаті - загальна матеріаломісткість залежить від структури випущеної продукції, норми витрат матеріалів на одиницю продукції, цін на матеріали та відпускних цін на продукцію. Так застосування узагальнюючих показників в аналізі дозволяє отримати лише загальне уявлення про рівень ефективності використання матеріалів і резерви підвищення цього рівня. Але більш конкретну інформацію забезпечує аналіз часткових показників. Вони застосовуються для характеристики ефективності використання окремих видів матеріалів (металомісткість, паливомісткість, енергомісткість та інше), а також для характеристики рівня матеріаломісткості окремих виробів (відношення вартості всіх застосованих матеріалів на одиниці продукції до її оптової ціни). Для обчислення названих часткових показників використовують дані планових, звітних калькуляцій окремих виробів і розшифровок до них (дод. Д). На базовому підприємстві застосовуються також показники параметральної, конструктивної, технологічної, відносної питомої матеріаломісткості, коефіцієнт використання окремих видів матеріалів.
Коефіцієнт використання матеріалів доцільно визначати не лише по всьому випуску продукції, але і за окремими виробами. В цьому випадку він являє собою відношення корисного витрачання чистої ваги виробу в натуральному вираженні до норми чи фактичного витрачання матеріалів, використаних на їх виготовлення.
Також при здійсненні аналізу руху матеріалів необхідно проаналізувати витрачання матеріалів на одиницю продукції (табл.3.1).
Таблиця 3.1
Аналіз витрачання матеріалів на одиницю продукції на
ВАТ "ВКП БЗС" у 2001 році
Матеріали Норма витрат на одиницю виробів, од. виміру Відхилення від прогнозу, од. виміру
(+,-) Витрати на весь випуск, грн. Відхилення від прогнозу, грн. ( +,-)
прогноз факт прогноз фактично
Пісок кварцовий, кг
0,23
0,23
-
28000,75
31000,25
+2000,50
Доломіт, кг 0,19 0,18 -0,01 23000,75 22000,50 -1000,25
Сода кальцинована, кг
0,90
0,80
-0,10
11200,50
10000,00
-1200,50
Сульфат натрію, кг
0,10
0,08
-0,20
12000,50
10000,00
-2000,50
Селітра, кг 91,85 89,99 +1,86 11485,11 11248,45 -13,75
З таблиці видно, що підприємство виготовляє продукцію з економією матеріалів у середньому на 4,62%. За рахунок такої економії зменшуються витрати на матеріали, що, звичайно є позитивним фактором для діяльності підприємства, але значним недоліком є те, що значною мірою ця економія впливає на якість виготовляємої продукції. Якби мали місце перевитрати матеріалів, це свідчило б про нераціональне їх витрачання і потребувало з'ясування конкретних причин і винних осіб. Для базового підприємства важливо було б досягти "ефективної" економії у результаті використання більш дешевих матеріалів, заміни одних матеріалів іншими більш економними, впровадження нової техніки і передової технології і тощо.
При дотриманні планових норм витрат матеріалів на один виріб можна розрахувати і можливий резерв збільшення випуску продукції (формула 3.2) [13, С.86]:
, (3.2)
де: Вод. - відхилення по витраті матеріалу на одиницю продукції;
Фвип. - фактичний випуск виробів тис. шт;
ПВод. - планова витрата матеріалу на один виріб.
При аналізі використання матеріалів на базовому підприємстві аналізують також вплив таких факторів як "норма витрат" і "ціна за одиницю" на загальний рівень матеріальних витрат підприємства (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Аналіз впливу факторів на рівень матеріальних витрат ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2001 рік
(один вид продукції)
Матеріали Норми витрат на одиницю продукції, од. виміру. Ціна одиниці матеріалу, грн. Матеріальні витрати, грн. Відхилення по матеріальних витратах,
+,-
план фактично план фактично план фактично
Пісок кварцовий, кг
0,23
0,23
3,00
4,25
28000,75
31000,25
+2999,5
Доломіт, кг 0,19 0,18 16,00 14,30 23000,75 22000,50 -1000,25
Сода кальцинована, кг
0,90
0,80
5,10
4,20
11200,50
10000,00
-1200,5
Сульфат натрію, кг
0,10
0,08
3.,60
2,55
12000,50
10000,00
-2000,5
Селітра, кг 91,85 89,99 10,20 9,80 11485,11 11248,45 -236,11
З таблиці видно, що матеріальні витрати приведені на виробництво одного з видів продукції, виготовляємих базовим підприємством за результатами 2001 року знизилися вцілому на 1437,68 грн., що є досить позитивним фактором діяльності підприємства - ресурси використовуються досить ефективно. Слід зазначити, що така зміна відбулася за рахунок зниження норм використання матеріалів на 19,71 грн. та за рахунок зниження цін на використовувані матеріали на 36,81 грн. при виготовленні одиниці продукції. Отже, маємо ситуацію, коли підприємство постійно працює над системою забезпечення виробництва більш дешевими, але не менш якісними матеріалами та пошуком більш ефективного їх використання із подальшим зниженням норм використовуваних матеріалів.
Потім необхідно вивчити матеріаломісткість окремих видів продукції та причини зміни її рівня. Вона залежить від норм витрат матеріалів, їх вартості та відпускних цін на продукцію. Можна застосувати схему факторної системи матеріаломісткості (рис.3.2) [13., С.88-89].
На основі даного рисунку можна визначити загальну матеріаломісткість продукції за рахунок структури виробленої продукції та часткової матеріаломісткості. Виявлення матеріаломісткості може підвести риску під аналізом використання матеріалів і надати змогу зробити узагальнюючий висновок. Також необхідно узагальнити всі виявлені резерви збільшення виробництва продукції за всіма основним факторами виробництва і виявити реальну його величину, збалансовану за всіма ресурсам.
Умовні позначення:
- взаємозв'язок факторів, що впливають на рівень матеріаломісткості.
Рис. 3.2 Загальна факторна система матеріаломісткості.
Проаналізувавши за такою схемою діяльність базового підприємства, зокрема ділянки використання матеріалів, можна сказати, що ВАТ " ВКП Бутанський завод скловиробів" має певні труднощі щодо планування і використання

 
 

Цікаве

Загрузка...