WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

підприємства матеріалами є правильність розрахунку поставок матеріалів у відповідності до вимогвиробництва. Важливо також забезпечити рівномірне надходження матеріалів до основних цехів і цехів допоміжного виробництва. Такої політики дотримується і ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" .
Також на підприємстві пам'ятають, що забезпечення матеріалами виробництва, їх ефективне і своєчасне використання цілком залежить від матеріально-технічного забезпечення. Тому на базовому підприємстві існує відділ матеріло - технічного постачання, який несе відповідальність за своєчасність надходження матеріалів на склади. Адже при порушенні термінів поставки матеріалів, надходження їх невідповідної якості, може призвести до порушення плану випуску і реалізації товарної продукції.
Фінансово-економічний штат працівників бухгалтерії базового підприємства ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" працює над перевіркою обґрунтованості та розрахунку встановлених норм і нормативів, які визначені на рівні витрат виробництва попередніх періодів, при цьому враховують фактичні витрати на виробництво продукції з корегуванням на обсяг продукції, яка запланована на даний звітний період.
Для визначення ефективності забезпечення підприємства матеріалами здійснюють перевірку відповідності плану поставок потребам виробництва продукції і утворення залишків, тобто - їх запасів, виходячи з прогресивних норм витрат матеріалів.
Для стабільного забезпечення потреб виробництва матеріалами використовується впровадження матеріально-технічних міроприємств по усуненню відхилень, які б спричинили погіршення (зменшення) обсягів виробництва.
З джерел покриття потреби підприємства у матеріалах виділяють, зокрема і на базовому підприємстві, зовнішні та внутрішні джерела (рис. 2.1) [5, С. 205 ]
Умовні позначення:
- послідовність розподілу джерел покриття потреб у матеріалах
Рис. 2.1. Загальна схема джерел покриття потреб підприємства в матеріальних ресурсах.
Тобто, як і необхідно, на базовому підприємстві проводиться аналіз забезпеченості потреб у матеріальних ресурсах джерелами покриття. Це є головною умовою ритмічної роботи підприємства. Аналіз забезпеченості виробничих потреб у матеріалах можна визначити також за формулою 2.1 [14, С.231 ]:
Ui =Uiвн + Uiз , (2.1)
де: Uiвн - сума внутрішніх джерел покриття потреб в кожному з видів матеріалу;
Uiз - сума зовнішніх джерел покриття потреб в кожному з видів матеріалів сумою власних внутрішніх джерел покриття.
Реальна ж потреба в завозі матеріалів зі сторони( зовнішні поставки) визначається за формулою 2.2 [14, С. 248]:
Пс = Зп - Вп , (2.2)
де: Пс - реальна потреба в завозі матеріальних ресурсів зі сторони
Зп - загальна потреба в певному виді матеріалу
Вп - сума власних внутрішніх джерел покриття.
Потреба базового підприємства у матеріалах визначається в розрізі їх видів на потреби основної (виробництво) і неосновної діяльності підприємства і запаси, необхідні для нормального функціонування на кінець періоду (формула 2.3) [5.,С.215]:
, (2.3) де MPni - загальна потреба підприємства;
MPij - потреба і-го виду матеріальних ресурсів на j-й вид діяльності;
MP3i - необхідні для нормального функціонування підприємства запаси і-го виду матеріальних ресурсів на кінець періоду.
Потребу в матеріалах на кінець періоду визначають за трьома видами оцінки: в натуральних одиницях виміру, що необхідно для встановлення потреби в складських приміщеннях; за вартістю для виявлення потреби в оборотних засобах; в днях забезпеченості - для цілей планування і організації контролю.
До останнього часу особлива увага, на підприємстві, приділялася перевірці виконання поставок матеріалів, виділених підприємству за держзамовленнями та кооперативними поставками. На сьогоднішній день підприємство працює без державних замовлень.
При аналізі рівня забезпеченості матеріалами слід зазначити, що за планом поставок на ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" розраховують показники, які свідчили б про відсоток виконання договорів (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Аналіз виконання договорів поставки матеріалів на ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2001рік.
Найменування матеріалу Планова потреба, тон. Джерела покриття потреб, тон. Укладено договорів, тон. Надійшло від постачальників, тон. Забезпеченість потреб договорами, % Виконання договорів, %
внутрішні зовнішні план факт
Пісок ква-рцовий 24552 - 24552 24552 24534 100 100 99,93
Доломіт 7812 - 7812 7812 7812 100 100 100
Сода кальцинована 7812 - 7812 7812 7812 100 100 100
Сульфат натрію 372 - 372 372 370 100 100 99,46
Селітра 60 - 60 60 60 100 100 100
За даними таблиці 2.1 можна сказати, що потреба підприємства майже у всіх матеріалах забезпечена на 100%, але має місце недопоставка піску кварцового і сульфату натрію, це свідчить про недопоставку матеріалів або з вини постачальників, або з вини відділу матеріального забезпечення, менше ніж необхідно для задоволення планової потреби на 0,07% і 0,54% відповідно. Це надає можливість спланувати вірогідність простою виробництва за причин недопоставки або поставки матеріалів низької якості. Аби забезпечити виробничий процес і у випадку затримки або недопоставки матеріалів, базове підприємство має запас їх на складах, тому розраховує запас в днях. Аналогічний аналіз за даними 2001 року проведено за допомогою таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Аналіз виконання договорів поставки матеріалів на ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000 рік.
Найменування матеріалу Планова потреба, тон. Джерела покриття потреб, тон Укладено договорів, тон. Надійшло від постачальників, тон Забезпеченість потреб договорами, % Виконання договорів, %
внутрішні зовнішні прогноз факт
Пісок кварцовий 19641,6 - 19641,6 19641,6 19641,6 100 100 100
Доломіт 6249,6 - 6249,6 6249,6 6197,1 100 100 99,16
Сода кальцинована 6249,6 - 6249,6 6249,6 6249,6 100 100 100
Сульфат натрію 297,6 - 297,6 297,6 284,1 100 100 95,46
Селітра 48 - 48 48 48 100 100 100
За даними таблиці 2.2 видно, що потреба підприємства майже у всіх матеріалах забезпечена на 100%, але є недопоставка доломіту і сульфату натрію. Поставки виконані лише на 99,16% і 95,46% відповідно, це говорить про недопоставку матеріалів, що вкрай незадовільно характеризує роботу підприємства.
На ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" велика увага приділяється також аналізу виконання плану за строками поставки матеріалів (ритмічності). Для оцінки ритмічності поставок використовують такі показники: середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт нерівномірності, коефіцієнт варіації. Аналіз нерівномірності поставок рекомендується здійснювати за допомогою методів математичної статистики. За розрахунок цих показників відповідає аналітичний

 
 

Цікаве

Загрузка...