WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

відділ.
Коефіцієнт нерівномірності поставок обчислюється за формулою 2.4 [7, С.55]:
%, ( 2.4 )
де: - сума коефіцієнтів виконання договорів;
N - кількість коефіцієнтів виконання договорів по поставкам.
Коефіцієнт нерівномірності поставок базового підприємства за підсумками 2000 року становив 0,12%, а у 2001 році - 1,08%, що свідчить про зниження ритмічності поставок на підприємство матеріалів.
В процесі надходження матеріалів слід також приділити увагу і перевірці якості одержаних матеріалів від постачальників, тобто перевіряють наявність за кількістю, відповідність стандартам і технічним умовам. ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" майже не має у своїй роботі випадків порушення асортименту та якості оприбуткованих матеріалів. Але у випадку їх невідповідності, підприємство повинно виставити претензію і отримати відшкодування за понесені збитки в результаті втрат від неможливості використання низькоякісного матеріалу і зменшення обсягу виробництва.
В основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах покладено нормативи і норми їх розрахунку і складських запасів, стану яких приділяється велика увага. Розподіл матеріалів, сировини та матеріалів за видами приведено на рис. 2.2.
Рис. 2.2 Види запасів сировини і матеріалів на базовому підприємстві ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів"
Аналіз стану запасів матеріалів базового підприємства подано в таблиці 2.3
Таблиця 2.3
Аналіз стану запасів матеріалів на
ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000р.
Матеріали Середньо добовий запас, грн. Фактичний запас Норма запасу, дні Відхилення від максимальної норми, +,-
грн. дні максим. мін. дні грн.
Пісок кварцовий 1216,28 18244,22 15 25 10 -10 -12162,78
Доломіт 789,62 9475,45 12 24 8 -12 -9475,43
Сода кальцинована 59,13 1005,15 17 30 11 -13 -768,64
Сульфат натрію 406,28 6500,47 16 22 9 -6 -2437,68
Селітра 61,5 799,5 13 21 10 -8 -492,00
З таблиці 2.3 видно, що підприємство ритмічно отримує матеріали хоча має при цьому певний надлишок матеріалів, що негативно впливає на ефективність роботи підприємства. Крім того підприємство має понаднормові запаси матеріалів (більше мінімального рівня, зокрема по піску кварцовому на 1,09%, по доломіту на 1,05%). Це свідчить про те, що із обороту вилучено досить значну частину оборотних коштів, що значно знижує їх оборотність і в даний час для підприємства відіграють дуже важливу роль. Якщо встановити ритмічне надходження сировини, то витрати на зберігання матеріалів зменшаться майже до нуля. Це надало б можливість відмовитись від об'ємних складських приміщень, що дозволить більш раціонально використовувати територію заводу, зменшити витрати на утримання та обслуговування складів.
Підсумовуючи результати аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання, необхідно мати на увазі, що втрати при недопоставці сировини та через відсутність сировини в якійсь мірі дублюють одна одну.
Зробивши аналіз надходження матеріалів слід зазначити, що ті показники, які були розраховані у цьому питанні не можуть дати узагальнюючу оцінку ефективності роботи підприємства за рахунок надходження і використання матеріалів, тому у наступному питанні розглядається ефективність використання матеріалів.
3. Аналіз використання матеріалів
Обов'язковими умовами достатнього рівня функціонування підприємства та виробничого процесу зокрема, є своєчасне забезпечення підприємства матеріалами і раціональне їх використання. Слід нагадати, що важливим фактором забезпеченості підприємства матеріалами є правильність розрахунку необхідності в них, раціонально-технічне забезпечення і економно-ефективне використання їх у виробництві.
Своєчасне забезпечення виробництва матеріалами і їх раціональне використання у значній мірі залежить від матеріально-технічного постачання.
На підприємстві ВАТ "ВКП БЗС" проводиться активна робота щодо впровадження організаційно-технічних заходів по виявленню внутрівиробничих резервів і конкретних заходів по їх використанню (відходи і вторинні ресурси, залучення замінників дорогих і дефіцитних матеріалів, при необхідності - використання місцевих видів ресурсів та відходів), що також необхідно знати при аналізі.
Необхідність систематичного виявлення і мобілізації резервів зниження витрат матеріалів на одиницю продукції та зменшення відходів при виготовленні продукції передбачає використання в аналізі системи показників, які всебічно характеризують ефективність використання матеріалів. Вони дозволяють планувати, розраховувати, аналізувати результати роботи підприємств, об'єднань та галузей промисловості в області зниження матеріаломісткості продукції. Це визначення, в загальному вигляді, характерне для будь-якого рівня управління.
Оцінка ефективності використання матеріалів на практиці аналітичної роботи і в економічній літературі здійснюється за допомогою різних показників та їх систем. Найбільшого розповсюдження набули показники, в розрахунку яких використовується сума матеріальних витрат, а не матеріальних ресурсів. Це зумовлене тим, що, у широкому розумінні вартість використаних, витрачених матеріалів виражається витратами матеріалів, а рівень їх витрачання у виробництві - показниками, обчисленими виходячи із суми витрат матеріалів [10., С.110].
Для характеристики ефективності руху матеріалів, тобто, надходження та витрачання економічний аналіз передбачає ряд показників узагальнюючих і часткових. До узагальнюючих відносять - матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, питома вага матеріальних затрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріальних витрат. Матеріаловіддача характеризує віддачу матеріалів, тобто кількість випущеної продукції з кожної гривні застосованих матеріалів. Матеріаломісткість ( формула 3.1) показує, скільки матеріальних витрат припадає фактично на виробництво одиниці продукції.
, (3.1)
де:
МВ - сума матеріальних витрат;
ВП - вартість випущеної продукції.
Коефіцієнт же співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і темпів витрат характеризує у відносному вираженні динаміку матеріаловіддачі і одночасно розкриває фактори її росту. Динаміка показника питомої ваги матеріальних витрат у повній собівартості характеризує зміну матеріаломісткості продукції (формула 3.2) [10., 114]:
(3.2)
де :
СБ вп - повна собівартість випущеної продукції;
МВ ф - рівень матеріальних витрат.
Якщо коефіцієнт більший 1, мають місце перевитрати матеріальних ресурсів на виробництво продукції, і навпаки - економія матеріальних ресурсів, якщо коефіцієнт менше 1.
В економічній літературі рекомендується декілька методик аналізу узагальнюючих показників, що базується на різних типах факторних систем. Методики, що пропонуються не завжди

 
 

Цікаве

Загрузка...