WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

кальцинована 105,7 71,8 -33,9
Сульфат натрію 118,7 92,7 -26,0
Селітра 93,8 64,5 -29,3
Допоміжні матеріали 949,6 846,4 -103,2
Всього 2627,8 2211,8 -416,0
З таблиці 1.1 видно, що наявність матеріалів змінилася за аналізований період. З наведених даних видно, що наявні матеріали зменшилися по всім їх видам у більшій чи меншій мірі, зокрема по групі основних матеріалів на -18,64 %, допоміжних -10,87 %. А обсяг окремих видів основних матеріалів змінювався так само. Зокрема наявна селітра зменшилася на 31,24 %, доломіт -29,84%. Загалом же розмір використовуваних матеріалів зменшився на - 15,83 %. Це пояснюється тим, що понаднормові матеріали накопичені в період простоїв починають поступово використовуватися у виробництві, тобто матеріали будуть скорочуватися до тих пір поки не знизяться до рівня нормативних запасів.
Аналіз структури матеріалів проводиться шляхом розрахунку питомої ваги окремого виду матеріалу у загальному їх підсумку ( формула 1.1) [14, С. 227]:
= , (1.1)
де: Пв - питома вага окремого виду матеріалів, %;
Вов - вартість окремого виду матеріалів, грн.;
Ввв - вартість всіх видів матеріальних ресурсів, грн..
Розрахунок питомої ваги окремого виду матеріалу у загальному їх підсумку за формулою 1.1 по базовому підприємству ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" наведено в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Аналіз структури матеріалів за даними ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000 - 2001 рр.
Види матеріалів 2000р. 2001р. Абсолютне відхилення, +,-
сума,
грн. питома вага, % сума,
грн. питома вага, % сума,
грн. питома вага, %
Основні матеріали
з них: 1678,2 63,9 1365,4 61,7 -312,8 -2,2
Пісок кварцовий 1145,2 68,2 985,7 72,2 -159,5 +4,0
Доломіт 214,8 12,8 150,7 11,0 -64,1 -1,8
Сода кальцинована 105,7 6,3 71,8 5,3 -33,9 -1,0
Сульфат натрію 118,7 7,1 92,7 6,8 -26,0 -0,3
Селітра 93,8 5,6 64,5 4,7 -29,3 -0,9
Допоміжні матеріали 949,6 36,1 846,4 38,3 -103,2 +2,2
Всього 2627,8 100,0 2211,8 100,0 -416,0 -
Як видно з таблиці обсяг використовуваних матеріалів на базовому підприємстві зменшується. Так за даними 2000 - 2001 років зменшення відбулося на загальну суму 416,0 тис. грн., що становить 15,83 % (див. Табл..1.1). І, як вже зазначалося вище, рівень використовуваних матеріалів скорочуватиметься до нормативного. Питома вага основних матеріалів за підсумком двох років скоротилася на 2,2%, а допоміжних - навпаки - зросла на 2,2%. Структурні зрушення відбулися також і в групах основних видів матеріалів. Зокрема зросла питома вага піску кварцового на 4% і, але зменшилася по всім іншим видам сумарно на 4%. Є тут і певні особливості зокрема при зменшенні кількості піску кварцового і допоміжних матеріалів, їх питома вага збільшилася на +4,0% і 2,2% відповідно по кожному з цих видів матеріалів.
Згідно опрацьованих даних також можна побудувати діаграму, що буде більш наглядно характеризувати структуру матеріалів, що використовуються в процесі виробництва на базовому підприємстві (рис. 1.1).
Рис. 1.1 Структура матеріалів ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000 - 2001 рр.
З рисунку 1.1 видно, що на базовому підприємстві за даними 2001 року в порівнянні з даними 2000 року є деякі зрушення, а саме бачимо, що у виробництві стали більше застосовувати допоміжні матеріали - 38% у порівнянні з 35% попереднього звітного періоду, але зменшилося використання основних матеріалів на 3%, що характеризує рівень загальних структурних зрушень, що відбуваються на підприємстві. Але вцілому такі зміни свідчать про те, що виробничий процес не стоїть на місці. Підприємство все ж забезпечене необхідною кількістю сировини і матеріаламів, має достатню кількість (38%) допоміжних матеріалів, що зумовлює ефективну організацію виробництва.
Але діаграми і графіки мають один суттєвий недолік - не відображають відхилення між періодами, що порівнюються, тобто зробити аналіз заданими діаграми досить важко і тому для розрахунку різного роду відхилень, розрахунку впливу факторів на узагальнюючий показник використовують аналітичні таблиці. Отже, для ліквідації цього недоліку доцільно використовувати табличний спосіб аналітичного опрацювання інформації.
Також важливою умовою правильної організації обліку матеріалів є попередня розробка норм запасу матеріалів по кожному номенклатурному номеру і норм витрат кожного виду матеріалів на кожний вид виробленої продукції, що необхідно для контролю за станом залишків матеріалів на складах підприємства в межах потреб, а також за правильним їх використанням у виробництві [14, С.141].
Отже, матеріали займають одне з головних місць у процесі виробництва певної продукції. Без забезпечення підприємства необхідними матеріальними цінностями неможливий виробничий процес. Специфічною рисою матеріальних цінностей є те, що вони повністю використовуються у процесі виробництва, тому підприємство повинно постійно слідкувати за їх своєчасним поповненням.
На базовому підприємстві ВАТ "ВКП БЗС" матеріалам належить провідна роль. Придбаваються, як правило, матеріали (переважно неорганічні хімічні сполуки) такі як: пісок кварцовий, селітра, доломіт, кальцинована сода та інші. Для кожного підприємства важливо, щоб затрати на придбання матеріалів були як найменшими. Адже, вони впливають на собівартість продукції, яка в свою чергу впливає на кінцеву ціну товару і на прибуток підприємства.
Важливим фактором є також і правильна постановка аналізу надходження і використання матеріалів на підприємстві, адже матеріали не повинні залежуватись на складах і - навпаки, підприємство не повинно відчувати в них дефіциту. Їх обсяг повинен співпадати з потребою використання матеріальних цінностей у виробничому процесі. Звідси видно, що потрібно своєчасно вести аналіз матеріально - технічного постачання. Саме висвітленню цієї проблеми і присвячене наступне питання.
2. Аналіз надходження матеріалів
Сучасний економічний процес особливо вимагає своєчасного контролю за діяльністю підприємства, що ґрунтується на здійсненні як поточного, так і перспективного прогнозування його розвитку. Найбільшої ж уваги потребує напрямок організації надходження матеріалів, що забезпечує безперервний хід виробництва, а, отже - розвиток конкретного підприємства, збільшення розміру валового внутрішнього продукту та зміцнення економічної стабільності країни вцілому.
Як зазначалося вище, матеріали надходять від постачальників та, досить часто, в результаті бартерних операцій. Слід також зазначити, що базове підприємство має зв'язки не тільки з українськими, а й з іноземними (Білорусь, Росія, Польща та інші) партнерами.
Відомо, що для ефективної роботи підприємства та виробничого процесу потрібно дотримуватися своєчасного забезпечення матеріалами, а також раціонально, ефективно їх використовувати. Основним фактором, який показує забезпеченість

 
 

Цікаве

Загрузка...