WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

"Баланс" (дод. А ),форма №2 "Звіт про фінансові результати (дод.Б ), форми статистичної звітності.
1.Характеристика матеріалів та аналіз їх структури.
На сучасному етапі стрімкого переходу до ринкової економіки дедалі більшого значення набуває ділянка матеріально-технічного забезпечення підприємства. Запаси підприємства займають важливе місце у виробничому процесі підприємства, без забезпечення ними стає неможливий виробничий процес. Адже матеріали, що є їх досить вагомою складовою, займають значне місце серед об'єктів управління підприємством, оскільки їх характеризують як речові елементи виробництва, які використовуються у якості предметів праці у виробничому процесі. являють собою предмети, що є матеріально-речовою основою випущеної продукції. Вони повністю беруть участь у виробничому процесі (повністю споживаються у кожному циклі) і повністю переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції.
Специфічною особливістю матеріалів, як вагомої частини виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва використовуються повністю, і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно заміняти новими [6 , С.101].
У собівартості промислової продукції питома вага витрат матеріалів складає біля 50%, а в деяких галузях промисловості (наприклад хімічній, текстильній) сягає 80-85% [4, С.38]. Так на базовому підприємстві ВАТ "ВКП БЗС" у собівартості продукції питома вага витрат матеріалів складає біля 70-85%, в залежності від виду продукції. Тому питанням обліку виробничих запасів має приділятись велика увага .
Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди повинні бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво [6, С.102].
Основні задачі аналізу матеріалів на будь-якому промисловому підприємстві, а, зокрема, й на базовому полягають у забезпеченні щоденного дослідження їх надходження, збереження на всіх етапах руху, аналізі та плануванні норм необхідних запасів, використання матеріалів у виробництві на базі технічно - обґрунтованих норм їх використання. За допомогою аналізу використання матеріалів можливим стає своєчасне виявлення непотрібних матеріалів та їх залишків, які, у подальшому, підлягають реалізації у відповідності з діючим порядком, що і розроблено на підприємствах і будівлях.
В процесі ж виробництва матеріали використовуються по-різному. Одні з них повністю споживаються у виробничому процесі (сировина і матеріали), інші - змінюють тільки свою форму (змащувальні матеріали, фарби), треті - входять у вироби без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини), четверті -тільки сприяють виготовленню виробів, не входять в їх масу чи хімічний склад (МШП).
Отже, на базовому підприємстві з метою спрощення системи обліку, контролю та аналізу, враховуючи особливості виробництва, прийнято за призначенням матеріали групувати так:
основні матеріали:
сировина і основні матеріали,
допоміжні матеріали:
паливо (для технологічних цілей, для енергетичних цілей, для господарських потреб ), тара одноразового користування, запасні частини для ремонтів, малоцінні та швидкозношувані предмети .
У деяких галузях промисловості, наприклад, на базовому підприємстві купують в порядку виробничої кооперації напівфабрикати, (наприклад, радіоелектронні вузли, блоки живлення, і т.і.), які підлягають подальшій обробці або витрачаються безпосередньо на збирання готової продукції. У цих випадках напівфабрикати розглядаються як основні матеріали.
Важливою умовою правильної організації обліку матеріалів є розробка номенклатури матеріалів. Це робиться для того щоб відділи та служби користувалися єдиними встановленими на підприємстві обліковими цінами і номенклатурою матеріалів, розробляється номенклатура - цінник, що являє собою систематизований перелік матеріалів, їх номенклатурні номера та облікові ціни.
Важливою умовою правильної організації обліку та контролю використання матеріалів є їх правильне групування. На різних підприємствах матеріали можуть мати різне призначення залежно від тієї функції, яку вони виконують в процесі виробництва. [6, С.103]. Так, наприклад, радіодеталі на базовому підприємстві ВАТ "ВКП БЗС" створюють основу готової продукції - міні-АТС, а на цукровому, хімічному, машинобудівному підприємствах радіодеталі використовуються для поточного ремонту радіоелектронної апаратури, участі безпосередньо у виробництві готової продукції вони не беруть. Тому важливо правильно згрупувати матеріальні цінності на підприємстві за їх призначенням та роллю в процесі виробництва.
Правильна і раціональна організація матеріалів забезпечується чіткою системою і суворим порядком оформлення операцій, щодо руху матеріалів.
Аби вірно проводити аналіз використання матеріалів, необхідно вивчити їх структуру, яка передбачає групування їх за економічним призначенням, виходячи з функціональної і технологічної ролі та значення у виробничому процесі і технологічними властивостями, на сировину і матеріали, паливо, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети, ін.
Як правило, зокрема і на базовому підприємстві, розрізняють економічну та технологічну структури. В основу економічної, покладено роль матеріалів у господарському процесі виробництва. Одні формують сировинну основу майбутнього продукту, інші - необхідні для забезпечення виробничого процесу або надання виробам відповідних властивостей, чи сприяють виробничому процесу. Першу групу називають основними матеріалами, другу - допоміжними. Зі складу основних матеріалів виділяються покупні напівфабрикати.
Матеріали на базовому підприємстві ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" підрозділяють на два види: основні і допоміжні. До основних видів матеріалів належать всі ті, які використовуються безпосередньо при виготовленні продукції за цехами та вцілому по всьому виробництву. Особливістю є те, що базове підприємство використовує вторинну сировину, тобто перероблює склобій.
До основних видів матеріалів, які використовуються у виробництві є пісок, глина та деякі інші, крім того безпосередньо на виробництво витрачається велика кількість палива, що пов'язане з певними особливостями виробничого процесу.
Основою для аналізу наявності матеріалів на базовому підприємстві слугує, як правило, спеціально розроблена номенклатура (дод. В ). Приклад аналітичної таблиці за допомогою якої проводиться аналіз наявності матеріалів, відображено у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Аналіз наявності матеріалів за даними ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000 - 2001 рр.
тис. грн.
Види матеріалів 2000 р. 2001 р. Відхилення ,+,-
Основні матеріали:
з них 1678,2 1365,4 -312,8
Пісок кварцовий 1145,2 985,7 -159,5
Доломіт 214,8 150,7 -64,1
Сода

 
 

Цікаве

Загрузка...