WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

матеріалів, які закладено в собівартість цього виду використовуються при виготовленні й інших видів продукції.
Слід звернути увагу на результати аналізу виконання договорів по забезпеченню підприємства матеріалами. Так за даними базового підприємства можна зробитивисновок про достатнє приділення уваги відділом постачання взаємодіє з партнерами, а також те, що потреби в матеріалах задовольняються виконаними договорами в середньому на 99,7% (див.табл.2.1). Отже Керівництво ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" приділяє особливу увагу постачанню матеріалів, контролюючи за їх надходженням.
Зниження ж обсягів виробництва продукції за даними 2000-2001 рр. на 509,233 тис. грн. (див. табл. 1.), є не досить позитивним фактором, що характеризує діяльність підприємства, але одночасно, це відображає зменшення кількості використовуваних матеріалів. Але ситуація говорить про ефективне використання матеріалів. На це вказує показник матеріаломісткості, який зменшився за даними 2001 року у порівнянні з відповідним періодом 2000 року на 0,01.
Головна економія матеріальних витрат полягає в пошуку більш вигідних умов поставки матеріалів за нижчими цінами та вищою якістю і пошуку резервів зменшення норм витрачання. Бартерні операції полегшують реалізацію продукції і забезпечення матеріалами, але це ускладнює процес оподаткування результатів бартерних операцій і його визначення.
Необхідно особливу увагу звернути на узагальнюючі показники по використанню матеріальних ресурсів і ставити завдання по підвищення матеріаловіддачі або зменшенні матеріаломісткості, що може призвести до значного економічного ефекту.
Впровадження обліку і аналізу в систему управління і внутрішньогосподарського контролю допоможе більш раціонально використовувати наявні матеріальні ресурси, зокрема знаходити резерви всередині самого підприємства для збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат у розрахунку на одиницю продукції, що випускається.
Розглядаючи суть, склад і застосування аналізу наявності і руху матеріалів, а саме існуючі методичні прийоми аналізу, можна сказати, що поставлені перед управлінським апаратом вимоги щодо додержання норм витрачання матеріалів на одиницю продукції можуть бути додержані і без впливу даних факторів на зміну якості продукції.
Зокрема аналіз повинен займати одне з провідних місць в процесі управління виробничою, фінансовою і господарською діяльністю, адже одного бухгалтерського обліку, без застосування методичних прийомів економічного аналізу, не достатньо для прийняття стратегічних, раціональних і ефективних рішень по вдосконаленню виробничого процесу. На сьогоднішній день аналіз майже ніде (за рідкісними випадками) не застосовується. Йому мало приділяють увагу як підприємці так і вчені, які розглядають різного роду економічні питання (проблеми) по управлінню, внутрішньогосподарському контролю та вдосконаленню роботи як малих підприємств, так і гігантах індустрії.
Отже, аналіз надходження і витрачання матеріалів поєднує в собі сукупність методів досягнення економічної стабільності підприємства і зростання прибутковості за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції та її якості. Необхідні зв'язки й з іноземними партнерами, що свідчитиме про попит продукції вітчизняного виробництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках склотари і скловиробів.
З метою досягнення позитивних результатів для базового підприємства в обліковій роботі конче необхідна повна автоматизація обліково-контрольного процесу пов'язаного з аналітичним опрацюванням інформації про рух матеріалів.
Слід зазначити, що на базовому підприємстві ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" функціонує аналітичний відділ, але що стосується аналізу використання матеріалів, то він проводить недостатній обсяг робіт, і тому ефект не є значним. В інтересах підприємства и штат аналітичного відділу, поповнити його новими, свіжими кадрами, забезпечити відповідними технічними і програмними засобами, що в недалекому майбутньому дасть значний економічний ефект.
Аналітичний відділ відповідає за своєчасність отримання результативних показників і коефіцієнтів, які дали б можливість оперативно виявляти і реагувати на зміни в економічних процесах у виробництві і реалізації продукції, закупівлі матеріалів і сировини.
Використання вторинної сировини дозволяє підприємству забезпечити низьку собівартість продукції, уникнути проблеми реалізації відходів виробництва на стороні, в цілому раціоналізувати витрачання матеріалів, що призведе до чималої економії адже сировинні ресурси досить дорого коштують, і тим самим підвищити прибутковість і рентабельність як у цілому по підприємству, так і по окремим видам продукції, що випускається.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями від 18.11.97 № 693/97-ВР) // Баланс. - 2000. - № 1 .- С.3-47.
2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріалів, грошових коштів і документів та розрахунків (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів від 05.12.97 р. № 268): Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 // Баланс. - 2001. - № 6. - С.35-40.
3. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И.Стражева. - Мн.: Вышэйшая школа, 1997. - 219 с.
4. Баканов М.И., Шеремет А. Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М. Финансы и статистика , 1998.-328 с.
5. Бандурка А.М. , Червяков И.М., Посылкина О.В. , Финансово - экономический анализ. - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та внутренних дел , 1999. - 394с .
6. Бірюкова І.К. Практичний бухгалтерський облік в Україні. - К.: Економіка і право, 2000. - 145 с.
7. Дмитрієв М.В. Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності промислового підприємства. - М.: Економічна література, 2000. - 175 с.
8. Економіка підприємства: Підручник / За редакцією С.Ф.Покропивного. - К.; "Хвиля-Прес", 1998р. - 400с.
9. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998 - 768с.
10. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу : Навч. Посібник. - К. : Знання - Прес, 2000 - 207 с.
11. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К. : ЗАТ "Нічлава", 1999.- 204с
12. Івахненко В.М. , Горбаток М. І. , Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч пособ. - К. : КНЕУ, 1999.- 176с.
13. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. - Тернопіль: Економічна думка, 1998 . - 200с.
14. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ООО "Новые знания" , 1999. - 398с.
15. Стражев В. И. и др . Анализ хозяйственной деятельности в промышленности . - Минск : Высшая школа , 1999. - 398с.

 
 

Цікаве

Загрузка...