WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

використання матеріалів на ВАТ "Бучанський завод скловиробів" за 9 місяців 1999 і 2000 рр.
Показник 9 місяців Абсолютне відхилення +,-
1999 р. 2000 р.
Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 15381 12204 -3177
Матеріальні затрати, тис. грн. 9376 6655 -2721
Матеріаловіддача 1,64 1,83 +0,19
Матеріаломісткість 0,61 0,55 -0,06
Як видно з даних таблиці матеріаловіддача збільшилась на 0,19 (матеріаломісткість відповідно зменшилась на 0,06), що позитивно характеризує діяльність базового підприємства, а в порівнянні з 1999 роком у 2000 році кожна гривна матеріальних затрат принесла додатково 19 копійок товарної продукції. Розрахунок впливу факторів на показники матеріаловіддачі і матеріаломісткості подано у додатку . Із розрахунку видно, що за рахунок зменшення обсягів виробництва матеріаловіддача зменшилася на 0,33, а за рахунок зменшення матеріальних витрат на 2721 тис. грн. - збільшилася на 0,52. Матеріаломісткість збільшилася на 0,16 за рахунок зменшення об'єму виробництва на 3177 тис. грн., а за рахунок зменшення матеріальних витрат - зменшилася на 0,22.
Розрахунок впливу факторів на ефективність виробництва продукції надає можливість знайти можливі резерви збільшення обсягу випуску продукції, резерви зниження матеріаломісткості продукції. Тому для більш ефективної роботи підприємства потрібно проводити регулярні розрахунків цих показників.
Отже, розрахунок ефективності використання матеріальних ресурсів дуже важливий для базового підприємства. При аналізі резервів збільшення випуску продукції, показниківефективності надходження та використання матеріалів слід розглянути підсумкове питання по узагальненню та удосконаленню аналітичної роботи.
6. Узагальнення результатів аналізу та шляхи удосконалення аналітичної роботи
Узагальнення результатів аналізу показників ефективності надходження та використання матеріальних ресурсів включає в себе можливі шляхи зниження матеріаломісткості, тобто норм витрачання матеріалів на одиницю продукції та закупівельних цін на матеріальні ресурси.
Базове підприємство повинно звернути увагу на економію матеріалів, удосконалення технології виробництва, яке б надало можливість зменшити відходи і збільшити обсяги продукції. При чому заплановане зниження показників ефективності, зокрема матеріаломісткості повинно бути розраховане і підкріплене документальне.
На протязі своєї діяльності підприємство повинно постійно звітувати перед державними відділами статистики, вона відображає рівень обсягів виробництва, матеріальні витрати, витрати по оплаті праці та інше.
Виходячи з цього потрібно виявити рівень економії, принцип встановлення норм матеріальних витрат, фактори, які впливають на підвищення або зниження матеріаломісткості, проаналізувати динаміку матеріальних витрат та змін матеріаломісткості окремих видів продукції.
Слід зазначити, що аналіз повинен проводитися не тільки порівнюючи планові і фактичні показники, а й використовувати данні за попередні періоди діяльності підприємства. Це надає можливість більш глибоко проаналізувати причини погіршення або покращення фінансового стану підприємства.
Методика аналізу звітного показника матеріаломісткості мало чим відрізняється від методів розрахунку її на підприємстві ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів". Разом з тим слід пам'ятати, що на її рівень впливає чимало факторів. Їх слід виділити і виключити із суми матеріальних витрат та обсягу продукції для оцінки рівня матеріаломісткості продукції.
ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" особливу увагу приділяє заходам по удосконаленню процесу виготовлення продукції, правильності обліку та збуту товарної продукції. При великих відхиленнях матеріаломісткості на базовому підприємстві проводиться глибока перевірка даних і перегляд всіх статей матеріальних витрат за калькуляцією собівартості продукції. Для формування норм матеріальних витрат рекомендується розраховувати середні витрати за попередній період.
Підвищення ефективності використання матеріалів обумовлює скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості та зростання прибутку. При аналізі виявляється, що зміна витрат на модернізацію і оновлення обладнання та технологій виробництва призводить до зменшення витрат сировини і матеріалів.
За результатом 1999-2000 рр. матеріальні витрати скоротилися. Ця результативна зміна обумовлена, за результатами аналізу, підвищенням ефективності використання матеріалів, зниженням об'ємів випуску продукції.
Підприємству необхідно знижувати матеріаломісткість для подальшої ефективної діяльності. Резерви зниження матеріаломісткості обумовлюються збільшенням обсягу виготовленої продукції та зменшенням матеріальних витрат з 0,55 грн. на1 грн. товарної продукції. Для цього вивчають коефіцієнти використання однакових матеріалів в однотипних технологічних режимах їх обробки, що дозволило б базовому підприємству намітити заходи по вдосконаленню технологічних режимів (вдосконалення технології, придбання технологій за кордоном), конструкцій продукції і т.д.
Розмір економії розраховується шляхом множення різниці між фактичним процентом зниження і встановленим завданням по групам матеріалів на норму витрат, визначених на фактичний випуск продукції за нормами попереднього року (табл.6.1).
За результатами таблиці 6.1 видно, що в цілому по підприємству зниження норм витрат матеріалів на випуск продукції досягнуто у 2000 році, у порівнянні з 1999 роком на 13,95%, але це відбулося за рахунок зменшення об'ємів випуску продукції. При порівнянні нормативних витрат і фактичних витрат у 2000 році, то цей показник склав 0,02%. Отже підприємство працює над зниженням норм витрат матеріалів, хоча це і відбувається частково за рахунок зниження обсягу випущеної продукції.
На останньому етапі аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів необхідно встановити можливості подальшого зниження норм витрат матеріалів і матеріальних витрат, невикористаних у звітному році. Вивчення конкретних умов виробничо-господарської діяльності підприємства, що аналізується, дозволяє зробити висновки про те, що такі можливості на підприємстві є. Існують всі умови для впровадження у виробничий процес нових промислово-технічних заходів по вдосконаленню виробництва, яке б дало можливість знизити витрачання матеріалів.
Аналіз зведених показників матеріаломісткості припускає з'ясовування реальних результатів її зниження та виконання норм матеріальних витрат з метою визначення заходів щодо подальшого їх зниження витрати матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива та енергії. При цьому плановане зниження матеріаломісткості повинно бути підкріплено

 
 

Цікаве

Загрузка...