WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

кварцовий 1216,28 18244,22 15 25 10 +10 +12162,81
Доломіт 789,62 9475,45 12 24 8 +12 +9475,45
Сода кальцинована 59,13 1005,15 17 30 11 +13 +768,64
Сульфат натрію 406,28 6500,47 16 22 9 +6 +2437,68
Селітра 61,5 799,5 13 21 10 +8 +492,00
З таблиці 3.3 видно, що підприємство неритмічно отримує матеріали вчасно і має при цьому певний надлишок матеріалів, що позитивно впливає на ефективність роботи підприємства. Крім того підприємство має понаднормові матеріали (більше максимального рівня, зокрема по піску кварцовому на 12162,81 грн., по доломіту на 9475,45 грн., а по соді кальцинованій 768,64 грн.). Це свідчить про те, що із обороту вилучено досить значну частину оборотних коштів, що значно знижує оборотність оборотних коштів і в даний час для підприємства відіграють дуже велику роль.
Підсумовуючи результати аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання, необхідно мати на увазі, що втрати при недопоставці сировини та через відсутність сировини в якійсь мірі дублюють одна одну.
Зробивши аналіз надходження матеріалів слід зазначити, що ті показники, які були розраховані у цьому питанніне можуть дати узагальнюючу оцінку ефективності роботи підприємства за рахунок надходження і використання матеріалів, тому у наступному питанні розглядається ефективність використання матеріалів.
4. Аналіз руху матеріалів
Обов'язковими умовами нормального функціонування виробничого процесу є своєчасне забезпечення підприємства матеріалами і раціональне, ефективне їх використання. Важливим фактором забезпеченості підприємства матеріалами є правильність розрахунку необхідності в них, раціонально-технічне забезпечення і економно-ефективне використання їх у виробництві.
Своєчасне забезпечення виробництва матеріалами і їх раціональне використання у значній мірі залежить від матеріально-технічного постачання. Працівники бухгалтерії ВАТ "ВКП БЗС" передусім перевіряють обґрунтованість встановлених норм і нормативів, які покладено в основу розрахунку потреб підприємства в матеріалах для виконання виробничої програми та на господарські потреби. Перевіряють відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і утворення необхідних запасів, виходячи з прогресивних норм витрат матеріалів. На підприємстві ВАТ "ВКП БЗС" проводиться активна робота щодо впровадження організаційно-технічних міроприємств по виявленню внутрівиробничих резервів і конкретних міроприємств по їх використанню (використання: відходів і вторинних матеріалів, залучення замінників дорогих і дефіцитних матеріалів, по мірі необхідності використовуються місцеві види ресурсів та відходів), що також необхідно знати при аналізі.
Потреба базового підприємства у матеріалах визначається в розрізі їх видів на потреби основної (виробництво) і неосновної діяльності підприємства і запаси, необхідні для нормального функціонування на кінець періоду (формула 4.1) [31.,с.115]:
, (4.1) де MPni - загальна потреба підприємства;
MPij - потреба і-го виду матеріальних ресурсів на j-й вид діяльності;
MP3i - необхідні для нормального функціонування підприємства запаси і-го виду матеріальних ресурсів на кінець періоду.
На базовому підприємстві в процесі аналізу перевіряють відповідність фактичного розміру запасів матеріалів нормативному. Також перевіряється рівномірність постачання матеріалів за договорами поставки матеріалів від постачальників.
Потребу в матеріалах на кінець періоду визначають за трьома видами оцінки: в натуральних одиницях виміру, що необхідно для встановлення потреби в складських приміщеннях; за вартістю для виявлення потреби в оборотних засобах; в днях забезпеченості - для цілей планування і організації контролю.
В процесі аналізу перевіряють також якість одержаних матеріалів від постачальників, тобто перевіряють відповідність їх стандартам, технічним нормам і умовам договору поставки.
До останнього часу особлива увага, на підприємстві, приділялася перевірці виконання поставок матеріалів, виділених підприємству за держзамовленнями та кооперативними поставками. На сьогоднішній день підприємство працює без державних замовлень.
У разі поставок низькоякісних матеріалів утворюються незаплановані відходи. За рахунок поставки низькоякісної сировини (матеріалу) підприємство зазнає значних збитків.
Необхідність систематичного виявлення і мобілізації резервів зниження витрат матеріалів на одиницю продукції та зменшення відходів при виготовленні продукції передбачає використання в аналізі системи показників, які всебічно характеризують ефективність використання матеріалів. Вони дозволяють планувати, розраховувати, аналізувати результати роботи підприємств, об'єднань та галузей промисловості в області зниження матеріаломісткості продукції. Це визначення, в загальному вигляді, характерне для будь-якого рівня управління.
Оцінка ефективності використання матеріалів на практиці аналітичної роботи і в економічній літературі здійснюється за допомогою різних показників та їх систем.
Найбільшого розповсюдження набули показники, в розрахунку яких використовується сума матеріальних витрат, а не матеріальних ресурсів. Це зумовлене тим, що, у широкому розумінні вартість використаних, витрачених матеріалів виражається витратами матеріалів, а рівень їх витрачання у виробництві - показниками, обчисленими виходячи із суми витрат матеріалів.
Для характеристики ефективності руху матеріалів, тобто, надходження та витрачання економічний аналіз передбачає ряд показників.
Застосування узагальнюючих показників в аналізі дозволяє отримати лише загальне уявлення про рівень ефективності використання матеріалів і резерви підвищення цього рівня. Більш конкретну інформацію забезпечує аналіз часткових показників. Вони застосовуються для характеристики ефективності використання окремих видів матеріалів (металомісткість, паливомісткість, енергомісткість та інше), а також для характеристики рівня матеріаломісткості окремих виробів (відношення вартості всіх застосованих матеріалів на одиниці продукції до її оптової ціни).
На базовому підприємстві застосовуються також показники параметральної, конструктивної, технологічної, відносної питомої матеріаломісткості, коефіцієнт використання окремих видів матеріалів.
Коефіцієнт використання матеріалів доцільно визначати не лише по всьому випуску продукції, але і за окремими виробами. В цьому випадку він являє собою відношення корисного витрачання чистої ваги виробу в натуральному вираженні до норми чи фактичного витрачання матеріалів, використаних на їх виготовлення.
Також при здійсненні аналізу руху матеріалів необхідно проаналізувати витрачання матеріалів на одиницю продукції (табл.4.1).
Таблиця 4.1
Аналіз витрачання матеріалів на

 
 

Цікаве

Загрузка...