WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

впровадження матеріально-технічних міроприємств по усуненню відхилень, які б спричинили погіршення (зменшення) обсягів виробництва.
З джерел покриття виділяють зовнішні і внутрішні джерела покриття (рис 3.1).
Рис.3.1. Джерела покриття потреб підприємства в матеріальних ресурсах.
Тобто проводиться аналіз забезпеченості потреб у матеріальних ресурсах джерелами покриття. Це є головною умовою ритмічної роботи підприємства. Аналіз забезпеченості виробничих потреб у матеріальних ресурсах можна визначити за формулою 3.1 [26, С.231 ]:
Ui =Uiвн + Uiз , (3.1)
де: Uiвн - сума внутрішніх джерел покриття потреб в кожному з видів матеріальних ресурсів;
Uiз - сума зовнішніх джерел покриття потреб в кожному з видів сумою власних внутрішніх джерел покриття.
Реальна потреба в завозі матеріальних ресурсів зі сторони визначається за формулою 3.2 [26,С. 248].
Пс = Зп - Вп , (3.2)
де: Пс - реальна потреба в завозі матеріальних ресурсів зі сторони
Зп - загальна потреба в певному виді матеріалу
Вп - сума власних внутрішніх джерел покриття.
Розрахунок реальної потреби в завозі матеріальних ресурсів наведено в таблиці 3.2.
Потреба базового підприємства у матеріальних ресурсах визначається за видами і за потребами основної (виробничої) і неосновної діяльності (надання послуг) підприємства. При цьому визначаються матеріали матеріальних ресурсів.
При аналізі забезпечення матеріальних ресурсів слід зазначити, що за планом поставок розраховують показники, які б свідчили б про процентне виконання договорів (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Аналіз виконання договорів, які забезпечують потреби підприємства у матеріалах 1999 році на ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів"
Найменування матеріалу Планова потреба, тон. Джерела покриття потреб Укладено договорів, тон. Надійшло від постачальників, кг. Забезпеченість потреб договорами, % Виконання договорів, %
внутрішні зовнішні план факт
Пісок ква-рцовий 24552 - 24552 24552 24534 100 100 99,93
Доломіт 7812 - 7812 7812 7812 100 100 100
Сода кальцинована 7812 - 7812 7812 7812 100 100 100
Сульфат натрію 372 - 372 372 370 100 100 99,46
Селітра 60 - 60 60 60 100 100 100
За даними таблиці 3.1 видно, що потреба підприємства майже у всіх матеріалах забезпечена на 100%, але є недопоставка піску кварцового і сульфату натрію. Поставки виконані лише на забезпечена на 99,93% і 99,46% відповідно, це говорить про недопоставку матеріалів або з вини постачальників або з вини відділу матеріального забезпечення, менше ніж необхідно для задоволення планової потреби на 0,07% і 0,54% відповідно. Це надає можливість спланувати вірогідність простою виробництва за причин недопоставки або поставки матеріальних ресурсів низької якості. В результаті затримки або недопоставки матеріальних ресурсів підприємство повинно мати запас їх на складах, тому розраховують запас в днях. Тобто скільки повинно бути матеріальних ресурсів на складі у випадку описаному вище.
Аналогічний аналіз за даними 2000 року проведено за допомогою таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Аналіз виконання договорів, які забезпечують потреби підприємства у матеріалах у 2000 році на ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів"
Найменування матеріалу Планова потреба, тон. Джерела покриття потреб Укладено договорів, тон. Надійшло від постачальників, т. Забезпеченість потреб договорами, % Виконання договорів, %
внутрішні зовнішні прогноз факт
Пісок кварцовий 19641,6 - 19641,6 19641,6 19641,6 100 100 100
Доломіт 6249,6 - 6249,6 6249,6 6197,1 100 100 99,16
Сода кальцинована 6249,6 - 6249,6 6249,6 6249,6 100 100 100
Сульфат натрію 297,6 - 297,6 297,6 284,1 100 100 95,46
Селітра 48 - 48 48 48 100 100 100
За даними таблиці 3.2 видно, що потреба підприємства майже у всіх матеріалах забезпечена на 100%, але є недопоставка доломіту і сульфату натрію. Поставки виконані лише на забезпечена на 99,16% і 95,46% відповідно, це говорить про недопоставку матеріалів або з вини постачальників або з вини відділу матеріального забезпечення, менше ніж необхідно для задоволення планової потреби на 0,84% і 4,54% відповідно.
В свою чергу середні витрати кожного виду матеріальних ресурсів розраховуються діленням сумарного їх витрачання на потреби виробництва за період, що аналізується кінець календарних днів у періоді.
На ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" велика увага приділяється аналізу виконання плану за строками поставки матеріалів (ритмічності). Для оцінки ритмічності поставок використовують такі показники: середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт нерівномірності, коефіцієнт варіації. Аналіз нерівномірності поставок рекомендується здійснювати за допомогою методів математичної статистики. За розрахунок цих показників відповідає аналітичний відділ.
Коефіцієнт нерівномірності поставок обчислюється за формулою 3.3 [26, С. 248].
%, ( 3.3 )
де: - сума коефіцієнтів виконання договорів
N - кількість коефіцієнтів виконання договорів по поставкам.
Коефіцієнт нерівномірності поставок базового підприємства за 1999 рік становив 0,12%, а у 2000 році - 1,08%, що свідчить про зниження ритмічності поставок на підприємство матеріалів.
В процесі надходження матеріалів перевіряють якість одержаних матеріалів від постачальників, тобто перевіряють наявність за кількістю, відповідність стандартам і технічним умовам ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" майже не має випадків порушення асортименту та якості надходження матеріалів. Але випадку невідповідності підприємство повинно виставити претензію і отримати відшкодування за понесені збитки в результаті втрат від неможливості використання низькоякісного матеріалу і зменшення обсягу виробництва.
Утворення незапланованих відходів у такому випадку негативно впливає на ефективність роботи всього підприємства.
В основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах покладено нормативи і норми їх розрахунку і складських запасів, стану яких приділяється велика увага. Розподіл матеріалів, сировини та матеріалів за видами приведено на рис. 3.2.
Рис. 3.2 Види запасів сировини і матеріалів на базовому підприємстві ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів"
Аналіз стану запасів матеріалів подано в таблиці 3.3
Таблиця 3.3
Аналіз стану запасів матеріалів на
ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 2000р.
Матеріали Середньо добовий запас, грн. Фактичний запас Норма запасу, дні Відхилення від максимальної норми
грн. дні максим. мін. дні грн.
Пісок

 
 

Цікаве

Загрузка...