WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

засоби.
Особливу увагу треба звернути на таку групу матеріальних ресурсів як зворотні відходи. Дана група матеріалів є основним напрямком зниження матеріальних витрат у загальній собівартості продукції. Тому дана група матеріальних ресурсів підлягає ретельному аналізу, на основі такої аналітичної роботи робиться розрахунок можливого резерву збільшення випуску товарної продукції.
Аналіз структури матеріалів проводиться шляхом розрахунку питомої ваги окремого виду матеріалів у загальному підсумку. Розрахунок ведеться за формулою 2.1 [26, С. 227].
= , (2.1)
де: Пв - питома вага окремого виду матеріалів, %;
Вов - вартість окремого видуматеріалів, грн.;
Ввв - вартість всіх видів матеріальних ресурсів, грн..
Розрахунок за формулою 2.1 по базовому підприємству ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" наведено в таблиці 2.1
Використовуючи формулу 2.1 також можна відобразити діаграмою структуру матеріалів, що використовуються в процесі виробництва на базовому підприємстві ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" .(рис. 2.1).
Рис. 2.1 Структура матеріалів, що використовуються в процесі виробництва на ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 9 місяців 1999-2000 рр.
З рисунку 2.1 видно, що на базовому підприємстві за даними 2000 року в порівнянні з даними 1999 року є деякі зрушення, а саме видно, що у виробництві стали більше застосовувати допоміжні матеріали ( 38% у порівнянні з 35%) від попереднього виробничого циклу, але зменшилося використання основних матеріалів (з 65% до 62%). Можна зробити висновок, що структурні зрушення на підприємстві відбуваються в межах 3%.
Але діаграми і графіки мають один суттєвий недолік оскільки не відображають відхилення між періодами, що порівнюються, тобто зробити аналіз по даним діаграми досить важко і тому для розрахунку різного роду відхилень, розрахунку впливу факторів на узагальнюючий показник використовують аналітичні таблиці. Отже для ліквідації цього недоліку доцільно використовувати такий засіб як таблиця.
Аналіз наявності матеріалів на основі додатку до звітності подано в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Аналіз наявності матеріалів за 9 місяців 1999р. і 2000р. за даними ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів"
тис. грн.
Види матеріалів 9 місяців Відхилення (+,-)
1999 р. 2000 р.
Основні матеріали:
з них 1678,2 1365,4 -312,8
Пісок кварцовий 1145,2 985,7 -159,5
Доломіт 214,8 150,7 -64,1
Сода кальцинована 105,7 71,8 -33,9
Сульфат натрію 118,7 92,7 -26,0
Селітра 93,8 64,5 -29,3
Допоміжні матеріали 949,6 846,4 -103,2
Всього 2627,8 2211,8 -416,0
З таблиці 2.1 видно, що наявність матеріалів змінюється в залежності від часу. З наведених даних видно, що наявні матеріали зменшилися по всім їх видам у більшій чи меншій мірі, зокрема по основним матеріалам на - 312,8 тис. грн., допоміжним - 103,2 тис. грн.. А обсяг окремих видів основних матеріалів змінювався так само. Зокрема наявна селітра зменшилася на 29,3 тис. грн., доломіт - 64,1 тис. грн.. Загалом же розмір матеріалів зменшився на -416,0 тис. грн.. Це пояснюється тим, що понаднормові матеріали накопичені в період простоїв починають поступово використовуватися у виробництві, тобто матеріали будуть скорочуватися до тих пір поки не знизяться до рівня нормативних матеріалів.
Аналіз структури матеріалів за 1999 рік і 2000 рік у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Аналіз структури матеріалів по даним ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 9 місяців 1999-2000 рр.
Види матеріалів 9 місяців Абсолютне відхилення, +,-
1999р. 2000р.
Сума,
грн. Питома вага, % Сума,
грн. Питома вага, % Сума,
грн. Питома вага, %
Основні матеріали
з них: 1678,2 63,9 1365,4 61,7 -312,8 -2,2
Пісок кварцовий 1145,2 68,2 985,7 72,2 -159,5 +4,0
Доломіт 214,8 12,8 150,7 11,0 -64,1 -1,8
Сода кальцинована 105,7 6,3 71,8 5,3 -33,9 -1,0
Сульфат натрію 118,7 7,1 92,7 6,8 -26,0 -0,3
Селітра 93,8 5,6 64,5 4,7 -29,3 -0,9
Допоміжні матеріали 949,6 36,1 846,4 38,3 -103,2 +2,2
Всього 2627,8 100,0 2211,8 100,0 -416,0 -
Як видно з таблиці матеріали на базовому підприємстві зменшуються (на загальну суму 416,0 тис. грн.), тобто матеріали будуть скорочуватися до тих пір поки не знизяться до рівня нормативних запасів. Загалом же матеріали зменшилися протягом 2000 року на 416,0 тис. грн. або на 15,83%. Крім цього з таблиці видно, що зменшення матеріалів проходить по майже всіх видах матеріалів, але це характеризує підприємство з позитивної сторони, адже зменшення понаднормативних запасів матеріалів вивільняє значну суму оборотних коштів. Питома вага зменшилася по основним матеріалам на 2,2%, а по допоміжним навпаки зросла на 2,2%. Питома вага основних видів матеріалів теж змінилася: зросла у піску кварцового на 4% і зменшилася по всім іншим видам сумарно на 4%. Є тут і певні особливості зокрема при зменшенні кількості піску кварцового і допоміжних матеріалів, їхня питома вага збільшилася на +4,0% і 2,2% відповідно по кожному з цих видів матеріалів.
3. Аналіз надходження матеріалів
Для ефективної роботи підприємства та виробничого процесу потрібно дотримуватися своєчасного забезпечення матеріалами, а також раціонально, ефективно їх використовувати. Основним фактором, який показує забезпеченість підприємства матеріалами є правильність розрахунку поставок матеріалів в відповідності до вимог виробництва. Необхідно забезпечити рівномірне надходження матеріалів до основних цехів і цехів допоміжного виробництва.
Забезпечення матеріалами виробництва, їх ефективне і своєчасне використання цілком залежить від матеріально-технічного забезпечення. Тому на базовому підприємстві існує відділ матеріало-технічного постачання, який несе відповідальність за своєчасність надходження матеріалів на склади. При порушенні термінів поставки матеріалів, надходження неякісної сировини може призвести до порушення плану випуску і реалізації товарної продукції. На весь фінансово-економічний штат працівників бухгалтерії базового підприємства ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" поставлена задача по перевірці обґрунтованості, перевірка розрахунку встановлених норм і нормативів, які визначені по даним витрат на виробництво минулих періодів, при цьому потрібно враховувати фактичні витрати на виробництво продукції з корегуванням на обсяг продукції, яка запланована на даний період. Для визначення ефективності використання матеріалів здійснюють перевірку відповідності плану поставок потребам виробництва продукції і утворення залишків, тобто виробничих запасів, виходячи з прогресивних норм витрат матеріалів.
Для стабільного забезпечення потреб виробництва матеріалами використовується

 
 

Цікаве

Загрузка...