WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

збільшення прибутків підприємства.
Детальний розгляд і аналіз фінансового стану підприємства, який говорить про економічну стабільність виробничої діяльності відображено в таблиці 1.
Таблиця1
Аналіз техніко-економічних показників ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 1999-2000 рр.
Показники 9 місяців Абсолютне відхилення, +,-
1999 р. 2000р.
Статутний фонд, тис. грн. 43,6 43,6 --
Товарний випуск, тис. грн. 15381,0 12204,0 -3177,0
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 17805,8 17954,9 +149,1
Чисельність всього, чол. 864 601 -263
Фонд оплати праці, тис. грн. 2831,1 2143,3 -687,8
Середньомісячна заробітна плата працівників, грн. 273,06 297,19 +24,13
Собівартість ТП, тис. грн. 13710,3 13726,2 +15,9
Прибуток (збиток), тис. грн. 952,5 1303,0 +305,5
Рентабельність, % 6,95 9,49 +2,54
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 7765,9 3591,8 -4174,1
З даних таблиці 1 видно, що за результатами двох років роботи підприємства відбулися деякі серйозні зміни практично по всім основним техніко-економічним показникам. Зменшення обсягів виробництва на 20,66%. говорить про певний занепад виробництва і зменшення конкурентоспроможності підприємства у виготовленні своєї продукції. Зміна обсягів виробництва пов'язана з серйозною реорганізацією підприємства.
Розширення штату працівників на 263 чол. має дещо негативне значення для підприємства, але при цьому треба зважити на той факт, що більшість звільнених працівників переведено на створене на основі базового підприємства ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" підприємство ТОВ "Бучанський завод склотари". Проаналізувавши рівень заробітної плати робітників (збільшення середньомісячної заробітної плати одного робітника на 8,84%) можна зробити висновок про покращання соціального клімату на підприємстві, про фінансову забезпеченість свого штату як управлінського так і робітничого.
Рентабельність випуску продукції має низький рівень (9,49%), що говорить про низький рівень прибутку. Головною причиною нестабільності виробничої діяльності підприємства є несвоєчасність поставок матеріалів, зміна цін і застаріла технологія, хоча в даному напрямку є позитивні зрушення, зокрема зростання рівня рентабельності на 36,55%, хоча дане зростання не сильно вплинуло на розмір прибутку підприємства.
Головними джерелами написання випускної роботи є первинні документи (картка складського обліку, накладні, лімітно-забірні картки), реєстри синтетичного обліку (журнали-ордери №6, №10, відомість №10), форми бухгалтерської звітності (форма №1 "Баланс" (дод. ), форма №2 "Звіт про фінансові результати (дод. ), форма №3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства" (дод. ) форма №5-с "Звіт про витрати виробництва, форма №22 "Основні показники діяльності підприємства" .
В сьогоденних умовах функціонування ринку важливе місце займає аналіз розрахунків по надходженню і використанню матеріалів, що значною мірою впливає на виробничо-господарську діяльність підприємства, будуючи її раціонально. Раціональне використання матеріалів - один з важливих факторів росту виробництва. Таким чином значення обліку і аналізу розрахунків по руху матеріалів складається на основі того, що є необхідним засобом вивчення економічної ситуації на ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів", а також складовою частиною нових методів планування і управління в умовах переходу до ринкових відносин.
1. Економічний зміст товарно-матеріальних цінностей та характеристика і оцінка матеріалів
Товарно-матеріальні цінності займають важливе місце у виробничому процесі підприємства, без забезпечення ними для підприємства неможливий виробничий процес.
Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва використовуються повністю, і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно заміняти новими [29, С.139].
У собівартості промислової продукції питома вага витрат матеріалів складає біля 50%, а в деяких галузях промисловості (наприклад хімічній, текстильній) сягає 80-85% [22, С.58]. Так на базовому підприємстві ВАТ "ВКП БЗС" у собівартості продукції питома вага витрат матеріалів складає біля 70-85%, в залежності від виду продукції. Тому питанням обліку виробничих запасів має приділятись велика увага [12, С.70].
Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди повинні бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво [29, С.139].
Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх правильне групування. На різних підприємствах виробничі запаси можуть мати різне призначення залежно від тієї функції, яку вони виконують в процесі виробництва. [19, С.85]. Так, наприклад, радіодеталі на базовому підприємстві ВАТ "ВКП БЗС" створюють основу готової продукції - міні-АТС, а на цукровому, хімічному, машинобудівному підприємствах радіодеталі використовуються для поточного ремонту радіоелектронної апаратури, участі безпосередньо у виробництві готової продукції вони не беруть. Тому важливо правильно згрупувати матеріальні цінності на підприємстві за їх призначенням та роллю в процесі виробництва.
За призначенням матеріали групуються так:
сировина і основні матеріали - до них належать предмети праці, що входять до складу готової продукції і складають її основу, наприклад бавовна для виробництва пряжі, метал для виробництва станків, залізна руда для виробництва чавуну тощо [29, С.139];
допоміжні матеріали - до них належать матеріали, які або приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначені якості (наприклад, фарба для цукерок у кондитерському виробництві, або фарба для фарбування бавовни), або витрачаються в процесі роботи знарядь виробництва (наприклад, мастильні матеріали, обтиральні) або витрачаються для обслуговування процесу виробництва (наприклад, канцелярські предмети, бланки для обліку, електричні лампочки тощо) [29, С.140];
паливо - економічно цей вид матеріалів належить до допоміжних матеріалів, але відокремлюються в обліку у зв'язку з його важливістю в народному господарстві і великою питомою вагою в загальних витратах матеріалів [29, С.140]. Основними напрямками використання палива на підприємствах є:
для технологічних цілей, коли воно використовується безпосередньо в технологічному процесі і зумовлює зміни матеріалів;
для енергетичних цілей, коли паливо сприяє виробітку теплової енергії (наприклад, паливо, що спалюється в топках під котлами, в печах та інших теплосилових апаратах);
для господарських потреб (наприклад, для опалення приміщення цехів,

 
 

Цікаве

Загрузка...