WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

Аналіз надходження та руху виробництва - Курсова робота

узагальнюючих показниках матеріаловіддачі і матеріаломісткості продукції, які у 2000 році склали відповідно 1,83 і 0,55. Зниження матеріаломісткості продукції говорить про підвищення в цілому ефективності використання матеріальних ресурсів по підприємству.
Необхідно особливу увагу звернути на узагальнюючі показники по використанню матеріальних ресурсів і ставити завдання по підвищення матеріаловіддачі або зменшенні матеріаломісткості, що може призвести до значного економічного ефекту.
Впровадження обліку і аналізу в систему управління і внутрішньогосподарського контролю допоможе більш раціонально використовувати наявні матеріальні ресурси, зокрема знаходити резерви всередині самого підприємства для збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат у розрахунку на одиницю продукції, що випускається.
Розглядаючи суть, склад і застосування обліку і аналізу наявності і руху матеріалів, а саме існуючі методичні прийоми аналізу, можна сказати, що поставлені перед управлінським апаратом вимоги щодо додержання норм витрачання матеріалів на одиницю продукції можуть бути додержані і без впливу даних факторів на зміну якості продукції.
Зокрема аналіз повинен займати одне з провідних місць в процесі управління виробничою, фінансовою і господарською діяльністю, адже одного бухгалтерського обліку, без застосування методичних прийомів економічного аналізу, не достатньо для прийняття стратегічних, раціональних і ефективних рішень по вдосконаленню виробничого процесу. На сьогоднішній день аналіз майже ніде (за рідкісними випадками) не застосовується. Йому мало приділяють увагу як підприємці так і вчені, які розглядають різного роду економічні питання (проблеми) по управлінню, внутрішньогосподарському контролю та вдосконаленню роботи як малих підприємств, так і на гігантах індустрії.
Отже, аналіз і облік надходження і витрачання матеріальних ресурсів поєднує в собі сукупність методів досягнення економічної стабільності підприємства і зростанняприбутковості за рахунок збільшення обсягів продукції та її якості. Зв'язки з іноземними партнерами говорять про те, що продукція вітчизняного виробництва сьогодні користується попитом як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках склотари і скловиробів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями від 18.11.97 № 693/97-ВР) // Баланс. - 1998. - № 1 (178). С.3-47.
2. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями станом на 01.02.98 р.) // Баланс. - 1998. - №2. - С.5-89.
3. Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.07.97 р. № 159 // Баланс. - 1998. - № 12 (189). - С.12-18.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.жовтня 1999 року N2246 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за №751/4044 // Галицькі контракти 1999.-№9.-С. 14-22.
5. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріалів, грошових коштів і документів та розрахунків (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів від 05.12.97 р. № 268): Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 // Баланс. - 1998. - № 6 (183). - С.35-40.
6. Практические советы по применению рекомендаций по бухгалтерскому учету валовых расходов и валовых доходов // Баланс. - 1997. - №39 (163). - С.24-32.
7. Про затвердження типових форм первинного обліку: Затв. Наказом Міністерства статистики України від 29.12.1996 р. № 352 // Галицькі контракти. - 1997. - С.51-65.
8. Про зміну граничної вартості предметів: Затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 17.12.98р. № 258//Бизнес.-1999р. - №6.-С.15.
9. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні: Затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 07.05.93р. № 25 зі змінами та доповненнями.
10. Бабіч В.В., Свідерський Б.І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнеса в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 157 с.
11. Бірюкова І.К., Випих Г.Т. Бухгалтерський облік та аудит в Україні. - К.: Економіка і право, 1996. - 221 с.
12. Бірюкова І.К. Практичний бухгалтерський облік в Україні. - К.: Економіка і право, 1996. - 111 с.
13. Власова В.М. Бухгалтерський облік в торгівлі. - М.: Фінанси і статистика, 1996.
14. Ведунова Н.А., Фоміна Л.Ф. Бухгалтерський облік на підприємствах різних форм власності. - М.: МАГУС, 1994. -195 с.
15. Дмитрієв М.В. Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності промислового підприємства. - М.: Економічна література, 1995. - 175 с.
16. Економіка підприємства: Підручник / За редакцією С.Ф.Покропивного. - К.; "Хвиля-Прес", 1995р. - 400с.
17. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998 - 768с.
18. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. - К.: Бліц-інформ, 1995. - 976 с.
19. Задорожний Є.М., Задорожній С.Є. Бухгалтерський облік та оподаткування малих та спільних підприємств. - К.: 1996.- 283 с.
20. Задорожний З.В., Крупка Д.Д., Мельний Р.О. Бухгалтерський облік. - К.: Вища школа, 1996. - 203 с.
21. А.Н. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа. - 1992. - 123 с.
22. Пархоменко Н.В. Бухгалтерський облік в Україні. - К.: РФО Поліграфтехніка.. - 1994. - 216 с.
23. Погорєлова Н. Бухгалтерська звітність за 1997 рік, або розлучення по-українськи // Баланс. - 1998. - №2 (179). - С.30-34.
24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.-М.: ИП Экоперспектива. 1998. - 496 с.
25. Сівак О.В., Осейко Н.Н. Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп'ютера. - К. 1996. - 123 с.
26. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємництві. - К.: Техніка, 1995. - 268 с.
27. Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Ільєнко П.А. Бухгалтерський облік у промисловості та в інших галузях народного господарства. - К.: Техніка, 1995. - 620 с.
28. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у дрібному бізнесі. - К., 1995. - 256 с.
29. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И.Стражева. - Мн.: Вышэйшая школа, 1997. - 219 с.
30. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. - К.: А.С.К., 1998. - 780 с.
31. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. - К.: А.С.К, 1997. - 511 с.
32. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет. - К.: ИНСО Украины, НВФ Студцентр, 1997. - 100 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...