WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит (Контрольна) - Реферат

Аудит (Контрольна) - Реферат

увагу слід звернути на правильність визначення середньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, відповідність встановленого працівнику безпосереднього стажу роботи. Також необхідно порівняти кількість оплачених днів і сум виплаченої допомоги за поданими листками тимчасової непрацездатності з днями І сумами, що відображені в бухгалтерському обліку підприємства та розрахункових відомостях, кількість оплачених за листками тимчасової непрацездатності днівданим табелів обліку використання робочого часу.
Перевіркою необхідно встановити своєчасність сплати нарахованих внесків до відповідних фондів, так як за несвоєчасну сплату внесків стягується пеня
При перевірці правильності складання кореспонденції по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" аудитору слід звернути увагу на:
- правильність визначення бази для нарахування страхових внесків або створення страхового резерву,
- правильність використання норм відрахувань, встановлених законодавством,
- своєчасність нарахування, перерахування та правильність використання страхового відшкодування або страхового резерву при настанні страхового випадку,
- підтвердження правильності встановлення фонду оплати праці як бази для нарахування страхових внесків,
- правильність документального оформлення (наявність страхових полісів, правильне оформлення розрахунково-платіжних документів) та ведення бухгалтерського обліку по рахунку 65,
- обґрунтованість виплати пенсій за рахунок коштів соціального страхування,
- відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку за рахунком 65 Із записами в Журналі 3 (Розділ II, відомість 3 6), у Головній книзі, Балансі (ф № 1)
Розрахунки з оплати праці. Метою проведення аудиту розрахунків з оплати праці є:
- перевірка реальності операцій по заробітній платі, що відображені в обліку,
- перевірка повноти відображення в обліку операції по заробітній платі,
- перевірка правильності нарахувань на заробітну плату та утримань з неї,
- перевірка своєчасності видачі заробітної плати,
- перевірка правильності бухгалтерського обліку заробітної плати,
- перевірка достовірності залишків, відображених у фінансовій звітності підприємства, стану розрахунків Із заробітної плати та з державними цільовими фондами.
При вивченні розрахунків з оплати пращ аудитору необхідно перевірити:
- наявність колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про преміювання,
- наявність наступних документів наказів про прийом, звільнення, табелів обліку робочого часу, штатного розкладу (при погодинній оплаті), нарядів та розцінок (при відрядній оплаті), договорів цивільно-правового характеру (трудових угод),
- таксування розрахункових відомостей,
- при ручному обліку - перевірка відповідності прізвищ і сум у розрахункових і платіжних відомостях,
- при наявності в штаті пов'язаних осіб - перевірка відповідності вимогам Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств",
- факти видачі заробітної плати натурою (відзначити для перевірки включення до складу ВД, обчислення ПДВ, застосування звичайної ціни),
- при наявності видачі позик - перевірка договорів й суттєвих умов в них (зворотність і терміни),
- перевірка відповідності наказів І фактичних виплат,
- при відрядній оплаті праці - перевірка відповідності обсягів виконаних робіт і бази нарахування відрядної оплати праці,
- при роботі неповний місяць - перевірка правильності нарахування заробітної плати за посадовими окладами,
- перевірка правомірності надання додаткових відпусток,
- перевірка правильності нарахування заробітної плати за відпустку, компенсацій за невикористану відпустку,
- перевірка правильності нарахування виплат по листах непрацездатності,
- перевірка правильності утримання за виконавчими листами,
- перевірка відповідності діючому законодавству нарахувань, утримань внесків та зборів в Державний пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд державного страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві,
- перевірка повноти та своєчасності перерахувань внесків та зборів до державних фондів пенсійного та соціального страхування,
- складання Переліку виявлених помилок та порушень,
- зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі.
Розрахунки за іншими операціями. Розрахунки за іншими операціями, які обліковуються на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями", перевіряються по кожному виду платежів окремо. По кожній сумі кредиторської заборгованості вивчаються причини виникнення боргу та обґрунтованість здійснених господарських операцій.
Перевірка операцій з довгострокових та короткострокових кредитів. При перевірці кредитних операцій аудитором засвідчується величина заборгованості по кредитах, оцінюється, якою мірою ці кредити забезпечені об'єктами кредитування. Аудитору потрібно впевнитись в правильності оформлення строкових зобов'язань, вивчити кредитні договори, а також довідки про об'єкти кредитування, спрямовані у відповідні банки, перевірити обгрунтованість обліку кредитних операцій.
В кінцевому підсумку аудиторська перевірка боргових зобов'язань зводиться до засвідчення законності операцій по залученню підприємством позикового капіталу, реальності їі боргів, здатності до погашення зобов'язань, що виникли. За результатами перевірки аудитор може висловити свою думку про прийнятність умов надання позики економічному суб'єкту та ефективності його використання, що сприяє підвищенню іміджу підприємства.
Список використаної літератури
1. Закон України від 22.04.93 р. №3125-XII "Про аудиторську діяльність", зі змінами та доповненнями.
2. Національні нормативи аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 р. №73.
3.Бутинець Ф.Ф., та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібнік. -Житомир: ПП "Рута", 2001. - 416с.
4.Білуха Н.А. Курс аудита: Підручник. 2-ге вид, перероб. -К: Вища школа.: КОО Т-во "Знання", 1999. - 574с.
5.Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. -К: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 402с.
6.Кузминский А, Кужельний Н. І др., Аудит. Практическое пособие -К: Учетинформ, 1996. - 283с.
7.Бичкова С.М. Доказательства в аудите. -М: Финанси и статистика,
1998. - 176с.
8.Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. Аудиторська палата України. (затверджено рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.1998 р.). К., 1999. - 274 с.
9.Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. -- Тернопіль: "Економічна думка", 1998. -- 192 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...