WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит (Контрольна) - Реферат

Аудит (Контрольна) - Реферат

заборгованості, яка обліковується на балансі на початок періоду перевірки з кожного виду розрахунків, Із залишком в облікових регістрах І з актами взаємозвірки розрахунків з постачальниками І підрядниками
3. Перевіряють записи з кожного виду розрахунків у регістрах, а також документах, які послужили підставою для цих записів Таку перевірку потрібно проводити за кожним рахунком І місяцем послідовно, тобто кожний запис аналітичного рахунку кожної суми того чи Іншого виду розрахунків потрібно звірити з документами, а також Із записами в Головній книзі з відповідними кореспондуючими рахунками
4. Перевіряють законність проведених операцій щодо кожної суми заборгованості
5. Перевіряють правильність отриманих від кредиторів претензій, причому аудитору слід відобразити результати перевірки в робочих документах.
Для вирішення поставлених перед аудитором завдань перевірку рекомендується починати з розрахунків із постачальниками та підрядниками, після чого перевіряються розрахунки з бюджетом, органами соціального страхування, з оплати праці та з іншими кредиторами. Нижче наведено особливості аудиту таких розрахунків.
Розрахунки з постачальниками і підрядниками. При аудиті записів по рахунку 63 "Розрахунки з постачальника їй та підрядниками" потрібно перевірити:
- наявність і правильність оформлення договорів,
- причини виникнення заборгованості дату її погашення,
- випадки невимагання кредитором заборгованості і правильності й списання,
- оформлення рахунків-фактур (видиення окремим рядком сплаченого ПДВ),
- наявність на складі невідфактурованих поставок, оплата за якими не зазначена, або сум за матеріали і товари, фактично оплачені та отримані, але такі, що вважаються в дорозі,
- облік бартерних операцій,
- оформлення Журналу обліку отриманих від постачатьників рахунків-фактур і Книги придбання,
- оформлення документів при обліку імпортних операцій (контракт предмет, кількість товару, ціна товару, місце виконання контоакту, умова платежу, якість товару, гаранти, упакування, маркірування товарів тощо),
- відповідність цін в документах і в договорах постачання,
- списання витрат з рахунків на собівартість продукції,
- віднесення штрафних санкцій за порушення умов договорів постачання (терміни, якість вантажу, неправильне оформлення документів, недостачі тощо),
- наявність договору, проектно-коштори;ноі документації, джерела фінансування тощо при розрахунках з підрядниками.
Під час проведення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, аудитору слід знати про можливі помилки і відхилення від чинного законодавства, що можуть виникнути по даному розділу обліку, найтиповшп з яких:
- несвоєчасна реєстрація оперативного факту на носи інформації та в обліковому регістрі,
- реєстрація господарських операцій в документах не уніфікованої форми (у випадку, якщо для даної операції уніфікований документ передбачений),
- відсутність необхідних реквізитів, які надають документу юридичної сили,
- порушення, допущені при оформленні первинного документу (заповнення документів засобами, які не допускають їх тривале зберігання, порушення при внесенні виправлень в первинний документ),
- порушення строків зберігання документації в архіві,
- неправильне оформлення справ з первинною обліковою документацією,
- перекриття заборгованості одному контрагенту авансами, одержаними від Іншого контрагента,
- несвоєчасне списання заборгованості із закінченим строком позовної давності,
- відсутність коригування по списаних на витрати ТМЦ (роботах, послугах), раніше відображених як невідфактуровані поставки, документи за якими надійшли і мають невідповідність з раніше відображеними в обліку показниками,
- несвоєчасне висунення претензій постачальникам, відображення по претензіях нереальних сум,
- відсутність аналітичного обліку розрахунків із постачальниками по неоплачених в строк розрахункових документах, по невідфактурованих поставках, по авансах виданих, по виданих векселях, по прострочених з оплатою векселів тощо,
- порушення методології обліку в частині неправильно складених кореспонденцій рахунків.
Аудитору слід перевірити чи ведеться на підприємстві:
- книга реєстрації отриманих рахунків,
- книга реєстрації отриманих накладних від постачальників,
- книга реєстрації договорів,
- книга реєстрації претензій.
Розрахунки за податками й платежами. Загальну перевірку операцій за податками й платежами проводять в наступній послідовності:
На початку перевірки аудитору необхідно з'ясувати, за якими платежами й податками підприємство веде розрахунки з бюджетом. Правильність застосування ставок податків, зборів та платежів, правильність розрахунків сум податків встановлюється шляхом перерахунку сум, порівняння з нормативними матеріалами, вивчення характеру виробництва, категорії підприємства.
Перевірка правильності, повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків, зборів, платежів до бюджету може встановлюватися шляхом перевірки платіжних документів, податкових декларацій тощо.
Для цього аудитор може застосовувати: порівняння на відповідність сум в кореспонденції рахунків з документами, що є підставою для запису (акти виконаних робіт, розрахунково-платіжні документи); вивчити терміну відображення ПДВ на предмет наявності чи відсутності передчасної зарахування сум ПДВ (наприклад, за основними засобами, що вводяться в експлуатацію, до приймання об'єкта); вивчають правильність відображення сум ПДВ.
Важливим також є встановлення правильності складання та своєчасності пред'явлення до податкової інспекції звітності по видах податків, зборів, платежів.
По рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" аудитору спір встановити:
- правильність визначення бази оподаткування;
- порядок арифметичних підрахунків при нарахуванні податків і обгрунтованість ставок і пільг;
- своєчасність платежів до бюджету. У випадку несвоєчасної сплати - можливість використання положень про "податкову амністію";
- обгрунтованість нарахування штрафів з боку податкової інспекції та пред'явлення підприємству фінансових санкцій.
Розрахунки за страхуванням. Перед проведенням аудиту розрахунків із соціального страхування, передусім необхідно встановити, чи зареєстроване підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження.
Здійснюючи перевірку розрахунків за страхуванням, важливо встановити правильність використання коштів Пенсійного фонду та Фондів соціального страхування і страхування на випадок безробіття, зокрема, визначити цільове використання коштів, а також наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листки непрацездатності, довідки тощо).
При проведенні аудиту окрему

 
 

Цікаве

Загрузка...