WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит (Контрольна) - Реферат

Аудит (Контрольна) - Реферат

продукції.
2. Організація й процедура аудиту довгострокових і поточних зобов'язань
Мета аудиту операцій із зобов'язаннями полягає у встановленні достовірностіпервинних даних щодо наявності зобов'язань перед кредиторами, реальності наявних зобов'язань, законності і доцільності проведених розрахунків, повноти і своєчасності відображення даних в первинних документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань і його відповідності прийнятій на підприємстві обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, достовірності відображення стану зобов'язань у звітності господарюючого суб'єкта.
Завданнями аудиту операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями є:
- оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни за всіма видами розрахунків з кредиторами підприємства,
- встановлення наявності, правильності оформлення договорів та інших документів, що визначають права та обов'язки сторін з постачання матеріальних запасів, виконання робіт (надання послуг), а також дотримання зазначених в даних документах умов,
- оцінка повноти відображення здійснених операцій в бухгалтерському обліку і перевірка правильності даних в звітності,
- оцінка системи розрахунків з персоналом, що діє на підприємстві, та й ефективності, стану синтетичного та аналітичного обліку операцій з оплати пращ та розрахунків з персоналом підприємства за період, що перевіряється,
- встановлення правильності організації обліку робочого часу і виробітку (виконаного обсягу робіт) на підприємстві; обґрунтованості нарахування заробітної плати, проведення утримань з неї;
- перевірка дотримання податкового законодавства по операціях, пов'язаних із розрахунками з оплати праці, з бюджетом, за соціальним страхуванням та забезпеченням;
- встановлення дотримання чинного законодавства, правомірності, доцільності та обгрунтованості управлінських рішень відповідальних посадових осіб при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками, бюджетом, персоналом підприємства, іншими кредиторами;
- розробка заходів щодо реалізації результатів контролю з метою попередження відхилень від норм чинного законодавства.
Предметом аудиту операцій із зобов'язаннями є господарські процеси та операції, пов язані з розрахунками з постачальниками та підрядниками, з персоналом, бюджетом іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами.
Джерелами інформації для аудиту операцій з довгостроковими і поточними зобов язаннями є наступні документи:
1. Наказ про облікову політику підприємства.
2. Первинні документи з обліку довгострокових і поточних зобов'язань.
3. Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань.
4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
5. Звітність.
Основними джерелами інформації для здійснення аудиту операцій із довгостроковими і поточними зобов'язаннями є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Для виконання умов договору аудит операцій із довгостроковими в поточними зобов'язаннями доцільно розпочинати з інвентаризації, за погодженням із замовником. Метою проведення інвентаризації довгострокових і поточних зобов'язань є встановлення правильності розрахунків з кредиторами, обґрунтованості сум кредиторської заборгованості, виявлення реальності заборгованості перед персоналом підприємства з оплати праці та за іншими операціями.
Об'єктами інвентаризації виступають дані щодо стану розрахунків по зобов'язаннях на певну дату, а також суми кредиторської заборгованості, в розрахунках за невідфактурованими поставками, розрахунках за недостачами і втратами, з персоналом підприємства, за претензіями, одержаними кредитами та позиками.
Інвентаризація розрахунків з бюджетом, постачальниками і підрядниками та інших зобов'язань полягає у виявленні по відповідних документах залишків заборгованості та ретельній перевірці обґрунтованості сум, що обліковуються на цих рахунках.
В ході проведення інвентаризації кредиторської заборгованості аудитор встановлює терміни виникнення зобов'язань по рахунках кредиторів, їх реальність і осіб, винних в пропущенні строків їх погашення. Аудитори також повинні:
- оформити виписки, що вказують на реальне існування кредиторської заборгованості, та надіслати їх всім кредиторам підприємства за погодженням із замовником. Підприємства-кредитори протягом 10-ти днів з дня одержання цих виписок повинні підтверджувати таку заборгованість або заявити свої заперечення з цього приводу;
- якщо це обумовлено в договорі, вимагати від постачальників надати розрахунково-платіжні документи за невідфактурованими поставками (після перевірки бухгалтерією підприємства таких поставок). Постачальниками надаються відповідні документи або заявляється про відсутність заборгованості. Якщо надання документів неможливе, постачальники повідомляють про причини цього.
Якщо в ході інвентаризації виявлено суми кредиторської заборгованості зі строком позовної давності, що минув, аудитор може запропонувати списати з балансу ці суми у встановленому порядку.
При інвентаризації розрахункових взаємовідносин з постачальниками і підрядниками слід перевірити правильність і повноту оприбуткування майна, що надійшло, випадки переплат і недоплат, помилково занесені суми за нестримане майно або отримане від інших підприємств.
В ході проведення інвентаризації по розрахунках з оплати праці перевіряється реальність заборгованості по розрахункових відомостях, підсумки яких порівнюються з Головною книгою. Окрім цього повинні бути виявлені суми, що своєчасно не вимагались і підлягали перерахуванню на рахунок депонентів, а також суми і причини виникнення переплат (дебіторської заборгованості).
B ході документальної перевірки розрахункових і кредитних операцій з метою виконання умов договору аудитору, насамперед, слід ознайомитися з переліком юридичних і фізичних осіб, з якими підприємство, що перевіряється, веде розрахунки; вивчити динаміку кредиторської заборгованості та встановити, чи відповідають дані, отримані за розрахунками, даним бухгалтерського обліку. Це дає змогу з'ясувати якість внутрішнього контролю за розрахунками з боку бухгалтерії, виявити випадки викривлень звітних даних за розрахунками:
Документальну перевірку розрахункових і кредитних операцій доцільно проводити у такій послідовності.
1. За даними аналітичного обліку виявляють суми кредиторської заборгованості. Для цього аудитор за погодженням із замовником може запросити у кредиторів підтвердження про належні їм суми, що потім знаходить відображення у робочих документах аудитора.
2. Звіряють залишок

 
 

Цікаве

Загрузка...