WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік (Контрольна) - Реферат

Бухгалтерський облік (Контрольна) - Реферат

бухгалтер 1900,00 473,55 38,00 9,50 9,50 530,55
4 Касир 500,00 78,75 10,00 2,50 2,50 93,75
5 Економіст 500,00 100,00 10,00 2,50 2,50 115,00
6 Менеджер 450,78 75,75 9,02 2,25 2,25 89,27
7 Бухгалтер 800,90 145,75 16,02 4,00 4,00 169,78
8 Робітник основного виробництва 600,00 105,55 12,00 3,00 3,00 123,55
9 Робітник основного виробництва 700,00 125,55 14,00 3,50 3,50 146,55
10 Робітник основного виробництва 345,00 54,55 6,90 1,73 1,73 64,90
РАЗОМ 10896,68 2558,55 203,93 50,98 50,98 2864,45
Нарахування на заробітну плату наведено нижче:
92 23
Нарахування у Пенсійний фонд 2960,54 526,40
Нарахування у с/с на випадок безробіття 175,78 31,26
Нарахування у с/с від тимчасової непрацездатності 268,30 47,71
Нарахування у с/с від нещасного випадку на виробництві 231,29 41,13
3635,91 646,49
Скласти бухгалтерські записи по проведених операціях.

операції Зміст операції Дебет Кредит Сума
1 3 4 5 6
1. Нараховану заробітну плату за звітний місяць адміністративним робітникам 92 661 9251,68
2. Нараховану заробітну плату за звітний місяць виробничому персоналу 23 661 1645,00
3. Утримано прибутковий податок 661 641 2558,55
4. Утримано внесок в Пенсійний фонд 661 651 203,93
5. Утримано внесок на соцстрах на випадок тимчасовій непрацездатності 661 652 50,98
6. Утримано внесок по страхуванню на випадок безробіття 661 653 50,98
7. Нараховану внесок в Пенсійний фонд виробничому персоналу 23 651 526,40
8. Нараховану внесок в фонд на випадок безробіття виробничому персоналу 23 653 31,26
9. Нараховану внесок в фонд соціального страхування на випадок тимчасовій непрацездатності виробничому персоналу 23 652 47,71
10. Нараховану внесок в фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві виробничому персоналу 23 654 41,13
11. Нараховану внесок в Пенсійний фонд адміністративному персоналу 92 651 2960,54
1 3 4 5 6
12. Нараховану внесок в фонд на випадок безробіття адміністративному персоналу 92 653 175,78
13. Нараховану внесок в фонд соціального страхування на випадок тимчасовій непрацездатності адміністративному персоналу 92 652 268,30
14. Нараховану внесок в фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві адміністративному персоналу 92 654 231,29
Задача №5
Фірма "Гра" виробляє та реалізує дитячі іграшки, за вересень було вироблено: гра "Менеджер" - 100 комплектів на суму , І5000 грн. гра "Вересень" - 50 комплектів на суму 5000 грн. гра "Водолаз" - 70 комплектів на суму 3500 грн. Готова продукція оприбуткована на склад. Реалізовано в лютому: гра "Менеджер" - 70 комплектів за ціною 200 грн. в т.ч. - ПДВ, гра "Вересня" - 35 комплектів за ціною 150 грн. в т.ч. ПДВ, гра "Водолаз" - 60 комплектів за ціною 70 грн. в т.ч. ПДВ. Скласти бухгалтерські записи по проведених операціях та визначили фінансовий результат реалізації.

операції Зміст операції Дебет Кредит Сума
1 3 4 5 6
1. Здано на склад готовій продукції гра "Менеджер" 26 23 15000,00
1 3 4 5 6
2. Здано на склад готовій продукції гра "Вересень" 26 23 5000,00
3. Здано на склад готовій продукції гра "Водолаз" 26 23 3500,00
4. Реалізована готова продукція гра "Менеджер" 70*220 361 701 15400,00
5. Нараховану податкове зобов'язання 701 641 2566,67
6. Списано на реалізацію фактичну собівартість готовій продукції 901 23 10500,00
7. Реалізована готова продукція гра "Вересень" 35*150 361 701 5250,00
8. Нараховану податкове зобов'язання 701 641 875,00
9. Списано на реалізацію фактичну собівартість готовій продукції 901 23 3500,00
10. Реалізована готова продукція гра "Водолаз" 60*70 361 701 4200,00
11. Нараховану податкове зобов'язання 701 641 700,00
12. Списано на реалізацію фактичну собівартість готовій продукції 901 23 3000,00
Визначаємо фінансовий результат наступним чином:
(12833,33 + 4375 + 3500) - (10500,00 + 3500,00 + 3000,00) = 20708,33 - 17000,00 = 3708,33 грн.
Прибуток від реалізації дорівнює - 3708,33 грн.
Задача №7
Підприємство мас на початок звітного періоду дебетове сальдо по рахунка 10 - 250000 грн. та кредитове сальдо по рахунку 131 І20000грн. Основні засоби відповідно закону о прибутках, складається з 2 та З групи. Первинна вартість складає 2 група - 180000 грн., 3 група - 70000 грн. Знос основних засобів: 2 група - 90000 грн. 3 група - 30000 грн. Нарахувати знос основних засобів на підприємстві, та використовує 9 клас рахунка за. звітний період (3 місяці). Знос віднести на збільшення загальновиробничих витрат.
Нарахування зносу приведено нижче:
2 група - 180000-90000=(90000*(6,25/3))/100 = 1875,00 грн.
3 група - 70000-30000=(40000*(3,25/3))/100 = 433,33 грн.
Бухгалтерське проведення буде таке:
Дебет 91 Кредит 131 - 2308,33 грн.
Задача №9
Сальдо на печаток доби по рахунку 301 складає 60 грн. Протягом доби були проведені наступні операції:
- з поточного рахунку до каси надійшли кошти в розмірі 7000 грн.;
- внесені в касу кошти від покупців 569 грн.;
- внесена дебіторська заборгованість 750 грн.;
- видана заробітна плата робітникам 6700 грн.:
- видана депонірована заробітна плата 250 грн.;
- видано підзвіт особі на відрядження 150 грн.;
- внесені кошти в касу від підзвітної особи 25 грн.
Необхідно скласти бухгалтерські записи по проведеним операціям та визначити сальдо кінцеве по рахунку 301.
Бухгалтерські записи наведені у таблиці нижче:

операції Зміст операції Дебет Кредит Сума
1 3 4 5 6
1. З поточного рахунку до каси надійшли кошти в розмірі 301 301 7000,00
2. Внесені в касу кошти від покупців 301 361 569,00
3. Внесена дебіторська заборгованість 301 685 750,00
4. Видана заробітна плата робітникам 661 301 6700,00
5. Видана депонірована заробітна плата 662 301 250,00
6. Видано підзвіт особі на відрядження 372 301 150,00
7. Внесені кошти в касу від підзвітної особи 301 372 25,00
Кінцеве сальдо по рахунку буде наступне:
60,00 +(7000,00+569,00+750,00+25)-(6700,00+250,00+150,00)= 60,00+8344,00-7100 = 1304,00 грн.
Список використаної літератури.
1. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві. Київ 1995 рік. 266 с.
2. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця та доц.. Н.М. Малюги. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 576с.
3. С.Н. Ткаченко "Основи бухгалтерського обліку" Київ 1996 рік. 311с.
4. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво. / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2001 - 288с..
5.В.М. Івахненко Курс економічного аналізу: Напвч. Посіб. - К.: Знання - Прес, 2000. -207с.
6."Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерськогообліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств" Наказ МФУ від 30.11.99р. №291.
7.Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф.. Ф.Ф.Бутинця. 3-є вид.,

 
 

Цікаве

Загрузка...