WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік (Контрольна) - Реферат

Бухгалтерський облік (Контрольна) - Реферат

Міністерство освіти і науки України
Контрольна робота
з курсу "Бухгалтерський облік"
на тему "Бухгалтерський облік"
Виконавець :
Викладач :
Київ 2004
Теоретична частина
Варіант 3
Форми бухгалтерського обліку
У бухгалтерському обліку використовують різні його форми.
Форма бухгалтерського обліку - сукупність реєстрів обліку, способи реєстрації та узагальнення в них інформації про всі господарські операції з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології обробки облікових даних вручну або з використанням комп'ютерів.
Застосування реєстрів бухгалтерського обліку регламентують Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 р. № 356.
Форму бухгалтерського обліку підприємство обирає самостійно.
За ручного ведення бухгалтерського обліку найпоширенішою є журнально-ордерна форма
Журнально-ордерна форма обліку ґрунтується на принципі накопичення. Його суть полягає в тому, що для обліку однорідних господарських операцій використовуються накопичувальні відомості.
Журнально-ордерна форма обліку включає такі облікові реєстри:
- журнали-ордери;
- відомості (накопичувальні та групувальні);
- розроблювальні таблиці;
- Головну книгу.
Журнали-ордери побудовані за кредитовою ознакою. На кредиті відповідного синтетичного рахунка облікова інформація в журналі-ордері систематизується у відповідних графах реєстру в розрізі кореспондуючих дебетованих рахунків. Журнали-ордери використовують як для окремого рахунка, так і для групи взаємопов'язаних рахунків.
Відомості (накопичувальні та групувальні) використовують для складання фінансової звітності.
Таким чином, синтетичний облік за журнально-ордерної форми забезпечує інформаційні зв'язки за кожним синтетичним рахунком: в журналах-ордерах - у розрізі дебетованих рахунків, а в Головній книзі - кредитованих. У цьому виявляється контрольна функція бухгалтерського обліку за станом об'єктів та їхніми змінами. Головну книгу відкривають на рік, для кожного місяця відведено в ній окремий рядок.
Для контролю за правильністю записів у синтетичному обліку роблять звірку даних Головної книги з даними оборотних відомостей за аналітичними рахунками.
Суб'єкти малого підприємництва незалежно від технології та наявності виробництва продукції (робіт, послуг), її матеріаломісткості та кількості здійснюваних за місяць господарських операцій (обсягу документообігу), можуть обрати один із таких варіантів ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку:
1) просту форма бухгалтерського обліку;
2) форму бухгалтерського обліку з використанням (веденням) реєстрів обліку майна малого підприємства.
Використання сучасних комп'ютерів зумовило появу діалогово-автоматизованої (комп'ютерної) форми обліку, яка передбачає застосування персональних комп'ютерів (ПК) для автоматизації фінансового та управлінського обліку і створення автоматизованих робочих місць (APM) бухгалтера, директора, спеціаліста та ін.
Працюючи на ПК у діалоговому режимі, бухгалтер на робочому місці один раз вводить інформацію про здійснювані господарські операції для наступного багаторазового використання, для вирішення не лише облікових, а й інших управлінських завдань у результаті створення єдиної бази даних (БД) на виділеному сервері.
Облік виробничих запасів
Для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировини й матеріалів, які знаходяться в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва призначено рахунок 20 "Виробничі запаси". Цей рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів.
По дебету рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження виробничих запасів на підприємство, їх дооцінка, по кредиту - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробка, відпуск (передача) на сторону, уцінка тощо.
Вартість окремих видів виробничих запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунку 20.
Використовуючи рахунки для відображення надходження і вибуття виробничих запасів наведемо бухгалтерські записи господарських операцій з відображення надходження та вибуття виробничих запасів у таблиці 1
Таблиця 1
Бухгалтерські записи господарських операцій відображення надходження та вибуття виробничих запасів
№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Оприбутковано виробничі запаси (або повернуті з виробництва) виготовлені власними силами 201 "Виробничі запаси" 23 "Виробництво"
1 2 3 4
2. Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника 201 "Виробничі запаси" 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"
3. Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою за грошові кошти 201 "Виробничі запаси" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"
4. Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу 201 "Виробничі запаси" 40 "Статутний капітал"
5. Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси 201 "Виробничі запаси" 719 "Інші доходи від операційної діяльності"
6. Виявлено лишки запасів в результаті інвентаризації. Оприбутковано запаси, раніше не обліковані на балансі 201 "Виробничі запаси" 719 "Інші доходи від операційної діяльності"
7. Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції 23 "Виробництво"
201 "Виробничі запаси"
8. Переведено до складу товарів виробничі запаси, раніше придбані з метою використання у виробництві 281 "Товари"
201 "Виробничі запаси"
9. Відображено суму недостачі виробничих запасів у складі витрат звітного періоду 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 201 "Сировина й матеріали"
10. Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 201 "Сировина й матеріали"
Практична частина
Задача №1
На підприємстві є данні про залишки на рахунках:
1. Основні засоби
- первинна вартість 60000 грн.
- знос основних засобів 4000 грн.:
2. Виробничі запаси 10000 гра.
3. Незавершене виробництво.200 грн.
4. Каса в національній валюті 10 грн.
5. Поточний рахунок в національній :валюті 7790 грн.
6. Статутний капітал 61500 грн.
7. Нерозподілений прибуток 3000 грн.
8. Кредиторська заборгованість перед постачальниками 4500 грн.
9. .Кредиторська заборгованість по оплаті праці 5000 грн.
Господарські операції, які мали місце на підприємстві в звітний період:
1. Одержано в касу з поточного рахунку для виплати заробітної плати - 5000 грн.
2. Видана заробітна плата з каси - 4000 грн.
3. Відпущено в виробництво сировина та матеріали - 6000 грн.
4. З поточного рахункусплачена заборгованість перед

 
 

Цікаве

Загрузка...