WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

функціонування податкової системи необхідно використовувати сучасні інформаційні технології, які базуються на сучасній комп ютерній техніці і сучасному забезпеченні.
З цією метою в органах податкової служби створюється автоматизована система, яка призначена для автоматизації функцій всіх рівнів податкової служби по забезпеченню надходження податків, зборів та інших обов язкових платежів, проведенню комплексного оперативного аналізу матеріалів по оподаткуванню.
Інформатизація - це процес створення документованої інформації (інформаційний ресурс) з одного боку, а з іншого - створення методів обробки інформації, її зберігання, пошуку, накопичення.
Інформатизація ДПС - це об єктивний процес, який має охопити галузь в цілому. Фундаментальною основою інформатизації є створення високоорганізованого середовища, яке в рамках всієї ДПС повинно об єднувати інформаційне, комп ютерне і програмне забезпечення.
Інформаційна система податкової служби - це система з великими потоками інформації, розгалуженістю цих потоків та великою кількістю типів документів різної складності.
АІС податкової служби - це комп'ютерна мережа з організацією автоматизованих робочих місць податкових інспекторів. Автоматизована інформаційна система складається з технічного, програмного, інформаційного, організаційно-правового та кадрового забезпечення, а також системи забезпечення захисту від несанкціонованого доступу.
У податковій службі у 1991 році з'являється перша версія автоматизованого робочого місця податкового інспектора відділу обліку та звітності "Держдоходи". За допомогою цього АРМ були усунені основні недоліки ручного оперативного обліку податків і зборів ( ведення великої кількості книг-журналів, формування звітів, реквізити яких арифметично і логічно повинні бути пов'язані; в результаті: низька достовірність, "висока" несвоєчасність і велика доля трудовитрат). Потім з'явилися нові АРМ, в результаті поєднання яких була створена автоматизована інформаційна система податкової служби, яка отримала скорочену назву - АІС "Податки". (Додаток А)
АРМ - це сукупність програмно-технічних засобів та проблемно-орієнтованих комплексів, які використовуються з метою суттєвого підвищення ефективності процесу інформаційного забезпечення діяльності податкового інспектора, наприклад: реєстрація інформації, її обробка та систематизація.
Організаційно-інформаційна структура податкової служби України побудована по трирівневій ієрархічній системі - район, область, центр (рис1.1).
Стратегічна
інформація
Тактична
інформація
Оперативна
інформація
Рис.1.1 Ієрархічна організаційно-інформаційна структура податкової служби.
На районному рівні готується оперативна інформація, яка являє собою первинну інформацію, що часто поновлюється. Оперативна інформація - основа в інформаційній ієрархії автоматизованих систем. Обробка оперативної інформації фактично являє собою роботу, пов'язану зі збором, контролем і первинною обробкою даних, формуванням нових документів, довідок, звітів. Тому і найбільше інформаційне навантаження в роботі податкових органів покладається на нижній рівень - районні ДПІ. Саме на цьому рівні виникає первинна інформація, яка пов'язана з безпосередньою роботою з платниками податків - юридичними та фізичними особами. Автоматизація збору і обробки інформації на робочих місцях забезпечує повноту, точність і актуальність документів, прискорює їх підготовку, а використання спеціального програмного забезпечення сприяє росту продуктивності праці. В результаті з ДПІ до обласної ДПА направляються файли, в яких міститься регламентна звітна інформація про платників, стан податкових платежів, виконання платіжної дисципліни тощо, згідно зі строками її надання, а також інформація щодо неформалізованих запитів. 64, с.176
На обласному рівні шляхом узагальнення оперативної інформації формується тактична інформація для аналізу та відпрацювання різних варіантів рішень по надходженню коштів до бюджету. Тут накопичуються дані, які надходять із ДПІ, компонуються в цілому по ДПА обласного рівня і передаються до ДПА України.
Стратегічна інформація утворюється в результаті опрацювання в ДПА України оперативної і тактичної інформації, вона містить зведення, звіти, прогнози. На її основі органи законодавчої та виконавчої влади мають змогу оцінювати виконання прибуткової частини бюджету України і приймати науково обґрунтовані та ефективні рішення, а також робити висновки про те, як працюють Закони за кожним із податків, прогнозувати та приймати стратегію напрямків розвитку податкової служби України.
З рівня ДПА України до підлеглих рівнів (обласних ДПА та районних ДПІ) направляються різного роду законодавчі, методичні та нормативні матеріали, а також нові версії та засоби програмного забезпечення тощо.
АІС "Податки" - це безпосереднє використання на робочих місцях персональних комп'ютерів, з'єднаних локальними мережами, що дає змогу організувати індивідуалізовану обробку інформації. Інформаційні потужності персоніфікуються із збереженням централізованих баз даних, доповнених внутрішнім і зовнішнім електронним зв'язком. 41, с.82
Отже, основні аспекти призначення АІС податкової служби:
створення державних реєстрів платників податків юридичних та фізичних осіб;
організація автоматизованого оперативногообліку нарахованих і сплачених податків, нарахування пені та обліку її сплати, визначення сум недоїмки та переплат по кожному виду податку, обліку нарахованих адміністративних та фінансових санкцій та їх сплати, обліку та сплати реструктуризованих податків, проведення взаємозаліків, обліку наданих пільг тощо;
організація автоматизованого оперативного пошуку інформації про платників;
автоматизація процесу створення загальнодержавного плану документальних перевірок;
забезпечення інформацією про надходження коштів до бюджету керівництва податкової служби усіх рівнів, органів виконавчої влади усіх рівнів, органів законодавчої влади;
скорочення обсягу паперового документообігу;
аналіз та оцінка отриманих даних з наступним прийняттям науково обґрунтованих і ефективних рішень.
АІС ув'язує між собою дані різних структурних підрозділів податкової служби про платників, особливо, якщо останні мають недоїмку по розрахунках з бюджетом; оперативно інформує органи місцевого управління про надходження податків і зборів у регіоні та дотримання податкового законодавства.
На даному етапі розвитку податкової системи взагалі та її інформаційного забезпечення зокрема важливим є правильний вибір технології та методів модернізації ІС ДПСУ.
Нині основним методом побудови або модернізації АІС є використання концепції сховищ даних. Інформаційні системи, основані на сховищах даних, призначені для збирання, інтеграції та аналітичної обробки даних, впровадження на їх основі систем підтримки та прийняття рішень (СППР) Сховище даних(СД) розглядається як засіб інтеграції даних різних систем управління базами даних, що можуть бути розподілені територіально (наприклад, бази даних обласних ДПА та ДПАУ

 
 

Цікаве

Загрузка...