WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

податкового менеджменту трактується по-різному.
Визначення сутності державного податкового менеджменту вперше зустрічається в наукових працях Юткіної Т.Ф. За її визначенням, державний податковий менеджмент - не що інше як сукупність методів, прийомів і засобів інформаційного забезпечення, за допомогою якого державні управлінські органи надають функціонуванню податкового механізму у законодавчо встановленому напрямі дій. 102, с.77
Тимченко О.М. вважає, що державний податковий менеджмент - це сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери. 92, с.12
На думку Токовенко В., державний менеджмент, також як і державний податковий менеджмент, утворився в результаті реформування жорсткої бюрократичної форми державного адміністрування в гнучку ринково-орієнтовану форму. Коли під поняттям державного податкового адміністрування розуміють дотримання бюрократичних інструкцій, то для державного податкового менеджменту - це досягнення результатів або персональна відповідальність податкового менеджера за досягнення максимально ефективних результатів. Основне завдання - створити умови для розвитку економіки, наповнення дохідної частини зведеного бюджету і на цій основі забезпечити найбільш повне задоволення державних і соціальних потреб.
Предметом державного податкового менеджменту є вирішення теоретичних та суто практичних питань побудови оптимальної податкової системи, аналіз стану та прогнозування податкових надходжень, стратегічне бачення закономірностей формування податкового потенціалу країни та регіонів. 65, с.89
Недотримання вимог державного податкового менеджменту, як правило, призводить до різкого зменшення надходжень податків у бюджет, збільшення ймовірності податкових правопорушень, порушень балансу між бюджетних відносин, а також можливість випадків соціальної напруги в суспільстві.
Виходячи з цього, необхідно зауважити, що державний податковий менеджмент є однією з провідних ланок у системі державного регулювання економікою.
Становлення ринкових основ управління економікою і визначення місця держави в цьому процесі - досить складна справа. Над цією проблемою працюють вчені з появою самої держави і до цього часу.
До складових елементів державного податкового менеджменту Уткіна Т.Ф. відносить державні органи управління, що регламентують податкові дії та функції, які їх регулюють.
В управлінні податковими процесами беруть участь не тільки спеціалізовані державні органи у вигляді ДПА України, а всі органи законодавчої та виконавчої влади, зокрема: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Державна митна служба України, Міністерство фінансів України та багато інших відомств.
Крім того, до управління податками мають опосередковану причетність науково-дослідні установи, навчальні заклади III і IV рівнів акредитації, громадські організації тощо.
Основними завданнями державних органів управління податками в ринкових умовах, на думку Юткіної Т.Ф. повинні бути, по-перше, прогнозування обсягів податкових надходжень на підставі прогнозних розрахунків зростання дохідності підприємств інших організацій. По-друге, розробка нових концепцій оподаткування, які забезпечували б розвиток підприємництва, але без шкоди соціальним програмам. По-третє, обґрунтування протекціоністської політики в зовнішньоекономічній діяльності. 102, с.68
Податкове прогнозування займає важливе місце в теорії та практиці державного податкового менеджменту. Це, по суті, метод економічного передбачення або базовий його елемент.
Сьогодні вже дещо зроблено для реформування державного податкового менеджменту, зокрема, розроблено Концепцію програми модернізації податкової служби України, проводяться зміни організаційної структури, застосовуються нові методи адміністрування податків, частково реформується податкове законодавство. Однак ще не вдалося створити достатні умови для ефективного розвитку підприємництва і, особливо, не досягнуто повного задоволення державних і соціальних потреб.
За переконанням С.Білої, державне регулювання податкових надходжень до бюджету відбувається за допомогою правових, адміністративних або економічних заходів чи методів. 65, с.91
Будь-яка держава, також і Україна, методом правового регулювання встановлює певні правила податкової поведінки для суб'єктів господарювання всіх рівнів. Мається на увазі прийняття комплексу законів, які регламентують податкові взаємовідносини між державою і суб'єктами оподаткування.
Методом адміністративного регулювання здійснюється квотування, ліцензування, державний контроль за обліковою ставкою, валютним курсом, надаються певні гарантії соціального захисту населення тощо.
Економічними методами державного регулювання передбачається використання податкової політики для формування нових пропорцій сукупного попиту та пропозиції, спрямування капіталів на вирівнювання структурних диспропорцій економіки. Залучаючи за допомогою податків певну частку доходів господарюючих суб'єктів можна стимулювати або стримувати їх діяльність у відповідних напрямах і тим регулювати соціально-економічні процеси в країні.
За допомогою згаданих методів державного регулювання податкової політики досягається оптимальне співвідношення між видатками та надходженнями до державного бюджету, стабілізація в суспільстві, відбувається стимулювання зростання виробництва, підвищення інвестиційного рейтингу України на міжнародній арені, збільшення реального попиту населення (табл.1.1).
Таблиця 1.1.
Деякі результати державного регулювання податкової політики в
Україні 65, с.92
Показники Роки
1998 1999 2000
Доходи зведеного бюджету, млн. грн. 28915,8 32876,4 48443,7
Видатки зведеного бюджету млн. грн. 31195,6 34820,9 7279,5
Відхилення витрат до доходів, млн. грн. -2279,8 -1944.5 +1164,2
Валовий внутрішній продукт у розрахунку на душу населення, грн. 2040 2614 3494
Продукція промисловості, млрд. грн. 82,9 107,5 144,4
Продукція сільського господарства, млрд. грн. 25,4 23.6 25,8
Платні послуги населенню, млрд. грн. 9,8 11.6 15,8
Інвестиції в основний капітал, млн. грн. 13958 17552 23629
Середньомісячна заробітна плата працівників, грн. 153 178 230
Для ефективної організації державного податкового менеджменту органами Державної податкової служби потрібно розширювати їх повноваження, давати можливість проявляти їм ініціативу і тим збільшувати надходження до дохідної частини державного бюджету. Адже вони, що безпосередньо займаються адмініструванням податків, краще інших бачать і знають існуючі проблеми.
На сьогоднішній день в Україні зареєстровано приблизно 40 млн. фізичних осіб і 700 тис. юридичних осіб, які є платниками податку. Враховуючи, що за терміном "платник" приховано великий обсяг інформації, що його характеризує (форма власності, дані, рахунки в банках, сплати податків тощо) органи ДПС для прийняття своєчасних і зважених управлінських рішень повинні обробляти величезні обсяги інформації в стислі терміни. Отже, для ефективного

 
 

Цікаве

Загрузка...