WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

об'єкт.
Моделювання широко застосовується у дослідженні систем різного походження, у тому числі і в управлінні. В управлінні органами ДПС України моделювання може бути застосоване у дослідженні організаційних структур (інспекцій), функціонування окремих служб, плануванні та проведенні спеціальних операцій. У загальному плані моделювання поділяється на фізичне і математичне.
При фізичному моделюванні модель відтворює досліджуваний оригінал із збереженням його фізичної природи, при математичному оригінал описується формальною мовою, тобто за допомогою логіко-математичних процедур.
ў Метод дослідження операцій - це метод дослідження системи оперативних та інших службових заходів, що здійснюються централізовано та за скоординованим планом у короткий відрізок часу при максимальному зосередженні сил та засобів на певному напрямі боротьби з порушенням чинного законодавства. Такі дослідження притаманні, у першу чергу, органам силових структур і, звичайно ж, податковій міліції.
Найвищу ефективність метод дослідження операцій може мати в наступних напрямах:
- підвищення мобільності та швидкості реагування органів ДПС України на порушення податкового законодавства;
- підвищення ефективності взаємодії органів ДПС України в операціях,
- інтенсифікація процесів управління операціями;
- підвищення ефективності управління операціями з розкриття найбільш небезпечних порушень податкового законодавства.
Організаційно-регулюючі методи управління є способами безпосереднього впливу на функціонування та поведінку керованих об'єктів і осіб.
До загальних методів впливу у сфері, що розглядається, належить переконання та примус. Метод переконання передбачає стимулювання свідомості, бажаної інтересам працівника поведінки людини у процесі діяльності. Метод примусу спрямований на спонукання працівника до належної поведінки всупереч його бажанню.
Адміністративні методи характеризуються підпорядкуванням волі керованого об'єкта волі управляючою суб'єкта. Суб'єкт управління в межах наданих йому повноважень дає обов'язкові до виконання приписи про те, які дії, якими способами і в які терміни належить виконати підлеглим або від здійснення яких їм слід утриматися. Недодержання правил приписів тягне за собою відповідальність. По суті, це державні методи управління. Разом з тим, метод не виключає можливості врахування інтересів підлеглих шляхом попереднього обговорення управлінських рішень.
Адміністративні методи поділяють на адміністративно-правові, адміністративно-організаційні.
Перші мають дсржавно-владний, юридичний характер - вказівки, розпорядження суб'єкта управління, що виражені у правовій формі, обов'язкові для виконання, що гарантуються силою держави.
Адміністративно-організаційні методи ґрунтуються на авторитеті верховенства органу, керівника або іншої особи, яка є організатором діяльності керованих. 41с.28
Економічні методи - методи досягнення цілей на основі реалізації вимог економічних законів. Це сукупність способів впливу шляхом створення економічних умов, що спонукають працівників діяти у потрібному напрямі. Іншими словами, це методи, що ґрунтуються на економічних розрахунках, свідомому використанні всієї системи економічних законів та категорій ринкової економіки, таких як планування, фінансування, ціноутворення, господарський розрахунок, економічне стимулювання.
Основною ознакою методів є опосередкований вплив через майнові інтереси та потреби, стимулювання у різних економічних формах: субсидії, бюджетне, цінове й тарифне регулювання, преміювання, монетарна та цінова політика, кредитування, тарифікація зарплати, а також санкції - штрафи, пені, неустойки, матеріальні стягнення тощо.
Управлінська тактика не може обійтися ні без адміністративно-економічних, ні без економічних методів. Найбільший ефект досягається при оптимальному їх поєднанні. Це дає можливість органам управління, у першу чергу державним:
- створювати, підтримувати, гарантувати юридичні рамки економічної діяльності суб'єктів і підприємств;
- виступати фіскальним інститутом, збирачем податків, скарбницею, контролером, регулятором прибутків;
- бути власником, управителем, планувальником у державному секторі економіки;
- брати участь у якості співвласника у матеріальній сфері виробництва, культурно-освітньої діяльності тощо;
- реалізовувати інвестиційний режим загальнонаціональних, економічних, наукових, соціальних програм, бути гарантом реалізації загальнодержавних, економічних, науково-технічних інтересів у міжнародних відносинах;
- гармонізувати (через планування, прогнозування, координацію) економічні та соціальні інтереси, потреби, запити різних груп населення, запити окремих регіонів та етнічних груп, брати на себе припинення конфліктних ситуацій.
Психологічні методи - це способи впливу на об'єкт управління, що базуються на використанні соціально-психологічних факторів і спрямовані на управління соціально-психологічними відносинам, що складаються у колективі, для досягнення поставлених перед організацією цілей.
До таких умов належать:
- формування трудових колективів з урахуванням соціально-психологічних характеристик людей: здібностей, риси характеру, тощо;
- введення системи соціального регулювання, яка включає використання договорів, зобов'язань, встановлення порядку розподілу благ, черговості їх одержання;
- соціальне стимулювання - створення соціально-психологічної зацікавленості у виконанні якої-небудь важливої праці, досягнення результатів, рубежів;
- підвищення соціально-виробничої активності - обмін досвідом, новаторство;
- методи соціальної наступності - посвячення у професію, присяга, урочисті зібрання, огляди, конкурси тощо.
Безумовно, усі методи перерахувати неможливо. Вони постійно вдосконалюються, доповнюються. У даний час набуває ваги метод психофізіологічного тестування з метою визначення придатності певного працівника до виконання визначеного виду, що дозволить уникнути зарахування на посаду випадкових людей та небажаних конфліктних ситуацій. 41, с.30
1.2. Системний підхід до управління податковими органами
Як відомо, система - цесукупність елементів (частин), що утворюють єдине ціле та взаємодіють один з одним та навколишнім середовищем.
Основними ознаками системи є наступні:
ў Кожна система володіє сталими зв'язками між її елементами. Систему не слід розглядати лише як сумарний вираз, конгломерат якихось елементів. У системах не можна змінювати елементів, не порушуючи зв'язків між ними.
ў Система володіє певною якістю, що не притаманно окремим її частинам.
ў Система і її частина не можуть розглядатись ізольовано одна від одної.
ў Зв'язки системи з її частинами сильніші за зв'язки системи або її елементів з іншими системами. Таким чином, система, взаємодіючи з середовищем, виступає як єдине ціле.
ў Усі системи не є незмінними. Вони не є вічними, оскільки їм притаманні внутрішні суперечності, вони зазнають зовнішніх впливів. Будь-яка система переживає періоди свого зародження, становлення, розвитку, розквіту, занепаду та загибелі.
Перераховані системоутворюючі ознаки є

 
 

Цікаве

Загрузка...