WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

передбачає вироблення колективного рішення на основі думок керівників різного рівня, а також виконавців конкретних рішень. Дотримання оптимального співвідношення між єдиноначальністю і колегіальністю становить одне з найбільш важливих і складних завдань управління, від якого багато в чому залежить його ефективність.
" Принцип відповідальності органів та посадових осіб за дії або бездіяльність пов'язаний із функціями органів управління, спрямованими на задоволення суспільних потреб. Діяльність указаних суб'єктів управління спрямована, насамперед, на виконання покладених на них обов'язків, для реалізації яких вони наділені певними правами у межах норм, визначених законодавством. Якщо такі норми порушуються або посадові' особи не виконують належним чином покладені на них посадові обов'язки, настає їх відповідальність.
" Принцип раціонального співвідношення цілей та способів їх досягнення з ресурсним забезпеченням містить вимогу про необхідність попереднього визначення цілей кожного рішення, що приймається, у економічному, політичному, моральному та інших аспектах, тобто вивчаються можливі наслідки прийняття такої о рішення. Якщо цілі чітко не визначені або суперечать одна одній, то можуть бути вибрані нераціональні способи їх досягнення, може виникнути дефіцит ресурсів тощо. 41, с.24
Основний зміст процесу управління виявляється у здійсненні безпосереднього цілеспрямованого впливу суб'єкта управління на об'єкт за допомогою відповідного механізму. У процесі такого впливу реалізуються цілі, завдання, функції, принципи та методи, які і складають зміст механізму управління. Певно, досить важливе місце посідають методи управління, за допомогою яких реалізуються функції управління.
Ефективність управління системами, органами, підприємствами значною мірою визначається правильним вибором методів, які використовуються в його процесі.
Метод управління - це спосіб організуючого впливу об'єкта управління на керовану систему або конкретний об'єкт управління, за допомогою якого реалізуються функції та вирішується досягнення цілей.
Управління органами ДПС України пов'язане з вирішенням ряду специфічних завдань, з працею у звичайних та ускладнених економічною і соціально-політичною ситуацією умовах.
Якісне вирішення завдань вимагає постійного пошуку нових форм та методів роботи. Виконання нових, нестандартних завдань, особливо в умовах різкої зміни оперативної обстановки, інших факторів, потребує певних змін і в управлінні.
Усі методи, що використовуються в управлінні, пов'язані між собою, доповнюють один одного, використовуються в органічній єдності.
Професіоналізм керівника якраз і полягає в тому, щоб з усього комплексу методів управління вибрати найбільш ефективні, що надійно ведуть до мети, скласти їх гнучку комбінацію і використовувати її, піддаючи перевагу певним методам залежно від ситуації.
Останнім часом істотно розширилися межі уявлення про методи управління, зокрема в Україні. Якщо раніше як методи управління розглядалися лише переконання та примус, то тепер до них належать організаційні, адміністративні, економічні, соціально-психологічні, математичні та інші методи.
Необхідність використання різних методів у різному поєднанні отримує все більшого визнання і є природним відображенням комплексного, багатоаспектного характеру самого управління. 41, с.32
ў Системний підхід як загальний метод дослідження - це загальний метод, сучасна загальнонаукова методологія дослідження та пізнання складних об'єктів (систем), який використовується в усіх сферах науки, техніки, управління, сутність якого полягає у розгляді об'єктів як систем.
До основних принципів системного підходу належать:
" підхід до досліджуваного об'єкта, як до цілого;
" наявність системоутворюючих зв'язків, які представляють певну структуру;
" можливість реалізації управлінських впливів на систему.
Управління на основі використання системного підходу містить три послідовних етапи:
- визначення сфери системного підходу, галузі та масштабів діяльності суб'єкта управління, встановлення адекватності сфери, галузі та масштабів діяльності інформаційних потреб;
- здійснення необхідних досліджень (системний аналіз);
- розробка альтернативних варіантів розв'язання певних потреб та здійснення вибору оптимального варіанта для кожного завдання на основі експертних оцінок.
Таким чином, у кожному конкретному випадку системний підхід повинен реалізовуватися у вигляді конкретного системного методу (аналізу, інформаційного пошуку), тобто набору правил, процедур, інструкцій, еталонів, прийомів досліджень і технологій побудови та прийняття рішень з урахуванням особливостей об'єкта управління.
ў Системний аналіз - одна з форм конкретної реалізації системного підходу, що застосовується під час аналізу соціальних систем та проблем управління. Це сукупність методів, що використовуються для підготовки та обґрунтування рішень, особливо у частині найбільш складних проблем соціального, політичного, економічного, військового, наукового, технічного характеру.
На відміну від системного підходу, який є загальною методологією, системний аналіз має справу з системами управління, до складу яких включають людський фактор, тобто штучними системами, що викликані участю людини.
Процедурною основою системного аналізу с математичне моделювання, технічною - засоби техніки та інформаційні системи.
Особливістю даного методу є те, що він дозволяє розмежувати складну систему на елементи, складне завдання - на сукупність простих, виразити їх кількісно, з більшим ступенем точності. Більше того, складне завдання може бути зведене не просто до менш складного, але саме до тих, що мають для свого вирішення відпрацьовані методи.
Системний аналіз щодо управління дає можливість:
- чітко сформулювати цілі соціальної системи і з'ясувати їх ієрархію до початку будь-якої діяльності, пов'язаної з прийняттям рішень, особливо стратегічного характеру;
- встановити конкретні взаємопов'язані завдання для кожного рівня управління, виходячи з його внеску в досягнення загальної мети, що планується з погодженням строків, потрібних та наявних ресурсів на єдиній інформаційний, методичній, продуктивній основі;
- підготувати та оцінити альтернативні варіанти управлінських рішень за певним критеріємоптимальності;
- здійснити виділення та розподіл матеріальних, фінансових і людських ресурсів з урахуванням пріоритетності цілей та напрямів діяльності;
- оцінити управлінський потенціал системи, з'ясувати необхідність та можливості досягнення відповідальності та повноважень за рівнями ієрархії управління. 41, с.26
ў Моделювання - метод теоретичного та практичною опосередкованого пізнання, коли суб'єкт замість безпосереднього об'єкта пізнання вибирає або створює аналогічний йому об'єкт, досліджує його, а здобуту інформацію переносить на реальний предмет вивчення.
Під моделлю розуміється об'єкт будь-якої природи, уявна або матеріально реалізована система, яка відображає об'єкт дослідження, здатна досліджувати його так, що вивчення моделі дає нову інформацію про

 
 

Цікаве

Загрузка...