WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

методи прогнозування доцільно доповнювати формальними, які менш чутливі до власних думок експертів. Детальний розгляд можливих моделей прогнозування і доцільності їх використання в тих чи інших умовах, подано в останньому розділі магістерської роботи. Також наведено приклад застосування економетричної моделі прогнозування обсягів податкових надходжень до Зведеного бюджету на основі даних ДПІ в м. Ірпені, використовуючи статистичний пакет для комплексної обробки даних Statgraphics. Найточніший прогноз був отриманий за допомогою моделі ARIMA, похибка апроксимації для якого становить 5,8%, що дозволяє досить адекватно моделювати доходи бюджету.
Вирішення проблеми подальшого вдосконалення податкової системи та безпосередньо управлінської діяльності державної податкової служби, що набула сьогодні особливого значення в Україні, є найважливішою запорукою створення справді демократичної, економічно розвиненої, правової держави.
Виконана магістерська робота може мати теоретичне і практичне значення на шляху вдосконалення діяльності органів державної податкової служби. Вищезазначені стратегічні заходи потребують значних інвестиційних вкладень в структуру ДПА, однак вони досить швидко окупляться і дадуть бажаний результат у плані вдосконалення роботи фіскального апарату.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Конституція України. - К., 1996.
2.Закон України "Про внесення змін та доповнень в Закон Української РСР "Про систему оподаткування" від 2.02.1994 р., прийнятий Верховною Радою України № 96/96-ВР від 22.03.96 р.
3.Закон України "Про систему оподаткування", прийнятий Верховною Радою України № 96/91-ВР від 25.06.91 р.
4.Закон України "Про ПДВ" № 168-97-ВР від 3.04.1997 р.
5.Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р.
6.Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів" від 18.02.1997 р. № 75/97 - ВР.
7. Закон України "Про державну податкову службу України": від 4 грудня 1990 p. №509-XII із змінами та доповненнями .
8.Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" від 01.06.2000р.., № 1749-III //Офіційний вісник України. -2000.- №25 (07.07.2000).-С.135.
9. Наказ ДПА в Київській області "Про роботу податкових органів Київської області у 2000 році та завдання по мобілізації коштів до бюджетів усіх рівнів у 2001 році від10.03.2001р.
10. Наказ ДПА в Київській області "Про підсумки роботи ДПА в Київській області за 2001 рік і січень п.р. та заходи щодо забезпечення подальшого виконання дохідної частини бюджету" від 12.03.2002р. №74.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби " від 22 лютого 1999р. №258.
12. Постанова Національного банку "Про затвердження Положення про валютний контроль" від 08.02.2000., № 49 // Офіційний вісник України. - 2000 (21.04.2000).-N 14.-С.573.
13.Про місцеві податки і збори: Декрет КМ // Відомості Верховної Ради України. -1993(27.07.93).-№ 30.-С.336.
14.Азаров М. .Я. Чи потрібна Україні податкова міліція? //Вісник податкової служби України. - 1998. - № 3. - С.5-6.
15.Андрій Скрипник Прогноз податкових надходжень на 2001 рік з урахуванням впливу динаміки грошової маси// Вісник НБУ. - лютий 2001. -с.18 - 21.
16.Андрій Скрипник Який він, оптимальний рівень оподаткування ? // Вісник НБУ. - червень 1999. -с.10 - 12.
17.Антипов В.І., Клименко В.А. Пільги, привілеї, переваги. - К.: НІКА - Центр, 1996.- С.3.
18.Білоус В.Т. Управління податковою службою в Україні. - Дис. по держ. управлінню. - К., 1998. - 22с.
19.Бондаренко Ю. Колегія ДПА України - діє //Вісник податкової служби України. - 1997. - № 10. - С. 6.
20.Буряковський В. В. та ін. Податки: Учбовий посібник. - Дніпропетровськ: Пороги, 1998. - 611 с.
21.В інтересах держави і платників податків //Вісник податкової служби України. - 1997. - № 12. - С.15.
22.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси: Навчальне видання. -К.: Вища школа.-1996 -384с.
23.Введение в экономико-математические модели налогообложения: Учеб. Пособие/ Под. Ред. Д. Г. Черника. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256с.
24.Віталій Копич Зв'язок податкового навантаження та економічного зростання. Модельний аналіз // Економіст. - 2002. - №1 січень. - с.58 - 59.
25.Всеукраїнська нарада керівників податкової служби України //Вісник податкової служби України. - 1998. - № 6. - С.3-5.
26.Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. - 3-тє вид., змін. і доп. - К.: Основи, 1998. - 414с.
27. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальний посібник. - К.: МАУП. - 1997. - 112 с.
28.Гега П. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми, рішення. - К.: Правові джерела, 1996. - 167 с.
29.Гега П.Т. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1998. - 273 с.
30.Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: ЮРІНКОМ, 1997. - 144с.
31.Гойко А. Ф. Организация рынка финансового капитала и инвестиций в Украине. -К.: Будівельник, 1995. -208с.
32.Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. -К. -1998.
33.Дорош Н. І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. - 1998. - № 6. - С. 75 - 82.
34.Економічне прогнозування: вступ /К.Холден, Д.А. Піл, Дж. Л. Томпсон. - К.: Інформтехніка - ЕМЦ, 1996. - 216с.
35.Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник - К: КНЕУ, 2001. - 170с.
36.Жданов С. А. Экономические модели и методы в управлении. - М.: Издательство "дело и сервис", 1998г. - 176с.
37.Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки. -М.: ЮНИТИ, 1999.- 478 с.
38.Замков О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство "ДИС", 1998. - 368с.
39.Ив Бернар и Жан-Клод Колли. Толковый экономический и финансовый словарь. -М.: Международные отношения, 1994.
40.І.Таранов Організація та повноваження служб податкового контролю Німеччини надходжень // Збірник наукових праць Академії ДПСУ України. - 2001. - №3(13). - с.131-138.
41.Касьяненко М.М.. Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 229с.
42.Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. - К.: Вища школа, 1994. -360 с.
43.Корнієнко Т., Заінчковський. Удосконалення фінансово-кредитного механізму та організаційної структури управління //Науковий вісник УФЕІ ДПА України. - 1998. - № 1. - С.45-53.
44.Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навчальний посібник. -К.: Знання, 1997.-184с.
45.Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 276 с.
46.Кравченко И. А. Налоговые реформы 80-х годов в США: социально-экономический аспект. - М.: НИФИ, 1989. - 284 с.
47.Кравчук Л.М.

 
 

Цікаве

Загрузка...