WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

встановлено термін завершення його розробки. Від Податкового Кодексу очікується розв'язання всіх накопичених проблем, вже сформувався погляд на нього як на універсальні ліки від усіх "хвороб" української економіки. Щодо передбачених проектом Податкового кодексу змін до податкового законодавства, необхідно зауважити, що в проекті не пропонуються шляхи збільшення доходів бюджету, достатні для компенсації його втрат від суттєвого зниження ставок по основних податках. Сподівання на зростання надходжень до бюджету пов'язують виключно з позитивною реакцією економічних суб'єктів на зниження загального рівня податкового тягаря, наслідками якого мають стати виведення капіталів з "тіні" та зростання обсягів виробництва. Щодо першого, то реакція платників на податкові стимули - явище важко прогнозоване. Однак, якщо очікуваних наслідків податкової реформи вдасться досягти, вони матимуть місце не одразу, між тим як українська економіка і бюджетна система позбавлені необхідного запасу міцності, достатніх резервів для компенсації зменшення надходжень до бюджету в перші роки реалізації податкової реформи.
Певні зміни у взаємовідносинах органів державної податкової служби з платниками передбачені проектом Податкового Кодексу України. В ньому вперше докладно регламентується порядок адміністрування податків, починаючи від листування податкових органів з платниками, вимог до обліку операцій, пов'язаних з виникненням податкових зобов'язань, підстав для їх виникнення, зміни або припинення, умов і порядку їх виконання, і закінчуючи фінансовими санкціями за вчинення правопорушень у сфері оподаткування. В третій главі викладені права і обов'язки платників податків і контролюючих органів, встановлено, що платники податків можуть використовувати свої права та виконувати обов'язки особисто або через законного чи уповноваженого на те представника. Умови надання прав та обов'язків, їх зміст більш докладно висвітлені в спеціальній частині Кодексу. В Кодексі більш чітко окреслені деякі права платників, регламентовані умови та порядок їх надання. Докладна регламентація в Проекті бюджетного Кодексу багатьох аспектів взаємовідносин органів ДПС з платниками, безумовно створює передумови для суттєвого просування вперед в напрямку становлення в Україні правової держави. Вона обмежує бюрократичне свавілля, зменшує можливість для регулювання органами ДПС взаємовідносин з платниками на свій розсуд, робить їх більш цивілізованими, а отже, сприяє їх гармонізації.
Перехід до побудови взаємовідносин між податковими органами і державою на принципово нових засадах знаменує закріплена в проекті Кодексу норма, згідно з якою у разі неоднозначного трактування в Кодексі, законі або іншому-нормативно-правовому акті прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливим прийняттярішення як на користь платників податків, так і на користь контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. Ця норма означає спрямованість правового регулювання податкових відносин на забезпечення інтересів людини і відповідає вимогам сучасних демократичних держав, правові системи яких ґрунтуються на засадах недоторканості особистості і власності. [86, с.289-290]
В той же час проект Податкового Кодексу містить такі положення, які не сприятимуть гармонізації відносин між органами державної податкової служби і платниками. Зокрема, допускається регулювання деяких аспектів цих взаємовідносин не лише Кодексом, а й іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування.
Проект Податкового Кодексу України не позбавлений і властивого Закону "Про державну податкову службу в Україні" недоліку, який полягає в тому, що регламентуючи обов'язки і відповідальність платників за порушення податкового законодавства, він не забезпечує настільки ж докладної регламентації обов'язків і відповідальності органів державної податкової служби, внаслідок чого не дотримується баланс прав і обов'язків всіх учасників податкових відносин, який має забезпечуватись податковим законодавством правової держави. Зокрема, до переліку обов'язків контролюючих органів не включено такі важливі обов'язки, як необхідність забезпечувати своєчасне повернення або залік сум надміру сплачених або стягнених податків, пені, штрафів; направляти платнику копії акту податкової перевірки і рішення податкового органу. Необхідність визначення цих обов'язків продиктована вимогою врахування їх взаємозв'язку з правами платників, які забезпечуються відповідними обов'язками органів державної податкової служби.[86, с.296]
Вищенаведене визначає напрямки удосконалення проекту Податкового Кодексу України в процесі його доопрацювання:
" Забезпечення закритого (остаточного) переліку прав, обов'язків і відповідальності платників та контролюючих органів з метою запобігання продовженню негативної тенденції до розширення функцій і прав органів державної податкової служби України;
" Забезпечення дотримання балансу прав і обов'язків всіх учасників правових відносин;
" Визначення в Податковому Кодексі відповідальності контролюючих органів та механізму забезпечення і захисту прав платників.[86, с.297]
Виконання вищевикладених заходів дозволить забезпечити більш ефективну роботу податкових органів, а отже збільшення рівня збору податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів при максимальному здешевленні виконання цієї функції для держави і платників податків. Звичайно, виконання цих заходів потребує часу і значних витрат, але робота органів ДПС на якісно новому рівні скоро виправдає ті витрати, які були здійснені.
ВИСНОВКИ
В результаті наукового дослідження зроблено наступні висновки.
Податкова адміністрація є однією з найважливіших фінансових інституцій держави, мета діяльності якої - забезпечення повного фіскального ефекту поряд із всебічним стимулюванням підприємницької діяльності. З 1996 року Державна податкова служба України є самостійним відомством, а статус її керівника прирівнюється до повноважень міністра.
Управління органами ДПС України - це особливий вид діяльності щодо створення та вдосконалення системи органів ДПС України, забезпечення її оптимального функціонування і розвитку з метою ефективного вирішення завдань щодо здійснення контролю за додержанням податкового законодавства.
Для ефективного функціонування податкових органів необхідним є правильна постановка податкової справи в країні поряд з ґрунтовно розробленою теоретичною основою податкового законодавства.
За різними оцінками близько 50 відс. підприємницьких структур працюють у "тіньовому" секторі економіки, а частина працюючих легально свідомо йде на порушення податкового законодавства. Чи не найголовнішою причиною такої ситуації є нестабільність та певною мірою недосконалість діючих податкових законів, недостатня ефективність організації та кадрового потенціалу фінансово-контрольного апарату.
Українська податкова політика та податкова система формуються у складний період переходу до ринкової економіки. Хиби і недоліки податкової політики віддзеркалюються в діяльності податкової служби, яка всі свої зусилля спрямовує на реалізацію фіскальної функції

 
 

Цікаве

Загрузка...