WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

податків.
Таке вдосконалення забезпечить найбільш раціональне використання трудових ресурсів податкової служби і створить передумови для комплексного технологічного його розвитку. Крім того структура органів управління, побудована за функціональним принципом, лише тоді стане ефективною, коли вона буде забезпечена високим рівнем підготовки кадрів, а також їх доступом до комплексного інформаційного простору податкової служби. Недостатня професійність значної частини податкових інспекторів у перші роки становлення податкових органів завдала значної шкоди їх іміджу. У відносинах між податковою службою та платниками податків склалась напружена ситуація, яка вимагає вжиття термінових заходів. Одним із серйозних недоліків у діяльності податкової служби в Україні є недооцінка функції налагодження партнерських стосунків із платниками податків. Через часті зміни податкового законодавства, його складності, невизначеності окремих термінів і положень значно ускладнюється його застосування. Платники потребують постійних консультацій, необхідних методичних матеріалів із нарахування того чи іншого платежу. Податковій службі необхідно зосередити увагу на забезпеченні прав платника податків, які визнані світовим товариством, а передусім таких як: право на інформацію і допомогу; право на апеляцію; право платити не більше, ніж встановлена сума податків; право на впевненість у прийнятому рішенні; право на захист приватного життя; право на конфіденційність і таємність. Для належного виконання своїх обов'язків працівниками податкової служби їх необхідно постійно навчати, підвищувати їх професійний рівень.
Кадрова політика податкової служби потребує створення системи забезпечення професійного росту працівників, удосконалення комплексних програм підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Варто зазначити, що теперішня практика роботи податкової служби свідчить про те, що значна частина часу витрачається на комплексні перевірки за дорученнями владних структур, на роботу в різних комісіях, яка не пов'язана з виконанням завдань, поставлених перед податковою службою. В зв'язку з цим необхідно внести відповідні зміни до чинного законодавства щодо заборони залучення податкових органів до виконання невластивих їм функцій.
Важливою умовою успішного проведення структурної перебудови податкової служби, впровадження технологій і процедур є організація ефективної системи навчання персоналу кожного підрозділу податкової служби і платників податків, тому вся сукупність робіт із організації і проведення навчання - невід'ємна частина здійснення модернізації податкової служби і одне з найскладніших його завдань.[41, с.177]
Особливої уваги заслуговує подальший розвиток податкової адміністрації у сфері інформатизації. Розробка системи електронної обробки даних відіграватиме важливу, але допоміжну роль, оскільки вона є лише інструментальним засобом доступу до інформаційних ресурсів податкового органу. Такий підхід до проектування системи електронної обробкиданих базується на міжнародному досвіді інформатизації органів управління, що передбачає головним завданням модернізацію самих об'єктів управління з урахуванням вимоги інформатизації. Виконання такої задачі дозволяє значно спростити і стандартизувати розробки систем електронної обробки даних, зменшити затрати в цій галузі й ефективно використати вже нагромаджений досвід інформатизації податкових органів.
Практична реалізація зазначених заходів передбачає необхідне технічне забезпечення державних податкових органів, впровадження сучасних засобів захисту інформації, розвиток системи телекомунікацій, правове забезпечення передачі інформації на машинних носіях і каналами зв'язку. Вся сукупність цих проблем може бути повністю вирішена лише в межах державного проекту модернізації податкової служби, і для цього необхідні довгострокові і значні обсяги інвестицій.
З огляду на досвід розвинутих країн світу в сфері податкової політики Державною податковою адміністрацією України розроблено проект Програми модернізації податкової служби України, здійснення якої планується протягом значного періоду часу (близько 10 років). Розробка та впровадження цієї програми поділяється на три етапи, приблизно три роки кожен. Перший етап (2002-2004) передбачає реорганізацію податкової служби за функціональними принципами та її консолідацію. Також на першому етапі ДПА України планує модернізацію одного з основних функціональних напрямків (наприклад, реєстрація платників податків).
На другому етапі (2005-2007) передбачається докорінна реорганізація основних операційних функцій податкової адміністрації. На третьому етапі (2008-2010) після завершення функціональної організації та модернізації операційної діяльності планується завершення процедур управління організацією.
Загальною метою процесів модернізації податкової служби України є:
" Створення ефективної системи контролю за дотриманням податкового законодавства;
" Створення раціональної структури ДПС;
" Впровадження форм і методів діяльності, які відповідають поточним і перспективним вимогам світового рівня;
" Зменшення собівартості процесів адміністрування надходження коштів до державного бюджету;
" Перехід до добровільності в сплаті податків;
" Поліпшення системи внутрішнього контролю та запобігання корупції.[103, с. 185-186]
Стратегічними напрямами розвитку податкової служби можна вважати:
ў Удосконалення законодавства, яке орієнтоване на розвиток регулюючої функції, спрощення, стабільність і передбачуваність податкового законодавства, введення обов'язкової перевірки ефективності запропонованих законів за допомогою імітаційної моделі
ў Розширення бази оподаткування, яке дасть змогу зменшити податковий тиск на платників податків та підвищити добровільну сплату податків, що збільшить надходження до бюджету;
ў Інформаційне забезпечення, розширення якого для кожної ланки податкової служби надасть можливість автоматизувати процес оподаткування, ефективніше використовувати наявні людські ресурси, погоджувати дані з різних джерел з метою виявлення ухилень від сплати податків;
ў Підвищення ефективності перевірок, яке дасть змогу за рахунок автоматизованого відбору платників для документальних перевірок підвищити ймовірність виявлення ухилень від оподаткування при загальному зменшенні кількості перевірок та перевіряючих;
ў Залучення до оподаткування тіньових коштів через відстеження товарно-грошових потоків, контроль за використанням готівки;
ў Прогнозування надходжень, що дозволить пропонувати Верховній Раді України збалансований реальний бюджет і сприятиме стабілізації суспільства та надасть можливість більш реально оцінювати ефективність діяльності податкової служби;
ў Скорочення та ліквідація недоїмки для поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати та скорочення заборгованості перед бюджетом за рахунок реалізації майна боржників.
Реформування податкової системи України з самого початку пов'язувалося з розробкою і ухваленням Податкового Кодексу, на що звертається увага вже у Постанові Верховної Ради України від 13.12.1995р., в якій було

 
 

Цікаве

Загрузка...