WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

мультиплікативною моделлю, тис.грн. Відхилення прогнозованих обсягів від фактичних, тис.грн. Прогнозовані обсяги податкових надходжень за моделлю
ARIMA Відхилення прогнозованих обсягів від фактичних, тис.грн.
Січень 4601,4 5266,7 +665,3 4978,5 +377,1 4901,8 +300,5
Лютий 5092,5 5347,4 +254,9 5015,2 -77,3 5006,3 -86,2
Березень 5703,7 5428,1 -275,6 5050,8 -652,9 5186 -517,7
Квітень 5579,5 5508,8 -70,7 5085,3 -494,2 5243,3 -336,4
Вирахуємо середні абсолютні похибки прогнозів для всіх моделей і на основі цього порівняємо точності зроблених прогнозів.
Середня абсолютна похибка (3.2)
Таким чином, для лінійної моделі середня абсолютна похибка прогнозу дорівнює 316,6 тис.грн., для мультиплікативної - 400,37тис.грн., для моделі ARIMA - 310,2 тис.грн.
Отже, найточніший прогноз ми отримали за допомогою моделі ARIMA, похибка апроксимації для якого становить :
= 5,8% (3.3)
Таким чином, фактичні і прогнозні дані несуттєво відрізняються, що дозволяє досить адекватно моделювати доходи бюджету.
3.3. Шляхи підвищення ефективності роботи органів ДПС
Надійна податкова система передбачає наявність високоорганізованої, гарно забезпеченої кадрами і необхідною технікою податкової служби.
Право держави стягувати з організацій і фізичних осіб належні їм грошові кошти у вигляді податків дозволяє державі надавати населенню загальнодоступні послуги, підтримувати суспільний порядок, захищати від зовнішньої агресії і бути основою політичної влади. Однак при цьому той, хто не сплачує податків, і той, хто їх сплачує, користується однаковими послугами, у зв'язку з чим окремі громадяни і підприємства намагаються зменшити податкові виплати. В умовах нестійкої податкової системи ухилення від сплати податків може носити всеосяжний характер. В подібних ситуаціях підвищення ефективності роботи податкових органів має велике значення, оскільки держава не може витрачати багато ресурсів на збір податків. Організація оподаткування - одна з найбільш важливих і складних проблем, що стоїть перед державою.[23, с.45]
Життєздатність і надійність податкової системи залежить від двох факторів. По-перше, від правильності побудови системи оподаткування, адже нераціонально побудована система податків не може надійно функціонувати. По-друге, від рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботи.
За роки існування України як незалежної держави було створено податкове законодавство, податкову службу, яка організовує і контролює надходження податків та податкових платежів до бюджету. Але, незважаючи на те, що протягом усього періоду існування України постійно ведеться робота з удосконалення податкової системи, вона ще й досі не відповідає світовим стандартам і не стимулює виробництво. Характерною особливістю діючої податкової системи є її певна недосконалість: нестабільність, безсистемне та невиправдане надання пільг, складність. Закони приймаються без належного обґрунтування і розрахунків, внаслідок чого у щойно прийняті закони вносяться зміни і доповнення, що порушуєсталість податкової системи в той час, як міжнародний досвід свідчить про те, що для підвищення податкової дисципліни серед платників податків необхідні наступні умови:
" простота податкового законодавства та його стабільність,
" надання консультаційних послуг платникам податків,
" застосування ефективних програм перевірок та стягнення податків,
" справедливе та послідовне застосування податкового законодавства.
Намагаючись вирішити проблему податкового тиску та адміністративного контролю, господарюючі суб'єкти переносять відносини між споживачем та виробником, а також свої доходи у тіньовий сектор економіки, частка якого за різними підрахунками складає від 45% до 65% валового внутрішнього продукту. Результатом цього стає недоотримання державою частини податкових надходжень та намагання компенсувати це знову ж таки за рахунок введення нових податків і зборів. Але збільшення податкового навантаження означає або банкрутство платників, або, значно більшою мірою, їх відхід до тіньової економіки. Отже, оптимізація системи оподаткування - невід'ємний елемент механізму підвищення ефективності роботи органів ДПС України..
Необхідність підвищення ефективності діяльності податкової служби обумовлена значним збільшенням суб'єктів підприємництва, все більшою концентрацією оподатковуваних оборотів у фізичних осіб при домінуючому раніше оподаткуванні підприємств; створенням єдиного інформаційного простору для державного контролю за товарно-грошовими потоками у країні, складною криміногенною ситуацією в економіці. [41, с.167]Основна мета реформування податкової служби України спрямовується на збільшення рівня збору податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів і на максимальне здешевлення виконання цієї функції для держави і платників податків.
Удосконалення діяльності податкової служби включає такі основні чотири елементи:
1) перехід податкових органів на функціональну структуру;
2) введення нових податкових технологій і процедур;
3) навчання податкових працівників і платників податків;
4) підвищення рівня інформатизації податкової служби.[41, с.171]
Першим і найбільш радикальним кроком вдосконалення управління податковою службою є перехід її підрозділів і всіх ланок на функціональну структуру. На етапі становлення податкової системи України в умовах розвитку ринкових відносин первісно сформувалась централізована система податкових органів із чіткою спеціалізацією за видами податків. Така організаційна структура податкових органів України є суб'єктивною необхідністю в період розробки та вдосконалення податкового законодавства, створення методологічної бази його реалізації на практиці та налагодження механізму нарахування та сплати податків. В результаті реорганізації центрального апарату державної податкової служби України в грудні 1996 р. були закладені важливі організаційні передумови для розвитку методології функціональної діяльності. Створені нові управління: примусового стягнення податків, управління по роботі з платниками податків, управління Державного реєстру фізичних осіб, управління АІС "Податки" юридичних осіб, управління організації документальних перевірок, відділ методології перевірок і податкового обліку, Головне управління податкової поліції, управління економічного аналізу, управління наукових досліджень та наукових закладів. Створення функціональних управлінь є головним імпульсом для розвитку модернізації всіх ланок податкової системи України. Наказом ДПА України № 97 від 6 березня 1998 року затверджена організаційна структура податкових адміністрацій та інспекцій, визначені їхні основні функції та процедури, чим запроваджується перехід на функціональний принцип роботи ДПА та Державних податкових інспекцій.
Наступний крок - у зміні традиційних технологій і процедур діяльності податкової служби, що передбачає комп'ютеризацію усіх управлінських процесів і обробки даних, наданих платниками та ефективне співробітництво з платниками

 
 

Цікаве

Загрузка...