WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

класу математичних, виражаються у формі рівнянь, функцій, алгоритмів; при їх розв'язуванні поєднуються логіко-алгебраїчні та імовірнісні методи.
Формально статистична модель являє собою абстрактну схему відношень між величинами, що характеризують властивості реального процесу. Вибір же цих властивостей і розробка схем відношень між ними здійснюється неформальним шляхом. На основі апріорного аналізу природи процесу формулюються гіпотези щодо окремих його властивостей і закономірностей. Гіпотези перевіряються на фактичних даних.
Зв'язок між математичною схемою моделі і реальним процесом забезпечується поєднанням у моделі інформації двох типів:
" апріорі логічно обґрунтованих гіпотез щодо природи та характеру властивостей процесу, співвідношень і взаємозв'язків між ними;
" емпіричних даних, які характеризують ці властивості.
Модель встановлює відповідність між сукупністю фактів і гіпотезами, імітує механізм формування закономірностей. На моделях проводяться експерименти, результати яких поширюються на реальність. Основна вимога, що ставиться до моделі, - подібність, адекватність її реальному процесу.[35, с.56]
За своїм визначенням будь-яка економічна модель абстрактна, і тому неповна, оскільки виділяючи найбільш суттєві фактори, що визначають закономірності функціонування економічного об'єкта, вона абстрагується від інших факторів, які, не дивлячись на свою мало значущість, все ж в сукупності можуть визначати не тільки відхилення в поведінці об'єкта, але й саму його поведінку. Зазвичай припускають, що всі фактори, не враховані явно в економічній моделі, справляють на об'єкт відносно невеликий результуючий вплив у аспекті, що нас цікавить. Склад врахованих в моделі факторів і її структура можуть бути уточнені в ході вдосконалення моделі.[38, с.12]
При створенні і використанні моделей можна виділити наступні етапи:
1. Етап створення концептуальної моделі;
2. Етап формального опису моделі;
3. Етап дослідження властивостей моделі;
4. Етап експлуатації моделі;
5. Етап аналізу результатів.
На етапі створення концептуальної моделі відбираються параметри і змінні об'єкта, уточнюються критерії ефективності функціонування системи. Із всіх можливих параметрів входів і виходів об'єкта виділяють найбільш суттєві (суттєвими є ті фактори, які найбільш сильно впливають на досягнення цілей управління). Це робиться для того, щоб зменшити розміри моделі і спростити аналіз ситуацій, що виникають, проводиться попередній аналіз вимог до моделі, визначаються математичні методи, що описують реальні процеси, і методи перевірки правильності функціонування моделі.
На етапі формального опису моделі складається алгоритм взаємодії окремих компонентів моделі, програмується модель, проводиться налагодження програм за допомогою тестів, складається інструкція по роботі з програмою моделі.
На етапі дослідження властивостей моделі робиться оцінка точності описання реальних явищ і стійкість результатів моделювання.
На етапі експлуатації моделі визначаються умови проведення досліджень для вирішення поставленої задачі з потрібною точністю.
На етапі аналізу результатів моделювання формулюються рекомендації по уточненню моделі. [23, с.55-56]
Модель складного податкового об'єкта складається з ряду моделей, які забезпечують інформацією суб'єкт управління.
До таких моделей відносяться:
ў оцінка результатів роботи податкового органу;
ў прогноз податкових надходжень і заборгованості;
ў відбір платників податків для виїзних податкових перевірок;
ў візуалізація даних і ін.
За допомогою моделей можна виконати наступні операції:
ў Зробити вибірку певних даних;
ў Порівняти дані, одержані в різні моменти часу;
ў Прогнозувати податкові надходження;
ў Прогнозувати податкові надходження при умовах змін податкового законодавства;
ў Відібрати платників податків для виїзних податкових перевірок;
ў Створити графічні образи даних про податкові надходження, неплатежі;
ў Визначити статистичну залежність між заданими змінними;
ў Відібрати із загального списку тих платників податків, які своєчасно не сплатили податки.
Суб'єкт управління оцінює варіанти рішень, отриманих за допомогою моделі, і, якщо не знаходить серед них допустимого, то назначає нові, скоректовані умови пошуку задачі, поки не буде знайдено найбільш оптимальне рішення, яке потім доводиться до об'єкта управління для реалізації.[23, с.60]
Таким чином, оволодіння методами моделювання економічних ситуацій, прийняття на їх основі рішення по управлінню діяльності організації, установи є необхідною умовою забезпечення ефективності їх функціонування.
РОЗДІЛ ІІІ
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДПС
3.1. Прогнозування податкових надходжень до бюджету
Ефективність управління у будь-якій сфері значною мірою визначається обґрунтованістю прогнозів майбутньої діяльності та її результатів.[41, с.105]
Модель складного податкового об'єкта складається з ряду моделей, які забезпечують інформацією суб'єкт управління. Одні з найважливіших - моделі прогнозування податкових надходжень.[23, с.59]
Ще зовсім недавно прогнозування було справою вузького кола фахівців і знаходило застосування при виконанні обмеженого кола завдань, переважно природничих та наукових. Однак за короткий час прогноз набув значного поширення, оскільки дає можливість завчасно підготуватись до подій, передбачити можливі результати й наслідки управлінського рішення тощо.
Під час прогнозування і ухвалення бюджету надзвичайно гостро стає проблема оцінки величини податкових надходжень на наступний рік. Кожен рік прийняття нового бюджету викликає в парламентських та урядових колах жорсткі дискусії про можливі джерела його фінансування.
Прогнозування і планування - різні, але взаємопов'язані етапи єдиного процесу опрацювання управлінського рішення. Вони відрізняються відношенням до інформації про майбутнє. Іншими словами, якщо прогноз - це інформація для обдумування та визначення можливих шляхів розвитку, то план - пряме керівництво до дії. При цьому важливо, щоб прогнозування було цілеспрямованим, оскільки його результати мають використовуватись під час виконання конкретних завдань управління, а позиції плану - ґрунтуватись не тільки на аналізі ретроспективної інформації, але й підкріплюватись відповідними прогнозними даними.[41, с.105]
Аналіз надходжень податків, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, і на цій основі прогнозування обсягів надходжень, є найважливішим завданням економічних відомств, фінансових органів на всіх рівнях управління.
На базі прогнозованих обсягів податкових надходжень визначають планові обсяги, котрі приймаються дещо меншими, ніж середнє значення прогнозованого обсягу. Управління аналізу і прогнозування займає в системі податкової служби особливе місце: вивчає економічну ситуацію, аналізує динаміку податкової бази тощо.
Уряд використовує прогнози для розробки макроекономічної політики. Разом з прямою вимогою формулювати макроекономічну політику урядові потрібні прогнози зважаючи на його відповідальність відносно забезпечення необхідної

 
 

Цікаве

Загрузка...