WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

самим інспектором, який переробив розрахунок податку. На першій стадії конфлікту інспектор формально зобов'язаний спробувати переконати платника у своїй правоті. Переговори обов'язково фіксуються офіційно. Якщо згоди між конфліктуючими сторонами не досягнуто, справа передається для слухання перед казначейськими уповноваженими парламенту за участю податкового інспектора як представника інтересів скарбниці. [74, с.147]
Загальні та спеціальні уповноважені призначаються на посади лорд-канцлером. Маючи ідентичні функції та статус, вони незалежні один від одного й відрізняються за своїм суспільним становищем. Загальні уповноважені комплектуються з-поміж авторитетних людей, а також спеціалістів (економістів, юристів). Це схоже на почесні посади експертів на громадських засадах, без оплати. Загальні уповноважені - не фахівці з фінансового права, головна їхня перевага - в глибокому знанні місцевих умов, людей і кон'юнктури бізнесу. Вони мають штатних помічників-юристів, які й виступають у разі необхідності їхніми консультантами з юридичних тонкощів. Навпаки, спеціальні уповноважені - оплачувані державою фахівці податкової справи. Вони постійно роз'їжджають по країні для виконання своєї місії.
Платник має право вибору між уповноваженим, як і право особисто з'явитися на слухання своєї справи.
Рішення уповноважених однаково обов'язково й для платника, й для податкового інспектора, але інколи звичайно, одна із сторін залишається невдоволеною прийнятим рішенням. На такий випадок існує Канцлерський суд - структурний підрозділ Верховного суду.
Цей суд приймає до розгляду не всі справи, а тільки ті, де рішення уповноважених сумнівні з точки зору закону або при розгляді яких не було додержано формальностей. Нарешті, коли й сама буква закону допускає різні інтерпретації, а йдеться про великі гроші, справу вирішує Апеляційний суд і навіть Палата лордів.[74, с.148]
Оцінюючи британську систему податкової адміністрації відзначимо комбінацію в ній апаратно-бюрократичних і громадських засад, що на стадії оскарження нарахованих сум податків стають альтернативними. Залучення до податкового процесу представників громадськості на правах "присяжних засідателів" для вирішення спірних питань є однією з рис демократичного суспільства. Зважимо також на наявність спеціалізованого Канцлерського суду. Платник у цій системі не беззахисний пасивний суб'єкт оподаткування, а активний партнер держави, який при нагоді на рівні конфліктує з владою, зберігаючи строгий пієтет до неї. Такі порядки варті поваги та запозичення. Система податкового менеджменту в Англії має ще одну велику цінність - вона побудована з урахуванням національних традицій державного устрою. Це спонукає до висновку, що українська податкова служба функціонуватиме ефективно за умови її орієнтації на особливості вітчизняного менталітету.
2.3 Значення математичних і статистичних моделей для оптимізації (ефективної організації) діяльності органів ДПС
Управління податковим органом пов'язано з прийняттям рішень в умовах невизначеності і великої кількості різної інформації.
В наш час результати роботи податкового органа характеризують декілька тисяч параметрів, які представлені у формах податкової звітності. До них відносяться: значення податкових платежів, розподілених по видам податків і бюджетів (державний і місцевий), результати контрольних перевірок (число перевірок, додатково нараховані суми податків, штрафи, пеня), дані про оподатковувану базу і т.д. Інформація про платника податків складається з реєстраційних даних, даних про його економічну діяльність і деякої додаткової інформації. Кількість параметрів, що описують платника податків з врахуванням вимог податкової інспекції, може досягати кількох сотень. Якщо цю кількість помножити на число платників податків і на число часових проміжків, то стає зрозумілим, з якими величезними обсягами інформації працюють в податкових інспекціях. Отже, податковим органам властиві усі характеристики складних об'єктів. [23, с.49]
Для обґрунтування рішень, які спрямовані на підвищення результативності роботи по податкових надходженнях, використовуютьсявідповідні методи. Найчастіше подібні методи ґрунтуються на відповідних математичних моделях і включають в себе системний аналіз, прогнозування, аналіз динамічних рядів, теорію масового обслуговування, ігрові методи тощо.
Моделювання - один з ефективних засобів пізнання законів і закономірностей навколишнього світу. Суть моделювання полягає в заміні реального процесу певною конструкцією, яка відтворює основні, найістотніші риси процесу, абстрагуючись від вторинних, неістотних. Будь-яка конструкція - фізична чи математична - це спрощений, схематичний образ реальності. Мистецтво моделювання саме й полягає в тому, щоб знати, що, де, коли та як можна і треба спрощувати.[35, с.5]
Сучасна економічна теорія, як на мікро - , так і на макрорівні, включає як необхідний елемент математичні моделі і методи. Використання математики в економіці дозволяє, по-перше, виділити і формально описати найбільш важливі, суттєві зв'язки економічних змінних об'єктів: вивчення складного об'єкта потребує високої ступені абстракції. По-друге, з чітко сформульованих вихідних даних і співвідношень методами дедукції можна отримати висновки, адекватні об'єкту, який вивчається, в тій же мірі, що й зроблені передумови. По-третє, методи математики й статистики дозволяють індуктивним шляхом отримувати нові знання про об'єкт: оцінювати форму й параметри залежностей його змінних, що в найбільшій мірі відповідають існуючим спостереженням.
Математичні моделі використовувались з ілюстративною і дослідницькою метою ще Ф. Кене (1758р., "Економічна таблиця"), А. Смітом (класична макроекономічна модель), Д. Рікардо (модель міжнародної торгівлі). В XIX ст. Значний вклад в моделювання ринкової економіки внесла математична школа ( Л. Вальрас, О.Курно, В. Парето, Ф. Еджворт і ін.). В XX ст. математичні методи моделювання застосовувались дуже широко, з їх використанням пов'язані практично всі роботи, удостоєні Нобелівської премії з економіки ( Д. Хікс, Р. Солоу, В. Леонтьєв, П. Самуельсон і ін.) Розвиток мікроекономіки, макроекономіки, прикладних дисциплін пов'язаний з усе більше високим рівнем їх формалізації. Основу для цього заклав прогрес в області прикладної математики - теорії ігор, математичного програмування, математичної статистики.[38, с.11]
Особливого значення набувають моделі при вивченні закономірностей масових процесів, які недоступні прямому спостереженню і не піддаються експериментуванню. Передусім це стосується соціально-економічних процесів і явищ, закономірності яких формуються під впливом безлічі взаємопов'язаних факторів і за складністю переважають закони фізики, хімії чи біології.
За своєю природою соціально-економічні явища і процеси - стохастичні, ймовірнісні; невизначеність - їх внутрішня властивість. Вивчення цих процесів, передбачення перспектив їх подальшого розвитку, прийняття оптимальних управлінських рішень мають спиратися на такі моделі, які й в умовах невизначеності забезпечують сталість і надійність висновків. Такими є статистичні моделі. Вони належать до

 
 

Цікаве

Загрузка...