WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

прийнятті рішень про застосування фінансових санкцій і винесенні постанов про накладання адміністративних стягнень.[11, с.5-8]
2.2 Світовий досвід організації роботи органів ДПС
В умовах формування і становлення ринкових відносин докорінно змінюються місце і роль податкової адміністрації. Вона стає одним із найважливіших і найпріоритетніших інструментів реалізації державної економічної політики. Але для того щоб податкова служба посіла провідне місце в цьому процесі, вона повинна діяти зовсім по-новому, виконувати широкий спектр нових функцій і операцій, притаманних роботі в ринковому середовищі. Для цього слід переглянути вихідні принципи податкового менеджменту, організаційні основи його побудови, форми й методи роботи податкової служби, створити необхідну матеріально-технічну базу. В цьому контексті дуже актуальними є вивчення досвіду країн із розвинутою ринковою економікою, використання цивілізованих, вивірених світовою практикою форм і методів організації податкового менеджменту.
Податкова служба Німеччини складається із центрального апарату, до складу якого входить Міністерство фінансів, що має декілька департаментів (федеральний департамент по державному боргу, департамент по монополіях, департамент по банківській діяльності, департамент по страхуванню, федеральний податковий департамент). Саме Федеральний податковий департамент безпосередньо займається податковим менеджментом на рівні держави. На рівні земель місцевим податковим апаратом виступає Земельний директорат, який і є безпосереднім виконавцем вказівок Федерального податкового департаменту. Організаційна структура місцевих органів податкового контролю у Німеччині відрізняється за окремими адміністративно-територіальними одиницями.
Країна поділена на 16 лендорів (земель), кожна з яких має окреме міністерство фінансів. Наприклад, у землі Північна Рейнвестфалія, яка за кількістю населення є найбільшою землею у Німеччині, обов'язки з виконання завдань податкового контролю покладені на податкову поліцію, яка є незалежним органом місцевої адміністрації. Разом з казначейським управлінням податкова поліція є відповідальною перед вищим органом державної адміністрації, який, у свою чергу, несе відповідальність перед Міністром фінансів ФРН. В інших землях, наприклад, Баварії, податкова поліція функціонує як відділ місцевого відділення казначейства. Традиційно, очолює податкову поліцію директор, який за фахом є юристом з вищою юридичною освітою. Йому підпорядковуються кілька керівників підрозділів, а їм, у свою чергу, - близько 10 інспекторів.[40, с. 131]
Кожна із земель має директорат, який не зобов'язаний керуватися інструкціями, які видані Федеральним департаментом. З федерального рівня на рівень земельний подаються вказівки. Але перед цим має місце довгий процес погодження з усіма землями. Тільки у разі згоди половини земель з доцільністю цих керівних вказівок вважається, що вони вступили в силу. Таку практику роботи доцільно взяти до уваги і в Україні. По деяких податках рішення приймає Національна асамблея.
Податкова поліція ФРН складається з таких двох основних відділів
ў Відділ фіскального контролю;
ў Відділ прокурорського нагляду.
Відділ фіскального контролю здійснює поточний контроль за дотриманням вимог поточного законодавства Німеччини, а відділ прокурорського нагляду - процедурну діяльність, пов'язану з притягненням до відповідальності винних осіб за скоєні податкові злочини.
Визначальною особливістю (ознакою) функціонування податкової поліції є те, що свою діяльність цей підрозділ зосереджує лише на важливих для держави справах з огляду на величину отриманого податкоплатниками доходу та неоплаченої ними суми податку, докладаючи зусиль для завершення перевірки та прийняття відповідного рішення за її наслідками в найкоротші терміни з метою повернення бюджетних коштів.
Будь-які дії податкової поліції проводяться з дотриманням таких вимог:
o Таємність (з метою уникнення будь-яких протидій з боку підозрюваного);
o Раптовість податкового розслідування (до податкового розслідування приступають одразу після отримання інформації про ухилення від сплати податків);
o Повнота перевірки (залучення до перевірки, у випадку потреби, різноманітних експертів (спеціалістів), перевірка усієї документації, що стосується сплати конкретного податку платником).[40, с.132]
В США питаннями стягнення і контролю за правильністю сплати податків займається спеціальний податковий апарат, щовходить до складу Міністерства фінансів. Це - служба внутрішніх доходів США. (Мал. 2.1)
Мал. 2.1 Структура служби внутрішніх доходів (США)
СВД відповідає за дотримання податкового законодавства платниками податків, випускає матеріали і інструкції по застосуванню податкового законодавства, контролює правильність застосування податкового кодексу, включаючи збір податків, проведення перевірок і захист інтересів США в податкових суперечках. По податках, що стягуються в штатах і муніципалітетах контроль за правильністю сплати здійснюється на місцях.
Кожен штат має власну податкову службу, яка відповідає за стягнення встановлених в ньому податків. Як правило, ця служба називається департаментом доходів. Голова цієї служби призначається виборчим головою виконавчої влади штату - губернатором і знаходиться під його керівництвом. В 3-х штатах голова податкової служби обирається на виборах всім населенням штату, а в деяких - департамент доходів керується комісією, яка призначається губернатором.
Податкові служби штатів організовані частіше по функціональному принципу, а не за принципом стягування окремих податків. Департамент доходів має великі структурні одиниці: по ідентифікації реєстрації податкоплатників; розрахунках податків, пільгах, примусовому стягненню податків; консультації та допомозі податкоплатникам. В департаменті є ряд допоміжних служб: юридична, кадрова, засобів обслуговування й інформації.
Спільною сферою співпраці податкових служб США є активний обмін інформацією між Федерацією і штатами з метою кращого стягування податку з прибутку корпорацій і фізичних осіб. Федеральний закон уповноважив СВД передавати інформацію, пов'язану з федеральними податками, податковим службам штатів при умові, що вона буде використовуватись виключно в інтересах цих служб і надійно захищена від несанкціонованого розкриття і розповсюдження.
Важливе місце в податковому процесі посідає декларація - документ виняткового й універсального значення за своїм фіскальним і соціальним змістом, адміністративною зручністю, статистично-інформаційною цінністю[62, с.166].
Якщо корпорація не згідна з результатами ревізії, то вона може наполягати на проведенні обговорення цих результатів в спеціальному підрозділі СВД по перегляду чи безпосередньо звертатись в суд : податковий суд США, федеральний окружний суд.
Всі податкові декларації в ході ревізії перевіряються на предмет матеріальної точності. Служба внутрішніх доходів федерального міністерства фінансів веде електронну обробку інформації стосовно доходів і податків на трьох рівнях. На нижчому рівню місцеві податкові органи одержують інформацію, виконують її первинну

 
 

Цікаве

Загрузка...