WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

можуть стати елементами розподіленого сховища даних ДПСУ). Важливу роль при впровадженні СД відіграють метадані, що містять знання про структуру існуючих баз даних (БД), тип і формат інформації, яка зберігається в базі даних, зв'язки між інформаційними об'єктами, семантику інформаційних об'єктів та їх атрибути.
В Додатку Б наведено схему формування та використання сховища даних в СППР. Дані беруться з різноманітних джерел оперативних даних. Після переміщення даних проводиться відбір їх для гарантування того, що вони мають сенс, є безперервними і точними. Потім дані завантажуються в реляційні таблиці, які в змозі підтримувати різноманітні види аналізів та запитів, й оптимізуються для тих таблиць, котрі, як очікується, будуть найчастіше використовуватися і, нарешті, дані зберігаються для подальшого використання в СППР. 64, с.182
СППР - це інтерактивні комп'ютерні системи, призначені для підтримки діяльності управлінця під час прийняття рішення щодо слабо структурованих систем, а також для підвищення ефективності рішень, які приймаються на основі аналітичних та інформаційних даних про ситуацію, пов'язану з прийняттям рішення.
СППР охоплює три компоненти:
" Підсистему інтерфейсу, який надає змогу користувачу проводити діалог із системою, використовуючи різні програми вводу-виводу інформації;
" Підсистему управління базою даних, яка призначена для зберігання, управління, вибору, відображення та аналізу даних;
" Підсистему управління базою моделей, яка містить набір моделей для забезпечення відповідей на множину запитів користувачів, для розв'язування завдань тощо.
Ці системи можуть виконувати, крім зазначеного, порівняння альтернативних рішень з метою вибору кращого та опрацювання інших пропозицій для керівника щодо формування критеріїв генерування та вибору моделей, збору та підготовки даних, оформлення та видачі результатів тощо.
Інтерес до СППР як до перспективного напряму використання обчислювальної техніки, інформації та інформаційних технологій, так і до інструменту підвищення ефективності праці у сфері управління зростає. Розробка та впровадження СППР у багатьох країнах світу перетворилась на ділянку бізнесу, що стрімко розвивається.[35, с.132-133]
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДПС
2.1Оцінка роботи податкових органів в Україні
Обсяг податкових надходжень до бюджету залежить від стану економіки і в більшій мірі - від ефективності роботи податкових органів. Отже, дослідивши підсумки роботи органів ДПС по справлянню податків за ряд років, можна зробити висновки про ефективність їх роботи, оцінити стан управління податковими органами.
Базою проходження магістерського стажування була запропонована Державна податкова інспекція в м. Ірпені. Вона підпорядковується державній податковій адміністрації в Київській області, в підпорядкуванні якої знаходяться ще 23 податкові інспекції і Управління оподаткування обласних організацій.
За інформацією ДПА у Київській області державні податкові інспекції Київської області у 2000 році забезпечили надходження до зведеного бюджету в сумі 896374 тис. грн. ( що на 55700 тис. грн. або на 7 відс. більше, ніж за 1999 рік), плановий показник виконаний на 102 відс. З них до державного бюджету поступило 563850 тис. грн., місцевих бюджетів - 320548 тис. грн. Перевиконання місцевих бюджетів склало 66812 тис. грн. (26,3%), в той час як виконання державного бюджету склало лише 90,5%.
Тільки ДПІ в м. Ірпені та Броварська ОДПІ щомісячно виконували доведені прогнозні показники.
У відповідності з наказом обласної ДПА від 15 квітня 2000 року " Про прогнозні показники по мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів на 2000 рік, передбачені Законом України "Про державний бюджет України на 2000 рік", питома вага податкових надходжень до державного бюджету повинна скласти в цілому по області 73 відсотки, до місцевих - 27 відсотків. Фактично ж це співвідношення по ДПА в Київській області склало 64 та 36 відсотків, перерозподіл ресурсів склав 9 відсотків, що призвело до неотримання Державним бюджетом 59525 тис. грн. доходів. Наявний дисбаланс виконання бюджетів свідчить про пріоритетне спрямування фінансових ресурсів податкової служби на реалізацію заходів по мобілізації доходів в місцеві бюджети, хоча вкладена в податкову службу гривня повинна однаково ефективно працювати як на доходи державного бюджету, так і на доходи місцевих бюджетів
У 2000 році тільки 3 з 24 ДПІ забезпечили в повному обсязі надходження до Державного бюджету податків і обов'язкових платежів. Крім того, 6 ДПІ не тільки не виконали доведені прогнозні завдання, але й не забезпечили зростання надходжень по відношенню до 1999 року.
У 2000 році незадовільним був стан мобілізації доходів в розрізі податків. Надходження по видах платежів не забезпечені по:
- податку на прибуток на 14,6 відс. (недоотримано 25,7 млн. грн.);
- платі за спеціальне користування водними ресурсами - 19,5 відс. (93,4 млн. грн.);
- податку на додану вартість - 9,9 відс.(31,8 млн. грн.);
- акцизному збору - 37,4 відс. (5,2 млн. грн.);
- місцевих податках і зборах - 16,2 відс. (2,2 млн. грн.);
- надходженнюдивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств і організацій - 47 відс. (3,6 млн. грн.);
- державному миту - 31,4 відс. (3,1 млн. грн.);
- збору до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення - 29,3 відс.(2,7 млн. грн.).
Залишалася на низькому рівні організація роботи деяких державних податкових інспекцій щодо зменшення кількості збиткових підприємств, особливо в сфері торгівлі і громадського харчування. Незадовільним був стан справ по забезпеченню надходжень до бюджету структурними підрозділами валютно-фінансового контролю.
Спостерігалось зростання надходжень по податках з фізичних осіб в 2000 році (виконання прогнозних надходжень становить 131 відс.), але прогнозні показники по мобілізації державного мита до зведеного та державних бюджетів виконані, відповідно, лише на 69 та 68 відсотків, бюджети недоотримали 3,1 та 2,1 млн. грн.
При загальному скороченні недоїмки до зведеного бюджету в цілому по Київській області з початку 2000 року на 75 млн. грн., по державних податкових інспекціях в м Ірпені, Славутичі, в Києво-Святошинському, Обухівському районах та Сквирській міжрайонній ДПІ було допущено її зростання.
Незадовільно реалізується один із важливих резервів наповнення бюджету - звернення стягнення на нерухоме майно. За рахунок запровадження цього заходу протягом 2000 року по області мобілізовано 3 млн. грн., що становить лише 1,3 відс. від загальної суми вжитих заходів.
В окремих державних податкових інспекціях малоефективними лишаються заходи по стягненню податкової заборгованості. Якщо в цілому по області питома вага надходжень по вжитих заходах примусового стягнення становила майже третину в загальній сумі надходжень до зведеного бюджету, то цей показник по ДПІ в м. Ірпені та Києво-Святошинському районі становить 14 відс.,

 
 

Цікаве

Загрузка...