WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація накладної,видаткового касового ордера та платіжної відомості (Диплом) - Реферат

Автоматизація накладної,видаткового касового ордера та платіжної відомості (Диплом) - Реферат

звітності відображатимуть за найменшою з двох оцінок: історичною собівартістю (первісною вартістю) або чистою вартістю реалізації. Отже, балансова вартість запасів ніколи не перевищить їхньої первісної вартості.
Якщо підприємство не використовує рахунків класу 9, суму уцінки списують безпосередньо на фінансові результати (Дт 791 "Результат основної діяльності").
Облік вибуття запасів
Списання виробничих запасів внаслідок їх крадіжки або псування.
Виробничі запаси можуть бути списані з балансу внаслідок їх крадіжки або псування.
Щоб відобразити дані операції в реєстрах бухгалтерського обліку, передусім необхідно обчислити суму відшкодування, розраховану згідно з Порядком визначення розміру збитків від крадіжки, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22. 01. 1996 р. № 116:
Сума до відшкодування = (200 грн. х 1* + 40) х 2 = = 480 грн.
Створення активу, які не можна відобразити в балансі через невідповідність вищезазначеним вимогам, включають до витрат періоду і відображають у Звіті про фінансові результати. Таким чином, списання активу з балансу здійснюють у разі неможливості одержання в майбутньому економічних вигод від його використання.
Списання виробничих запасів з балансу через невідповідність критеріям активу. Згідно з дефініцією активів, яка міститься в П(С)БО 1, до них належать ресурси, які контролює підприємство й використання яких, як очікується, забезпечить одержання у майбутньому економічних вигод. Відповідно до П(С)БО 2 активи відображають у балансі за умови, що їх оцінку можна достовірно визначити і очікуються в майбутньому еконо-мічні вигоди від їх використання. Списання запасів у зв'язку з передачею їх до статутного капіталу іншого підприємства. Запаси можуть бути передані (унаслідок здійснення підприємством інвестицій) до статутного капіталу іншого підприємства.
Списання запасів внаслідок їх безоплатної передачі. Списання запасів внаслідок надзвичайних подій. Запаси можуть бути списані з балансу внаслідок надзвичайних подій (стихійних лих, пожеж, техногенних катастроф та ін.)
Збитки від надзвичайних подій обліковують на окремому рахунку 99 "Надзвичайні витрати"
1.3. Робота з базами даних у Microsoft Excel.
Файл у Microsoft Excel називається робочою книгою. Робоча книга складається з робочих листів , імена яких (Лист1, Лист2, …) виведені на ярликах у нижній частині вікна робочої книги (мал.2). Натискаючи по ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу усередині робочої книги. Для прокручування ярликів використовуються кнопки ліворуч горизонтальної координатної лінійки:
- перехід до ярлику першого аркушу;
- перехід до ярлику попереднього аркушу;
- перехід до ярлику наступного аркушу;
- перехід до ярлику останнього аркушу.
Робочий лист являє собою таблицю, що складається з 256 стовпців і 65536 рядків. Стовпці позначаються латинськими літерами, а рядки - цифрами. Кожна комірка таблиці має адресу, що складається з імені рядку й імені стовпця. Наприклад, якщо комірка знаходиться в стовпці F і рядку 7, то воно має адресу F7.
Для створення нової робочої книги у меню Файл потрібно вибрати команду Создать. У діалоговому вікні, що розкрилося, (мал.9) вибрати спочатку укладку, а потім шаблон, на основі якого буде створено робочу книгу; після чого натиснути кнопку OK. Звичайні робочі книги створюються на основі шаблону Книга. Для створення робочої книги на основі шаблону Книга можна натиснути кнопку .
Для відкриття існуючої робочої книги необхідно в меню Файл вибрати команду Открыть або натиснути кнопку , після чого розкриється діалогове вікно Открытие документа . У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, на якому знаходиться потрібна робоча книга. У переліку, що розташований нижче вибрати (подвійним натисканням) папку з книгою і саму книгу.
По замовчуванню у переліку виводяться тільки файли з книгами Microsoft Excel, які мають розширення xls. Для виводу інших типів файлів або усіх файлів необхідно вибрати відповідний тип у полі прихованого переліку Тип файлов. .
Для збереження робочої книги необхідно викликати команду Сохранить меню Файл або натиснути кнопку . При першому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа . У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, що розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти книгу. У полі прихованого переліку Тип файла - формат, в якому буде збережено книгу. У полі Имя файла потрібно увести ім'я книги й натиснути кнопку Сохранить.
При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не виводиться, книга автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти книгу під іншим ім'ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранить как, після чого з'являється вікно Сохранение документа.
Для закриття книги необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або натиснути кнопку закрити вікна книги.
Для завершення роботи з Microsoft Excel необхідно закрити вікно програми (натиснути кнопку закритивікна програми або комбінацію клавіш Alt + F4).
За допомогою Microsoft Excel можна створювати і обробляти бази даних. База даних в Microsoft Excel - таблиця, що складається з однотипних записів (рядків). Стовпці таблиці є полями запису в базі даних. Під імена полів приділяється перший рядок у базі даних. Наприклад, якщо базою даних вважати телефонний довідник, то полями запису будуть: прізвища, номера телефонів іадреси абонентів.
Для роботи з базою даних необхідно спочатку створити відповідну таблицю. Якщо виділити комірку в таблиці і вибрати одну з команд обробки баз даних у меню Данные, Microsoft Excel автоматично визначає й обробляє всю таблицю. Дані, розташовані в стовпцях і рядках робочого аркушу, обробляються як набір полів, що утворюють записи.
Сортування дозволяє переупорядкувати рядки в таблиці по будь-якому полі. Наприклад, щоб упорядкувати дані за ціною виробу. Для сортування даних слід виділити одну комірку таблиці і викликати команду Сортировка із меню Данные.
У полі прихованого переліку Сортировать по вибирається поле, по якому будуть відсортовані дані, і тип сортування:
по возростанию - цифри сортуються по зростанню, текст - за абеткою, логічні вираження - ЛОЖЬ передує ИСТИНА.
по убыванию сортування в зворотному порядку.
У полі прихованого переліку Затем по - вказується поле, по якому будуть відсортовані дані, що мають однакові значення в першому ключовому полі. У другому полі Затем по указується поле, по якому будуть відсортовані дані, що мають однакові значення в перших двох ключових полях.
Для сортування даних також використовуються кнопки . Перед їх використанням слід виділити стовпець, по якому необхідно сортувати таблицю.
При сортуванні по однім стовпці, рядки з однаковими значеннями в цьому стовпці зберігають колишнє упорядкування. Рядки з порожніми вікоміркоми в стовпці, по якому ведеться сортування, розташовуються наприкінці переліку, що сортується. Microsoft Excel дозволяє також сортувати не всю таблицю, а тільки виділені рядки або стовпці.
У Microsoft Excel не слід робити нічого особливого для того, щоб використовувати перелік в якості бази даних. При виконанні характерних

 
 

Цікаве

Загрузка...