WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт-щоденник про проходження практики - Реферат

Звіт-щоденник про проходження практики - Реферат

ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.
Рахунок 63 "Розрахунок з постачальниками та підрядниками":
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"
аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником в розрізі кожного документа на сплату.
ВАТ "Коломийський завод КРП" має таких постачальників:
Львівхім
Коломия ЗАТ "Прикарпаття"
Коломия "Лісокомбінат"
КЦ ВАТ "Електрооснастика"
Коломия БМУ
Івано-Франківськ ПП "Ареко"
Львів ТОВ "Робітня"
Балинці ПП "Матіола"
Київ "Екотехном-сервіс"
ЗАТ "Конопапір"
Тернопіль ПП "Метал"
ВАТ "Львівметал"
Рівне ТОВ "Еліком"
Київ "Електробуд"
Та інші
Облік розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги ведеться на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". За дебетом відображається продажна вартість реалізовано продукції, а за кредитом сума платежів, які надійшли на рахунок підприємства банківських установах.
Рахунок 36 має такі субрахунки:
361 - Розрахунки з вітчизняними покупцями"
362 "Розрахунки з іноземними покупцями"
Аналітичний облік ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком, операцією.
Завод КРП має таких покупців:
Івано-Франківськ ТзОВ"Станіславів"
Київ ТЦ "Будстар"
Макіївці "Єдність"
ДКП "Електроатотранс"
ТзОВ "Місьсвітло"
МПП "Газовик"
Львівгаз видобування
Добротвірсьна ТЕС
Кривий Ріг "Електроград"
Криворіжсталь КДГМК
та інші
Основні техніко-екологічні показники
№ з/п Основні показники Од. вим. 2004 рік Факт 2003 р 2004 р до 2003 р
план факт %
1 Реалізація товарної продукції т. грн 5000,0 4149,8 83,0 4261,1 97,4
2 Товарна продукція в діючих цінах т. грн 5000,0 4113,6 82,3 3564,2 115,4
3 Товарна продукція в порівн. Цінах т. грн 5000,0 3704,5 74,1 3646,3 101,6
4 Асортимент
а Високовольтна апаратура у діючих цінах т. грн 4257,7 3588,6 84,3 3356,0 106,9
з неї
компл. розпод. пристрої т. грн 150 123 82,0 77 159,7
у т ч КМ-1 комп 100 110 110,0 72 152,8
КЗО-394 комп 50 13 26,0 5 260,0
роз'єднувачі високов.
РД-10 шт 500 266 53,2 340 78,2
РД-35 шт 20 6 30,0 20 30,0
б товари народного вжитку т. грн 300,0 - 64,0
у т.ч. "Мялятко" шт 1000 - 640
в низьковольт. апарат. т. грн 200,2 251,5 125,6 71,1 353,7
у т.ч. щиток обліку ЩОЕ шт 50 - 12
Панелі ЩО-2001 шт 20 21 105,0 11 190,9
г інша продукція т. грн 242,1 273,5 113,0 73,1 374,2
5 Собівартість товарної продукції т. грн 4593,7 4286,8 107,2
6 Витрати на 1 грн Тп коп 112 120 93,3
7 Рентабельність % -10,4 -16,9
8 Завантаж. вироб. потуж. % 13,9 8,7
9 Прибуток (+)
Збиток (-) т. грн -540,5 -946,9
10 Продук. праці у порівн. Цінах грн 12515 10788 116,0
всього:
у т.ч. ПВП грн 12908 11083 116,5
11 Кошти на опл. праці, всього: т. Грн.. т. грн 888,9 795,3 111,8
у т.ч. ПВП т. грн 864,5 776,3 111,4
12 Серед. розм. опл. Праці, всього чол. грн 250,3 196,1 127,6
у т.ч. ПВП грн. 243,4 196,6 123,8
13 Чисельність персоналу, всього чол. чол. 296 338 87,6
у т.ч. ПВП чол.. 287 329 87,2
Апаратне та програмне забезпечення на підприємстві
На підприємстві налічується 12 комп'ютерів. Всі вони середнього класу хоча і неоднакові. Серед них є один сервер, який відрізняється за потужністю, до якого всі комп'ютери підключені по мережі і мають вихід в Інтернет. Потужністю всі комп'ютери прирівнюються, в загальному, до Pentium 3, тобто вони мають процесори не більше 1,6 ГГц, вінчестери 40 ГБ, сучасні монітори на 17', дисководи для різних типів зовнішніх носіїв інформації та ін.; а сервер прирівнюється до Pentium 4, він має потужніший процесор 2,6 ГГц, більше внутрішньої пам'яті 80 ГБ, дисководи для запису на різні типи зовнішніх носіїв інформації, модем для виходу в всесвітню мережу Інтернет. Також для забезпечення кращої продуктивності і швидкості роботи бухгалтерського персоналу вони забезпечені сучасними принтерами (наприклад, Samsung ML-1210), сканерами (наприклад, Mustek 1200 UB Plus), ксерокс. Також для того не було збоїв і втрати інформації для кожного комп'ютера є окремий Back-UPS. Це дуже актуально в наш час бо дуже часто є коливання напруги або взагалі відключенні її без попередження, а UPS підтримує певну напругу деякий час після відключення її в мережі і це дає змогу зберегти потрібну інформацію і збереженню програмного забезпечення комп'ютерів.
На комп'ютерах підприємства поставлені нові операційні системи Windows XP Professional, що дає змогу швидкому завантаженню комп'ютера і оброби інформації.
На комп'ютерах також встановлені нові офісні програми такі як Word, Excel, Access, Outlook, 1-C, СУБД та ін.
Облік основних засобів і нематеріальних активів
Для здійснення своєї діяльності підприємство мусить мати необхідні засоби та матеріальні умови. У бухгалтерському обліку, що має назву основні засоби.
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачаннятоварів і надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.
Об'єктом обліку основних засобів у бухгалтерському обліку є закінчений пристрій з усіма приладдями до нього. ВПСБО визначені наступні види оцінки основних засобів:
" первісна вартість;
" переоцінка вартості;
" вартість, яка амортизується;
" ліквідаційна вартість;
" справедлива вартість;
" залишкова вартість.
При надходженні основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісна вартість - це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів.
Основні засоби підприємство може набувати внаслідок:
1. Купівлі у іншого підприємства
2. Власного виготовлення
3. Внеску до статутного капіталу засновників підприємства
4. Обміну на інший актив
5. Безоплатне отримання
Вибуття основних засобів може відбуватись внаслідок:
1. Продажу
2. Ліквідації
3. Безоплатної передачі іншому підприємстві
Для обліку основних засобів призначений рахунок 10 "Основні засоби". Він є активним балансовим. По дебету рахунку 10 відображається надходження основних засобів, уцінка.
Основні засоби постійно зношуються і втрачають свої фізичні властивості, тому необхідно визначити їх залишкову вартість, яка різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою нарахованого зносу.
Знос основних засобів - це сума амортизації об'єкта основних засобів спочатку його корисного використання
Підприємство може нараховувати амортизацію основних засобів із застосуванням таких методів:
" прямолінійний;
" зменшення залишкової вартості;
" прискорене зменшення залишкової вартості;
" кумулятивний;
" виробничий;
" податковий.
Періодичне підприємство переоцінює основні засоби, якщо їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісна вартість придбаного

 
 

Цікаве

Загрузка...