WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

регіонів внаслідок різниці в рівнях доходів, отже, загострює проблему нерівних можливостей для розвитку соціальної інфраструктури.
Потребує перегляду система місцевих податків і зборів. До неї обов'язково мають бути включені: податок на майно, податок на транспортні засоби, податок на спадщину і дарування, що вважаються місцевими в багатьох розвинутих країнах. Щодо останнього податку, то, враховуючи значний рівень диференціації доходів і нагромадження їх у великих розмірах у руках окремих осіб, назріла необхідність його запровадження. В цілому система місцевих податків і зборів разом із над-ходженнями від спільних податків має утворити надійну дохідну базу для фінансування функцій і повноважень органів місцевого самоврядування.
Напрямки реформування податкової системи України мають бути узгодженими із завданням побудови в країні соціально орієнтованої ринкової економіки. Цій моделі відповідає достатньо високий рівень перерозподілу ВВП через бюджет, що ставить під сумнів правомірність радикального зниження ставок за основними податками, як прямими, так і непрямими. Такий підхід суперечить практиці проведення податкових ре-форм у країнах не лише із соціально орієнтованою, а й з ліберальною ринковою економікою, де не відомі випадки одночасного значного перегляду ставок прямих і непрямих податків. У багатьох країнах за всіма основними податками встановлено досить високі ставки. В деяких з них порівняно низькі ставки ПДВ поєднуються з порівняно високими ставками податку на прибуток (наприклад, у Німеччині при ставці ПДВ 15 % ставка податку на нерозподілений прибуток становить 40 % , а на розподілений - 30 % ; в Японії при ставці ПДВ 5 % ставка податку на прибуток сягає 51,6 %; у Канаді - відповідно 7 і 44,6 %).
Щодо того, тягар яких податків необхідно знизити, то, на вашу думку, - це прибутковий податок з громадян і податок на прибуток підприємств. Саме зміни цих податків безпосередньо позначаються на доходах платників, тоді як непрямі податки впливають на доходи опосередковано і лише за певних умов.
Враховуючи те, що однією з найбільших вад української податкової системи є чинна система податкових пільг та іншого роду преференцій, яка, по-перше, зумовлює нерівномірний розподіл податкового тягаря, отже, несправедливий характер оподаткування, по-друге, обмежує можливості зниження податкових ставок для всіх суб'єктів господарювання, по-третє, є підґрунтям становлення кланово-корпоративного капіталізму, її радикальний перегляд є одним з основних завдань податкової реформи.
Виходячи з цього, систему податкових пільг слід, на нашу думку, раціоналізувати на таких засадах:
o використання податкових пільг виключно як знаряддя
проведення соціальної, інвестиційної, структурної політики та
політики прискорення НТП, тобто як інструмента ефективної
реалізації регулюючої функції податкової системи;
o запровадження мораторію на надання нових податкових
пільг;
o максимального обмеження податкових пільг, що надають
ся окремим галузям економіки. Критерієм такого обмеження
має бути забезпечення тотожності об'єктів пільгового оподаткування
і пріоритетів державної структурної політики. При
цьому, враховуючи, з одного боку, велику кількість цих пріоритетів, а з іншого - обмежені фінансові можливості держави, необхідно переглянути перелік пільг, узгодити його з порівняльними
перевагами України та обмежити кількість пріоритетних
галузей (двома-трьома галузями), яким протягом
визначеного терміну можуть одночасно надаватися податкові
пільги;
o відмови від надання податкових пільг у зв'язку з проведенням
економічних експериментів;
o перегляду пільг щодо ПДВ, акцизного збору та імпортного
мита для вільних економічних зон та зон пріоритетного розвитку. Зокрема, уявляється необґрунтованим звільнення всіх товарів
та інших предметів, що ввозяться на територію цих зон з-за меж
митної території України, від ПДВ та імпортного мита. Такий
порядок створив підґрунтя для масового імпорту товарів в Україну.
На нашу думку, цю пільгу варто надавати лише при імпорті
обладнання та сировини, якщо остання не виробляється в Україні.
Пропонується також скасувати нульову ставку ПДВ для товарів,
що вивозяться з митної території України на територію вільної
економічної зони, та пільги для підакцизних товарів;
Упорядкування системи пільг з ПДВ, передбачає таке:
А. Диференційоване ставлення до пільг, вміння виділяти в системі їх економічно недоцільні й невиправдані пільги та пільги, без яких не можна обійтися. При цьому необхідно враховувати, що пільги з ПДВ мають підтримувати не виробників, а кінцевих споживачів товарів та послуг. Цю функцію названі пільги виконують тоді, коли звільнення від податку певних видів товарів та послуг чи обкладання їх за зниженою ставкою зумовлює відповідне зниження цін на такі товари та послуги для кінцевих споживачів. Якщо цього не відбувається, варто переглянути зазначені пільги, замінивши їх адресними дотаціями з бюджету для малозабезпечених верств населення. Прикладом такої пільги є звільнення від ПДВ продажу ліків. Фактично вона стала засобом підтримки аптечного бізнесу, що приносить надприбутки, закладені в ціни лікарських препаратів. Саме це було підставою для перегляду зазначеної пільги в змінах до Закону "Про податок на додану вартість", прийнятих парламентом, але не підписаних Президентом.Відповідно до цих змін звільнятися від ПДВ повинна поставка не всіх медичних препаратів, а лише життєво важливих, перелік яких буде затверджуватися урядом.
Натомість не можна погодитися з пропозиціями скасувати пільги щодо продажу українських книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва. Це проблема великої державної ваги. Крім того, варто мати на увазі, що стандартних пільг соці-ального спрямування, передбачених у Законі "Про податок на додану вартість", в Україні значно менше, ніж в інших країнах, у тому числі Росії. Більшість втрат бюджету, пов'язаних із податком на додану вартість, спричинені використанням нульової ставки податку і галузевих пільг та пільг для вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку, передбачених у прикінцевих положеннях Закону. Ці пільги і мають переглядатися в першу чергу.
Б. Забезпечення заміни пільги, що спричиняє великі втрати бюджету, пільгою, яка зумовлює його менші втрати, в разі неможливості в окремих випадках скасування такої пільги взагалі. Наприклад, деякі види товарів та послуг, що згідно з чинним законодавством оподатковуються за нульовою ставкою, варто звільнити від оподаткування або запровадити знижену ставку ПДВ на товари та послуги, які звільняються від оподаткування чи оподатковуються за нульовою ставкою (саме в такому разі, як зазначалося, може бути виправданим використання поряд зі стандартною зниженої ставки ПДВ).
Прикладом такого роду пільг можуть бути пільги для сільського господарства, якими передбачено оподаткування за нульовою ставкою операцій з продажу сільськогосподарськими товаровиробниками переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою.

 
 

Цікаве

Загрузка...