WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

протягом звітного періоду (п. 5.2) включено до складу валових, але за винятком витрат визначених в п. 5.3 Закону і звернути увагу на особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових (п. 5.4). Крім цього аудитору слід перевірити наявність і правильність заповнення первинних документів, які зазначені в Книгах (накладні, податкові накладні). Так як до складу валових витрат включаються витрати на оплату праці, на соціальні заходи, сума податків і зборів, які сплачує підприємство, то аудитору слід перевірити розрахункові відомості по нарахуванню заробітної плати і утримань з неї, платіжні доручення.
Наступним кроком аудиторської перевірки податку на прибуток є перевірка правильності нарахування амортизації та обліку балансової вартості основних засобів, звертаючи при цьому увагу на те, що для перевірки використовують дані податкового обліку.
Амортизація на ЗАТ "Укр-Пак" нараховується з використанням норм і методів передбачених пп.8.6.1 Закону, при цьому застосовуються й інші норми амортизації, що не перевищують норм, визначених у даному підпункті. Даний факт аудитор може перевірити в додатку К11 Декларації по податку на прибуток, яка є основним звітним документом по даному платежу і також підлягає аудиторській перевірці.
Так як на ЗАТ "Укр-Пак" є і нематеріальні активи, то їх амортизація теж підлягає перевірці. Зокрема аудитором встановлюється чи при проведенні амортизації застосовується лінійний метод амортизації згідно пп. 8.3.3 ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", відповідно до якого кожен нематеріальний актив амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості протягом строку його корисного використання, але не більше десяти років, до досягнення залишковою вартістю нульового значення.
Аналізуючи приріст (убуток) балансової вартості запасів (згідно п. 5.9) визначено приріст цієї вартості, який віднесено до складу валових доходів звітного періоду, що вказано в Декларації по податку на прибуток (додаток К11 таблиця 1).
Після перевірки об'єкта оподаткування, аудитор перевіряє за якою ставкою він оподатковується: базовою чи пільговою.
На ЗАТ "Укр-Пак" не передбачено ніяких пільг в оподаткуванні прибутку, що і вказано в Декларації. Тому ставка податку становить 25% до об'єкта оподаткування згідно ст. 10 Закону.
У рядку 13 Декларації з податку на прибуток підприємства визначено зменшення нарахованої суми податку за рахунок придбання торгового патенту, наявність якого, як і суму зменшення повинен перевірити аудитор.
При перевірці суми податку на прибуток, сплаченого за попередній звітній період, виявлено надмірно сплачену суму, яка повертається підприємству згідно п.16.16 Закону.
Для обліку податку на прибуток використовують рахунок 641 "Розрахунки за податками і платежами". Зокрема, внески з прибутку до бюджету відображається щомісяця таким записом: Дт98Кт641.
Під час аудиторської перевірки слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо за даним податком, для чого дані аналітичного обліку порівнюються із залишками в регістрах аналітичного обліку і Головній книзі за рахунком 641.
Аудитор перевіряє правильність обліку валового прибутку, а відтак тієї його частини, яка безпосередньо підлягає оподаткуванню. Тому зіставляють ідентичність балансових даних про прибуток з його обліком в Головній книзі регістрах аналітичного обліку за рахунком 79 "Фінансові результати", за Звітом про фінансові результати. Також необхідно впевнитись у реальності сум з дебету і кредиту рахунків 70 "Доходи від реалізації" і 90 "Собівартість реалізації".
Згідно П(с)БО 17 при здійсненні бухгалтерських проведень з нарахованого податку на прибуток визначаються і тимчасові різниці, з якими пов'язані два види бухгалтерських проведень, які залежать від того, що порівнюється з податковою базою: стаття активів чи стаття пасивів.
У випадку, коли результатом порівняння балансової оцінки і податкової бази того чи іншого активу є додатне число, 25% частка цього числа визначається відкладенням податкових зобов'язань: Дт98Кт641 -поточний податок на прибуток; Дт98Кт54 - 25% частка виявлена в результаті порівняння.
Отже, аудитору слід перевірити обороти по рахунку 54 "Відкладені податкові зобов'язання", суми на якому погашаються нарахуванням нових поточних податків на прибуток: Дт54Кт641.
У випадку, коли результатом порівняння балансової оцінки і податкової бази того чи іншого зобов'язання є додатне число, 25% його частка є відкладеним податковим активом: Дт98Кт641 - 25% частка облікованого прибутку; Дт17Кт641 - 25% частка суми, виявленої в результаті порівняння.
В даному випадку аудитор перевіряє дані рахунка 17 "Відкладені податкові активи", суми на якому погашаються шляхом зменшення зобов'язань у наступні періоди проводкою: Дт641Кт17.
Згідно П(с)БО 17 витрати з податку на прибуток аудитор може перевірити формулою:
Витрати з податку на прибуток =поточний податок - ВПА + ВПЗ, де
ВПА - відкладені податкові активи;
ВПЗ - відкладені податкові зобов'язання.
Аудит розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість
Основною мет ою аудиту розрахун ків з бюджетом з податку на додану вартість є встановлення повноти нарахування і сплати податку.
Для досягнення цієї мети аудитору під час перевірки слід вирішити такі завдання:
1. Встановити, чи є підприємство платником податку.
2.Зясувати законність застосування пільгового оподаткування.
3. Підтвердити правильність і повноту визначення обєктів оподаткування.
4. Переконатись у правильності відображення розрахунків з ПДВ.
Згідно ст.2 Закону України "Про податок на додану вартість" ЗАТ "Укр-Пак" є платником ПДВ. Крім цього дане підприємство зареєстроване платником ПДВ, про що свідчить присвоєння йому індивідуального податкового номера платника ПДВ.
Об'єктамиоподаткування, взначеними ст. 3, за Законом України "Про податок на додану вартість" визначені такі, що оподатковуються за ставкою 20%, 0% та звільнені від оподаткування (ст.5). Податок становить 20% бази оподаткування, визначеної ст. 4 даного закону, та додається до ціни товарів (робіт, послуг), що зазначається в накладних, податкових накладних.
При перевірці податку на додану вартість використовують Книгу обліку придбання товарів (робіт, послуг).
Згідно ст. 7 даного Закону при виникненні податкових зобовязань продавця складається податкова накладна, яка є звітним податковим документом і підлягає аудиторській перевірці, так як засвідчує кожну поставку товарів (робіт, послуг). Але увипадку ввезення на митну територію України товарів, що підлягають оподаткуванню, перевіряється митна декларація, яка прирівнюється до податкової накладної.
При перевірці розрахунків по ПДВ слід памятати про дату, яка вважається датою виникненя податкових зобовязань. Це буде дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
- дата відвантаження товарів, а для робіт, послуг - дата оформ
лення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг);
- дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок підприємства як оплата товарів

 
 

Цікаве

Загрузка...