WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

класифікують:
5.1 Основні засоби, куди включають земельні ділянки, будівлі споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження та інші засоби.
5.2 Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди, природні ресурси , інвентарна тара, предмети прокату тощо.
Згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначено чотири групи основних фондів (ст. 8), кожна з яких має свою норму амортизації:
" група 1 - 2%;
" група 2 - 10%;
" група 3 - 6%;
" група 4 - 15%.
Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначають шляхом застосування даних норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду.
До валових доходів згідно Закону України №283 включається сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій і матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами ст. 4, окрім доходів визначених у п. 4.2 цієї статті.
До складу валових витрат виробництва і обігу включають суму будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності (ст. 5), окрім витрат визначених п. 5.3.
Податок на прибуток сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця наступного з звітним кварталом. Платник податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію, розраховану наростаючим підсумком з початку звітного року.
Згідно ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням ПДВ. При цьому платник податків зобов'язаний надати покупцеві податкову накладну. У разі звільнення від оподаткування (ст. 5), в податковій накладній зазначається "Без ПДВ".
Відповідно до п. 7.4 податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:
" списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) - у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;
" отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).
Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету , визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту звітного періоду. Сплата податку проводиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним.
2. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
2.1. Аудит розрахунків по прибутковому податку з доходів фізичних осіб
ЗАТ "Укр-Пак" є платником податку з доходів фізичних осіб.
Аудит прибуткового податку з громадян доцільно проводити в два етапи:
1. Перевірка нарахування і обліку податку протягом звітного року.
2. Перевірка декларації, що подається до державної податкової адміністрації, про сукупний оподатковуваний дохід, після чого перевіряються перерахування оподатковуваного доходу з урахуванням суми податків, сплачених протягом року.
Розпочинаючи проведення перевірки, аудитор повинен встановити кількість працівників підприємства, переглянути трудові книжки, трудові угоди, контракти, які засвідчують законність найму працівника.
. Прибутковим податком обкладаються доходи, одержані за виконання трудових обов'язків, у тому числі за сумісництво, за роботи за договорами підряду, дивіденди, а також інші грошові доходи, які підприємство виплачує своїм працівникам.
Для обліку сум податків, утриманих з громадян на користь державного бюджету використовують рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" , на якому узагальнюють інформацію про розрахунки підприємства з усіх видів платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з доходів працівників ЗАТ "Укр-Пак". Тому аудитор повинен перевірити результат річного перерахунку податку показаного кореспонденцією рахунків: Дт641 Кт661, що відображає повернення працівнику переплати з податку з доходів або Дт661 Кт641, утримуючи недоплату. Суму податку перерахованого до бюджету відображають кореспонденцією рахунків Дт641 Кт311.
Аудитор повинен перевірити правильність поставлення кореспонденції рахунків за кожним платежем і реальність сум, підтверджених первинними документами (платіжними дорученнями), а також звірити обороти по рахунках: 661, 641, 331.
Аудитор перевіряє нарахування виплат до бюджету як для основних працівників, так і для тих що працюють за сумісництвом.
При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати аудитор повинен перевірити чи правильно визначається об'єкт оподаткування, тобто чи зменшується сума нарахованої заробітної плати на суму збору до Пенсійного фонду України, внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, соціальних внесків, а не лише на суму податкової соціальної пільги (якщо вона звичайно застосовується до доходу працівника даного підприємства).
Крім цього, аудитор перевіряє чи застосовується ставка податку 13%, яка визначена ст. 7 Закону України №889 і чи вірно визначено розмір податку для кожного працівника, що підлягає сплаті до бюджету. Звірити ці дані з даними занесеними в податкову декларацію.
Наступним етапом аудиторської перевірки є встановлення чи не включаються до сукупного доходу працівників суми, які не підлягають оподаткуванню згідно із п. 4.3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". Крім цього, перевіряється чи зменшується сукупний оподатковуваний дохід на суму податкових соціальних пільг передбачених ст. 6 даного закону.
Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу працівника ЗАТ "Укр-Пак" у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування. Тому аудитор повинен перевіритинаявність заяв працівників, які мають право на пільгу, про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги, до отримання якої пільга не може застосовуватись до доходу, крім випадків, зазначених у п. 6.3.3. Так само, у разі зміни за самостійним рішенням місця отримання податкової соціальної пільги, аудитор повинен перевірити наявність заяви про відмову від пільги за даним місцем роботи.
Наявність усіх цих заяв повинна фіксуватись згідно законодавства в річній податковій звітності, але за відсутності у ній відповідних граф і рядків (а спеціальної форми звітності не затверджено) дана інформація не фігурує.
Без подання заяви про застосування пільги, податкова соціальна пільга застосовується за місцем одержання працівником основного доходу (що перевіряється записами в трудовій книжці).
Аудитор повинен прослідкувати і за тим чи дохід отриманий

 
 

Цікаве

Загрузка...