WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат


Матеріал для курсової роботи на тему:
Аудит податкових розрахунків на підприємстві
?
ВСТУП
На даному етапі підприємства та організації несуть великий податковий тягар. Підприємства сплачують обов'язкові загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори, визначені органами місцевого самоврядування. Загальнодержавні податки встановлюються державою і є обов'язковими.
Органи місцевого самоврядування встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. Вони мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.
У зв'язку з величезним податковим тиском на підприємства, останні намагаються оптимізувати податки як законними так і незаконними методами.
Так, нарахування амортизації йде врозріз з порядком її нарахування за бухгалтерським обліком(а бухгалтерський облік ведеться за аналогом міжнародних стандартів); податок на прибуток нараховується за схемою, теж далекою від порядку визначення прибутку за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складеною за вимогами національних та міжнародних стандартів. В результаті часто буває , що підприємство має фінансові збитки і платить податок на прибуток. Тобто фіскальна політика направлена лише на поповнення державної казни без врахування інтересів платників податків. Тому підприємства приховують правдиву інформацію щодо бази оподаткування, намагаються знизити шляхом обману податковий тиск, а нестабільність податкового законодавства , часті нововведення в розрахунки з бюджетом приводять до помилок в нарахуванні і сплаті податків. В зв'язку з цим зростає ризик не виявлення та аудиторський ризик в цілому.
Аудиторський ризик - це побоювання, що аудитор може висловити думку про фінансову звітність підприємства, яка відмінна від реального стану справ. Тобто, це ризик хибного висновку після завершення усіх аудиторських процедур, що приводить до неефективності аудиторської перевірки і втрати або погіршення репутації аудиторської фірми внаслідок низької якості проведення аудиту.
Отже, велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового законодавства, великий податковий тиск на підприємства .необхідність різного відображення однієї і тієї ж операції в бухгалтерському і податковому обліку , що залежить від розбіжностей у законодавстві тощо, збільшують власний ризик підприємства. А з врахуванням великих штрафів, які накладаються на підприємства за порушення податкового законодавства, та пені, що стягується за прострочення платежів, аудиторський ризик ще збільшується.
Тому аудит розрахунків з бюджетом є одним із найбільш трудомістких, складних і відповідальних в аудиторській практиці.
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
1.1. Суть та види податкових розрахунків.
Податки - обов'язкові платежі, що справляються з юридичних і фізичних осіб до бюджету відповідного рівня в порядку і на умовах, визначених законодавством України.
Збори(обов'язкові платежі) - обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб за послуги, надані їм державними органами.
Сукупність податків і зборів, що справляються в порядку, встановленому законами України, формують систему оподаткування. Принципи побудови системи оподаткування, податки і збори, а також права, обов'язки та відповідальність їх платників визначає Закон України "Про систему оподаткування" з наступними змінами і доповненнями, затвердженим постановою Верховної Ради України від 18.02.1997р.
Зміст кожного виду податку розкривають його основні елементи: суб'єкт (платник податку);об'єкт податку; джерело податку; ставка податку; податкові пільги; строк сплати податку; спосіб справляння податку.
Законом України "Про оподаткування", затвердженим постановою ВРУ від 18.02.1997р. №77/97, передбачено справляння таких податків:
" загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі);
" місцеві податки і збори (обов'язкові платежі);
В даній таблиці наведено перелік податків і зборів, які справляються до бюджету :
Загальнодержавні обов'язкові платежі Місцеві обов'язкові платежі
Загальнодержавні податки Загальнодержавні збори Місцеві податки Місцеві збори
1 2 3 4
1. Податок на додану вартість
2. Податок на прибуток підприємств
3. Податок на дохід фізичних осіб (прибутковий податок)
4. Податок на нерухоме майно
5. Плата (податок) за землю
6. Рентні платежі
7. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
8. Податок на промисли
9. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
10. Фіксований сільськогосподарський податок
1. Акцизний збір
2. Мито
3. Державне мито
4. Збір на геологорозвідувальні роботи
5. Збір на спеціальне використання водних ресурсів
6. Збір за забруднення навколишнього середовища
7. Збір на обов'язкове пенсійне страхування
8. Збір на обов'язкове страхування
9. Збір за спеціальне використання надр при добуванні корисних копалин
10. Збір за розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства 1. Податок на рекламу
2. Комунальний податок 1. Готельний збір
2. Збір за паркування автотранспорту
3. Ринковий збір
4. Збір за видачу ордера на квартиру
5. Курортний збір
6. Збір за участь у перегонах на іподромі
7. Збір за виграш у перегонах на іподромі
8. Збір з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі
9. Збір за право використання місцевої символіки
10. Збір за право проведення кіно і телезйомок
11. Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу та лотереї
12. Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, який виїжджає за кордон
13. Збір за надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг
14. Збір з власників собак
ЗАТ "Укр-Пак" є платником таких податків і зборів:
" податок на додану вартість;
" податок на прибуток підприємств;
" податок на дохід фізичних осіб (прибутковий податок);
" плата за землю;
" збір за забруднення навколишнього середовища;
" комунальний податок
Податок на додану вартість (ПДВ) - загальнодержавний податок, який є головним джерелом наповнення Державного бюджету України. За класифікацією ПДВ - загальний непрямий податок.
Особа, зареєстрована як платник ПДВ , отримує право на нарахування податку та складання податкової накладної при продажу товарів, робіт, послуг.
Згідно Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р. з наступними змінами і доповненнями, об'єктами оподаткування є:
1. За ставкою 20%:
" операції з продажу товарів(робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції оплати вартості послуг задоговорами оперативної оренди (лізингу) та операції передавання права власності позичальнику на об'єкти застави для сплати кредиторської заборгованості заставодавця;
" операції ввезення(пересилання) на митну територію України, одержання робіт (послуг),

 
 

Цікаве

Загрузка...