WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → “Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами”. (Диплом) - Реферат

“Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами”. (Диплом) - Реферат

формулою є значення відповідного арифметичного чи логічного виразу (тобто результат обчислень за цією формулою). Усі формули в Excel повинні починатися зі знака рівності. Знак рівності вказує на те, що наступні символи утворять формулу. Якщо формула введена без знака рівності, вона сприймається Excel як звичайний текст (або як число, якщо введені символи утворюють число).
Виділіть комірку, наприклад В2, і введіть = 110 * 5 - (48 + 150 / 25). Після натискання Enter у ній з'явиться значення введеного арифметичного виразу, що дорівнює 496. Якщо виділити цю комірку, то в рядку формул буде виведена відповідна формула.
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
У рядку формул завжди виводиться те, що зберігається в комірці. Значення, що зберігається, не завжди збігається зі значенням, яке відображається в комірці.
Крім чисел, у формулах можна використовувати посилання - адреси інших комірок. Наприклад, = А4 / А5 + 10 чи = В8 + Е9. У першому випадку буде обчислена частка від ділення значення комірки А4 на значення комірки А5 і результат збільшено на 10. У другому - у комірці, щомістить формулу, буде відображена сума значень комірок В8 і Е9.
Якщо змінюється значення якої-небудь комірки, автоматично будуть наново обчислені значення всіх комірок, що містять її адресу.
Щоб уникнути помилок, зручно вводити адреси комірок у формули не з клавіатури, а за допомогою миші. Наприклад, щоб ввести в комірку А2 суму значень комірок А5 і В8,потрібно виконати наступне:
- виділити комірку А2 (куди вводиться формула) і введіть знак
рівності;
- клацніть на комірці А5; навколо неї з'явиться рухлива рамка,
а її адреса з'явиться у формулі;
- введіть знак плюс;
- клацніть на комірці В8; її адреса з'явиться у формулі;
- натисніть Enter чи кнопку введення.
Аналогічно можна вводити у формули адреси комірок інших аркушів книги (чи навіть інших книг), переходячи на них і клацаючи на потрібній комірці. Адреси комірок інших аркушів випереджає ім'я аркуша зі знаком оклику. Наприклад, формула = А5 + Лист2! В8 задає суму значень комірки А5 поточного аркуша й комірки В8 другого аркуша книги. У формулах можуть брати участь і тексти. Наприклад, нехай у комірці А2 зберігається текст "Привіт", а в комірці А4 - текст "усім". Введемо в комірку 65 формулу = А2; в комірку В6 - формулу = А2 & А4, а в комірку В7 - формулу = А2 & " " & А4 & "нашим". У результаті в комірці В5 буде текст "Привіт", у комірці В6-текст "Привіт усім", а в комірці В7 - текст "Привіт усім нашим".
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Символ "&" позначає операцію конкатенації (додавання) рядків - приписування наступного в кінець попереднього.
Формули, що представляють собою логічні вирази, використовуються для перевірки виконання чи невиконання деяких умов. Такі формули мають одне з двох значень - істина (1) чи хиба (0). Крім того, істиною вважається будь-яке ненульове значення. Нульове значення - завжди хиба. У логічних виразах використовуються операції відношення: >, >= (більше чи дорівнює), <, <=, =, (не дорівнює). Наприклад, значення формули = А1 < А2 істина, якщо вміст комірки А1 менше вмісту комірки А2, і хиба - у протилежному випадку. Інші приклади формул, що є логічними виразами:
= D5 = "Привіт!" (істина, якщо вміст комірки D5 збігається з текстом "Привіт!"), =А6* 5 + А7 100.
Крім чисел, текстів і адрес комірок у формулу можуть входити вбудовані в Excel функції. Кожна функція має ім'я, аргументи, взяті в круглі дужки, і значення, що повертається. Функцію можна розуміти як заздалегідь визначену послідовність дій, яку виконують над аргументами. Результатом виконання цих дій є значення, що повертається. Аргументами можуть бути конкретні значення, адреси комірок, формули, діапазони, інші функції. Аргументи відокремлюються один від одного крапкою з комою (;). Наприклад, функція СУМ(1; В1; 100) обчислює і повертає суму трьох значень: вмісту комірок А1, В1 і числа 100;
функція СРЗНАЧ (А1: ВЗ) знаходить і повертає середнє значення всіх комірок блоку А1: ВЗ;
функція МАХ (Е11; СУМ (Е1: Е10)) знаходить і повертає максимальне з двох значень: вмісту комірки Е11 і суми значень усіх комірок блоку Е1: Е10. Excel має велику кількість вбудованих функцій. Серед них математичні, логічні, фінансові, статистичні, функції перевірки властивостей і значень та багато інших. Деякі з них будуть використані далі в конкретних прикладах. Для введення функції можна скористатися тим самим способом, що і для введення адрес комірок, набираючи імена функцій на клавіатурі. Однак, щоб уникнути помилок, для вибору потрібної функції і
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
правильного завдання аргументів краще використовувати майстра функцій. Вікно майстра функцій з'являється на екрані за командою меню Вставка/Функція (Вставка/Функция) або після натискання на кнопку fх на стандартній панелі інструментів.
Оскільки функція СУМ використовується частіше інших, на стандартній панелі інструментів є спеціальна кнопка ? - автосума. Натискання на цю кнопку вставляє функцію СУМ у виділену комірку і пропонує найдоречніший у даному випадку діапазон підсумовування (наприклад, якщо виділена комірка - остання в стовпчику, то пропонується підсумувати все, що вище). Натисніть Enter, якщо пропонований діапазон підходить, або вкажіть правильний, протягнувши мишу по потрібному діапазоні, після чого натисніть Enter.
Якщо Excel не може обчислити значення за формулою, то в комірці відображається помилкове значення. Існує сім помилкових значень, що відображаються залежно від ситуації. (Вони наведені в таблиці 1.)
Значення Опис
#ДЕЛ/0! Спроба ділення на нуль
#ИМЯ? У формулі використовується неіснуюче ім'я (чи рядок символів, не взятий у лапки)
#ЗНАЧ! Введено арифметичний вираз, що містить адресу комірки з текстом
#ССЬІЛКА! Відсутні комірки, адреси яких використовуються в формулі
#Н/Д Немає даних для обчислення. Зручно використовувати для резервування комірок під дані, що очікуються. Формула, яка містить адресу комірки зі значенням #Н/Д, повертає значення #Н/Д
#число! Задано неправильний аргумент функції
#пусто! У формулі використовується перетин діапазонів, що не мають спільних комірок
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Крім даних, кожна комірка зберігає інформацію про способи їх представлення - форматах даних у ній. Це - шрифт, його розмір, колір і спосіб накреслення для тексту, процентний, грошовий чи інший з існуючих у Excel форматів для чисел, формат виведення дати і часу тощо. У формат комірки входить також інформація про її розміри й вирівнювання даних у

 
 

Цікаве

Загрузка...