WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → “Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами”. (Диплом) - Реферат

“Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами”. (Диплом) - Реферат

відрядження
в_________________________________________________
(назва установи, організації, підприємства, об'єднання)

п/п Прізвище,Ім`я,
по батькові,
відрядженого Посада,
яку
обіймає Назва
підприємства, установи, що видала посвідчення про відрядження Дата прибуття Дата вибуття
1 2 3 4 5 6
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Днем вибуття у відрядження вважається день відправки поїзда, літака, автобуса або Іншого транспортного засобу від місця постійної роботи відрядженогопрацівника, а днем прибуття - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправці транспортного засобу до 24 години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 годин і пізніше - наступна доба. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.
За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток або посадовий оклад з урахуванням доплат і надбавок (у випадках, передбачених чинним законодавством) за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі.
Середній заробіток або посадовий оклад з урахуванням доплат і надбавок за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
2. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ.
Норми відшкодування витрат на службове відрядження встановлено Постановою Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23. 04. 1999 р. № 663.
За час перебування у відрядженні відшкодовуються витрати за найм житлового приміщення за наявності підтверджувальних документів у розмірі фактичних витрат з урахуванням додаткових послуг, що надаються в готелях.
а) коли до рахунків про оплату вартості проживання в готелях не виключають витрати на харчування, для відряджень у межах України - 18 грн., для відряджень за кордон - 231 грн.;
б) коли до рахунків вартості проживання в готелях включають витрати на:
- одноразове харчування, для відряджень в межах України - 14 грн. 40 коп., для відряджень за кордон -185 грн.;
- дворазове харчування, для відряджень в межах України - 10 грн. 80 коп., для відряджень за кордон -128 грн.;
- триразове харчування, для відряджень в межах України - 7 грн. 80 коп., для відряджень за кордон -81 грн.
Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон для державних службовців і працівників підприємств і організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджету, встановлено спеціальним додатком до Постанови Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження за кордон, забезпечують їх коштами в національній валюті країни, в яку відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті у вигляді авансу на поточні витрати згідно з нормами у розмірах, що обумовлені їх реальними потребами в країні перебування. Перерахунок в іноземну валюту здійснюється за прогнозним офіційним обмінним курсом національної валюти до долара США на поточний рік.
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Залишок коштів понад суму, використану згідно з авансовим звітом, працівнику належить повернути в касу підприємства, установи чи організації в грошових одиницях, в яких було видано аванс, але не пізніше 10 (а з дозволу керівника через важливі причини - 20) робочих днів після повернення з відрядження. В разі неповернення працівником залишку коштів відповідна сума стягується бухгалтерією у встановленому законодавством порядку.
Державним службовцям, а також особам, які направляються у відрядження в межах України і за кордон підприємствами, установами і організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтверджувальних документів відшкодовують витрати:
- на проїзд (включаючи перевіз багажу) до місця відрядження і назад, а також до місця проживання;
- на побутові послуги, що надаються в готелях (прання, чистка, лагодження і прасування одягу, взуття або білизни), але не більш як 10% норм добових витрат для країни відрядження, які визначено у додатку до діючої Постанови, за всі дні проживання;
- на бронювання місць у готелях у розмірі не більш як 50% вартості місця за добу;
- на користування постільною білизною в поїздах;
- на комісійні у разі обміну валюти.
Витрати на службові телефонні переговори відшкодовуються в розмірах, узгоджених із керівником.
Авансові звіти складаються також за підзвітні суми, використані для оплати господарських послуг, купівлю товарно-матеріальних цінностей. До цих звітів додають відповідні підтверджувальні документи (чеки, квитанції, акти). Звіти затверджує керівник підприємства. В авансовому звіті проставляють кореспондуючі рахунки за призначенням витрат.
Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами здійснюють на рахунку 37, субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами" (табл. 3).
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Сальдо субрахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображають у балансі підприємства розгорнуто: дебетове сальдо - у складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі зобов'язань.
Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться по кожній підзвітній особі з зазначенням залишку боргу на початок місяця сум, виданих під звіт і списаних згідно зі звітами, залишку боргу на кінець місяця.
Облік розрахунків з підзвітними особами має забезпечувати правильність і своєчасність розрахунків, тому він ведеться окремо по кожній виданій під звіт сумі й кожній підзвітній особі.
Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється в єдиній системі записів.
Таблиця 3
Основні бухгалтерські проводки за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

п/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1. Видача сум під звіт 372 301
2. Придбання підзвітними особами товарно-матеріальних цінностей і оплата витрат на їх доставку
- вартість сировини, матеріалів 201 372
- будівельних матеріалів 205 372
- малоцінних та швидкознищувальних предметів 22 372
- товарів 281 372
3. Списання використаних сум за службовим відрядженням 92 372
4.* Повернення невикористаних сум

 
 

Цікаве

Загрузка...