WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Курсова робота

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Курсова робота

робітників (базисний розподіл) % відношення з ВВ до зарплати Сума з ВВ
Продукція "Л"
"М" 40000
30000 1,0338
1,0338 41355
31017
Разом 70000 72372
Цех 2
№ п/п Об'єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базисний розподіл) % відношення з ВВ до зарплати Сума з ВВ
1
2 "Л"
"М" 40000
25000 1,0996
1,0996 43984
27496
Разом 65000 71480
Цех 2
№ п/п Об'єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базисний розподіл) % відношення з ВВ до зарплати Сума з ВВ
1
2 "Л"
"М" 40000
25000 6,1154
0,1154 4618
2887
Разом 65000 7505
Цех 1
№ п/п Об'єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базисний розподіл) % відношення з ВВ до зарплати Сума з ВВ
1
2 "Л"
"М" 40000
30000 0,0862
0,0862 3448
2587
Разом 70000 6035
Калькуляція собівартості випущеної продукції
Стаття витрат "Л" "М"
Всього На одиницю продукції Всього На одиницю продукції
"Л"
"М" 40000
25000 40000
30000 70000
65000 3448
2887
Оборотна відомість до рахунку 10 "Основні засоби"
гр. Оз Норма амортиз. річна Норма амортиз. місячна ПВ Знос за весь період експлуатації Залишок на 1.01. Знос на весь період Залишок на 1.02
група 1
група 2
група 3 5 %
25 %
15 % 0,42
2,08
1,25 420000
300000
1280000 230000
100000
530000 190000
200000
750000 79800
4160
9375 189202
195840
740125
Всього - - 2000000 860000 1140000 1433 1125067
№ рах. Залишок на 1.01. Обороти за місяць Залишок на 1.02.
201
203
231
66
65
91
92
232
631
22
207
64
311
13
36
26
901
70
93
79
30
372
60
44
43
10
42
40 Дт Кт Дт Кт Дт Кт
200000
20000
90000
-
-
0
0
0
-
44000
80000
-
405000
(850000)
-
140000
-
-
-
-
1000
-
-
-
-
2000000
-
- -
-
-
58000
5000
-
-
-
105000
-
-
60000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000
150000
200000
-
-
40000
151000 84000
13000
461872
66400
1000
143852
29943
51584
173000
12730
-
191840
670500
-
904109
355000
868000
17010
744160
744160
59000
600
100000
44359
-
-
-
- 203490
24900
35500
191700
70848
143852
29943
51584
130676
17800
23564
131840
502894
14333
669200
475412
868000
17010
744160
744160
59000
-
-
221795
44359
-
-
- 80510
8100
196872
-
-
0
0
0
-
38930
56436
-
572606
(1864333)
234909
19588
-
-
-
-
400
-
-
-
-
200000
-
- -
-
-
183300
184848
-
-
-
62676
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1400
50000
377436
44359
-
40000
1510000
Всього 2130000 2130000 5467372 5467372 2344018 2344018

рр. Дебет рахунків Кредит рахунків
20
"Виробничі
запаси" 22 "Малоцінні та швидко- зношувані предмети" 23
"Вироб-ництво" 24
"Брак у
виробництві" 25
"Напів
фаб
рикати" 26
"Готова
продукція" 28
"Товари"
204 201 203 207 №
281 (822) № 285
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7 Виробництво
Цех № 1
Цех № 2
Л 32000 3448
М 19970 2587
Е 51970 6035
Л 47800 4618
М 33300 2887
Е 81100 7505
Усього за рахунком 23 "Виробництво 133070 13540
2 90 "Собівартість реалізації" х х х х х
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Загально виробничі витрати №1 20300 10650 5000
Витрати на управління виробництвом №2 16100 9135 4500
Амортизація необоротних активів загально виробничого призначення
Витрати на утримання, х х х х х
експлуатацію та ремонт основних засобів загально виробничого призначення
3.5
3.6
3.7 Усього за рахунком 91 "Загально виробничі витрати" 36400 19785 9500
4 Адміністративні витрати
4.1 Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу
4.2 Витрати на службові відрядження
4.3 Амортизація необоротних активів х х х х х х х х
4.4
4.5 Інші витрати загально-господарського призначення 6500 6000
4.6 Усього за рахунком 92 "Витрати на збут" 65000 6000
5 Витрати на збут 12600 300
5.1 Витрати пакувальних матеріалів
5.2 Витрати на транспортування продукції
5.3 Витрати на оплату праці й комісійні продавцями
5.4 Витрати на рекламу
5.5
5.6 Усього за рахунком 93 "Витрати на збут" 12600 300
6 Інші витрати операційної діяльності
6.1 Відрахування до резерву сумнівних боргів і безнадійна заборгованість
6.2 Собівартість реалізованих виробничих запасів
6.3 Нестачі і втрати від псування цінностей
6.4 Штрафи, пені, неустойки
6.5 Утримання об'єктів соціально-культурного призначення
6.6
6.7 Інші витрати операційноїдіяльності
6.8 Усього за рахунком 94 "Інші витрати операційної діяльності"
7 99 "Надзвичайні витрати" 232 14920 24300 3779
7.1 15,
7.2 20, 22, 23, 24 , 25, 26, 28
7.3 37, 39,
7.4 47,
7.5 63, 65, 66, 68
7.6
7.7
8 Усього за розділом III
9 Відмітки
Усього за Журналом 5 (сума граф 3-16) З журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 Разом витрат за місяць (сума граф 17 - 23) Разом витрат з початку року
39
"Витрати майбутніх періодів" 65
"Розрахунки за страхуванням" 66
"Розрахунки з оплати праці" 91
"Загально-виробничі витрати" № 4
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14800
40000
37909
128157
11100 30000 28428 92085
25900 70000 66337 220242
14800 40000 39568 146586
9250
24050
49950
х х х
6845 18500 5042 66337
7807 21100 5333 63975
х
х х
14652 39600 119937
х
х Х
3626 9800 25926
3626 9800 25926
х
х х 12900
1110 3000 4110
1110 3000 17010
1110 3000 1875 51584

 
 

Цікаве

Загрузка...