WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку - Реферат

Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку - Реферат

нестандартних ситуаціях і вибора політики підприємства.
Під управлінським обліком розуміють процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства.
Завданням управлінського обліку є складання звітів, інформація яких призначена для власників підприємства, де ведеться облік, і його керівників (менеджерів), тобто для внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації.
Предметом управлінського обліку в загальному вигляді виступає сукупність об'єктів в процесі всього циклу управління виробництвом. Зміст предмету розкривають його об'єкти, які можна об'єднати у дві групи: 1) виробничі ресурси і 2) господарські процеси та їх результати,
Методи, що використовуються в бухгалтерському управлінському обліку, доволі різні, але взагалі методом управлінського обліку є системний оперативний аналіз.
=> Порівняння управлінського і фінансового обліку дає змогу виділити їх основні відмінності:
- управлінський облік більше спрямований на майбутнє, у зв'язку з чим поєднується з плануванням, а фінансовий, навпаки, реєструє факти і господарські операції, які вже відбулися;
- управлінський облік не керується загальноприйнятими бухгалтерськими стандартами і схемами, тоді як фінансовий чітко регламентований за змістом і формамиподання даних:
- при управлінському обліку зосереджується увага на конкретних сегментах господарської діяльності (тобто на окремих видах продукції, яку виробляють і реалізують, на певних сферах ринку і території збуту, а також на різних рівнях управління тощо), а не на всій організації в цілому, як фінансовий облік;
- управлінський облік, на відміну від фінансового, є необов'язковим, і керівництво самостійно вирішує, організувати його чи ні;
- управлінський облік, як правило, децентралізований, а фінансовий здійснюється в центральній (загальній) бухгалтерії підприємства.
Проте, поряд із зазначеними відмінностями, між управлінським і фінансовим обліком є і спільні риси. Обидва вони, по-перше, грунтуються на даних єдиної інформаційної системи обліку; по-друге, спираються на концепцію відповідальності в управлінні господарськими об'єктами; по-третє, їх інформація служить для прийняття рішень, хоча й різної спрямованості.
Облікова інформаційна система має наступні стадії: збір, реєстрація первинних даних, передача їх до обчислювальних. Центрів або апарату управління для обробки даних з метою оперативного управління, накопичення і групування даних по потоках і певних принципах, формування зведеної інформації та здійснення розрахунків, що використовуються в аналітичному і синтетичному обліку, складання внутрішньої та зовнішньої звітності.
Управлінський облік використовує оперативну (первинну) інформацію незалежно від її кількісного виміру, наприклад, відзиви покупців про якість продукції. Але більша частина первинної інформації не задовольняє запити керівників.
Управлінський облік побудований на наступних принципах: 1) безперервність діяльності підприємства; 2) використання єдиних планово-облікових одиниць виміру в плануванні та обліку виробництва; 3) оцінка результатів діяльності структурних підрозділів підприємства; 4) принцип прийнятності та багаторазового використання інформації; 5) принцип повноти і аполітичності інформації; 6) принцип періодичності; 7) принцип бюджетного методу управління.
=> Системи управлінського обліку класифікуються за повнотою охоплення інформацією, ступенем взаємозв'язку фінансового і управлінського обліку, ступенем нормування, повнотою включення витрат до собівартості продукції.
Такий підхід до організації управлінського обліку допускає виділення
його складових частин;
=> облік постачальницько-заготівельної діяльності;
=> облік виробничої діяльності;
=> облік витрат на виробництво і собівартість продукції;
=> облік фінансово-збутової діяльності;
=> облік організаційної діяльності.
Задача № 17.
Підприємство "Либідь" виготовляє продукцію, яку реалізує за ціною 200 грн. за одиницю. Змінні витрати на одиницю продукції складають 140 грн. Постійні виграти за місяць 2400 грн. В травні місяці підприємство розлічувало 600 одиниць продукції.
Необхідно:
1 Скласти звіт про прибутки підприємства за травень місяць;
2. Визначити точку беззбитковості виробництва у натуральних та грошових показниках;
3. Визначити обсяг реалізації, необхідний для одержання 21000 гри прибутку;
4 Який прибуток отримає підприємство при обсязі реалізації 180000 одиниць продукції;
5. За даними травня визначити показники запасу міцності та операційного важелю.
№ 17
Розрахунок розподілу матеріалів за видами продукції пропорційно до нормативних витрат
Вироби Кількість Г,П, шт Норма витрат на одиницю Нормативні витрати на випуск кг Коефіцієнт розподілу Фактичні витрати
1 2 3 4 5 6
Батон 500 1 500 546
Булочка 700 0,4 280 306
Рогалик 900 0,7 630 688
Разом 1410 1,092 1540
гр.4 = гр.2 х гр.3
гр.5 =
гр.6j = гр.5 х гр.4
Виріб Кількість виготовленої продукції
Коефіцієнт Умовний випуск Витрати на одиницю умовного випуску Фактичні витрати
грн.
1 2 3 4 5 6
Батони 500 1 500 546
Булочки 700 0,4 280 306
Рогалики 900 0,7 630 688
Разом 1410
1540
Приймаємо норму витрат по виробу "Булочки" за 1, то по : виробу "Батони" коефіцієнт рівний 0,4:1 = 0,4; а рогаликів 0,7:1 = 0,7

 
 

Цікаве

Загрузка...