WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків, які приміняються в банківській системі - Реферат

План рахунків, які приміняються в банківській системі - Реферат

які потрібно зазначати в реквізиті "Призначення платежу". Посилання на суму податку на додану вартість платник робить у випадках, передбачених чинним законодавством.
Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу". Банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам, викладеним у цьому розділі, лише за зовнішніми ознаками.
У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу"(залежно від конкретного випадку)зазначається таке:
o Під час розрахунків за фактично відвантажену/продану продукцію (виконані роботи, надані послуги) - назва товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата, номер і дата документа, на підставі якого вона здійснюється;
o Якщо платник перераховує кошти як попередню оплату, то зазначається, що не попередня оплата та назва/вид товарів (робіт, послуг),за які здійснюється оплата, а також назва, номер і дата документа, на підставі якого вона здійснюється;
o При перерахуванні коштів за актом звірки взаємної заборгованості - назва/вид товарів (виконаних робіт, наданих послуг) дата і номер чинного акта звірки та дата, за станом на яку її здійснено;
o У разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати - працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків добюджету і зборів до державних цільових фондів, дата виплати заробітної плати, форма її видачі (у натуральній формі ,виплати з виручки тощо) період, за який здійснено виплату. Крім того, можуть зазначатись інші потрібні дані.
У цьому реквізиті зазначається, що податки до бюджету та збори до державних цільових фондів, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд оплати праці, перераховуються повністю або (у разі недостатності коштів на рахунку платника для перерахування утриманих сум повністю)що вони перераховуються пропорційно сумі виплаченої заробітної плати.
Відповідальність за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів, несе платник.
Платіжне доручення на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, відкриті в установах банків, грошові чеки на отримання заробітної плати платник подає в банк разом з платіжними дорученнями на одночасне перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів або документальним підтвердженням їх сплати раніше.
Документальним підтвердженням про сплату платником утриманих з цієї заробітної плати сум є примірники платіжних доручень про їх перерахування, в яких банк платника заповнив реквізит "Дата виконання", або оригінал листа відповідного органу про звільнення цього платника від сплати податку чи збору ,або наявність за ним переплати.
У договорі про розрахунково-касове обслуговування банк і платник можуть передбачати можливість подання платником платіжного доручення в довільній формі, яка передбачається цим договором. Цей договір має визначати також правила заповнення платником таких доручень та умови їх приймання та виконання банком.
Платіжне доручення в довільній формі обов'язково має містити всі реквізити платіжного доручення, та вказівки платника щодо порядку виконання банком цього платіжного доручення.
Платіжні доручення в довільній формі застосовуються при розрахунках у разі:
o Періодичного перерахування платником фіксованих сум одним і тим самим одержувачам коштів;
o Надання платником повноважень банку списати зі свого рахунку визначену суму в разі настання умов, визначених договором;
o Перерахування підприємством заробітної плати, пенсії тощо на особисті рахунки одержувачів;
o Інших випадків відповідно до чинного законодавства та укладених договорів.
Платіжне доручення в довільній формі складається не менше ніж у двох примірниках, перший примірник залишається в банку платника, другий - з відміткою банку про дату народження та засвідчений підписом відповідального виконавця і відбитком штампа банку - повертається платнику.
Якщо для виконання платіжного доручення в довільній формі потрібне складання меморіального ордера, то відповідно до цього доручення та на його підставі відповідальний виконавець банку оформляє (не менш ніж у двох примірниках)меморіальний ордер (залежно від конкретного випадку),у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначається номер і дата цього платіжного доручення в довільній формі та надається інформація (що має бути зрозумілою для одержувача коштів) про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів.
Якщо фізична особа не має рахунку в банку, то платник може здійснювати розрахунки з нею, перераховуючи кошти за платіжним дорученням на повідомлений цією особою відповідний рахунок у банку, який здійснюватиме виплату цих коштів готівкою.
У реквізиті "Призначення платежу" такого платіжного доручення платник обов'язково має зазначити прізвище, ім'я та по батькові цієї фізичної особи, інша інформація надається за бажанням платника.
Якщо кошти, що надійшли на відповідний рахунок, не отримані фізичною особою протягом 30 календарних днів, то банк меморіальним ордером повертає їх платнику.
Якщо фізична особа не має рахунку в банку або розрахунки безпосередньо з фізичною особою чи підприємством через банк неможливіше платник також може здійснювати розрахунки з ними через підприємство поштового зв'язку шляхом перерахування відповідної суми на рахунок з переказаних операцій підприємства зв'язку.
Через підприємства поштового зв'язку здійснюються перекази:
o На ім'я окремих фізичних осіб - коштів, що належать їм особисто (пенсії, аліменти, заробітна плата, витрати на відрядження ,авторський гонорар тощо);
o Підприємствам - коштів на виплату заробітної плати ,для організованого набору працівників, заготівлі
Платіжні вимоги.
Стягувані, які мають рахунки в банках і стягувачі, які рахунків в банках не мають здійснюють примусове списання (стягнення)коштів з рахунків платників, відкритих у банках, у порядку, передбаченому цим розділом.
Порядок виконання платіжних вимог на примусове списання коштів з платників, рахунки яким відкриті в органах Державного казначейства, визначається і регулюється

 
 

Цікаве

Загрузка...