WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків, які приміняються в банківській системі - Реферат

План рахунків, які приміняються в банківській системі - Реферат

товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 11 NN14;
- інша позиція, яка відображається на аналітичному рахунку 3800КРРР 99 МШ.
Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків неторгової валютної позиції 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:
Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
Кт 6204 К FFF Р V 0012 "Результат переоцінки неторгової валютноїпозиції банку" - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801 .
До складу неторгової валютної позиції філії банку відносяться:
- позиція щодо купівлі/продажу банківських металів, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 01 NNN;
- позиція щодо купівлі/продажу готівкової іноземної валюти, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 02 NNN.
ДЛЯ ГОЛОВНОГО ОФІСУ
Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків операційної валютної позиції 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:
- позиція щодо купівлі/продажу банківських металів, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К РРР 01 NN14;
- позиція щодо купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 02 NNN. Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків торгової валютної позиції на рахунках 3800КРРР 06 NNN "Позиція банку щодо торгових операцій з банківськими металами (відкривається на балансі Головного офісу)", 3800 КFFF 07 NNN "Позиція банку щодо торгових операцій з безготівковою іноземною валютою (відкривається на балансі Головного офісу)", 3800KFFF 08 NNN "Позиція банку щодо конверсії іноземної валюти (відкривається на балансі Головного офісу)" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:
Дт 3 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
Кт 6204 К FFF Р V 0014 "Результат від переоцінки торгової валютної позиції REUTERS-1 (відкривається на балансі Головного офісу)"- на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.
Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків торгової валютної позиції на рахунках 3800 КFFF 09 NNN "Позиція банку щодо безготівкових конверсійно-арбітражних операцій (відкривається на балансі Головного офісу)" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними: Дт 3 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
Кт 6204 К FFF Р V 0015 "Результат від переоцінки торгової валютної позиції REUTERS-2 (відкривається на балансі Головного офісу)"- на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.
1.1. Розрахунки із застосуванням платіжних документів.
Платіжне доручення оформляється платником за формою (передбаченою договором між платником та банком, що обслуговує його, у порядку ,передбаченому цим розділом)згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, та подається в банк, що обслуговує його, не менше ніж у двох примірниках.
Платник за власним бажанням може зазначити в платіжному дорученні дату валютування, якщо це передбачено в договорі про розрахунково-касове обслуговування банком цього платника та якщо порядок виконання таких платіжних доручень визначеного договором між банками ,що обслуговують платника і одержувача, а також можливість зарахування коштів за такими платіжними дорученнями передбачена договором про розрахунково-касове обслуговування одержувача.
Платіжне доручення приймається банком платника до виконання протягом десяти календарних днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.
Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника за умови, якщо сума цього платіжного доручення не перевищує суму, що є на його рахунку. Платіжні доручення платника у разі відсутності / недостатності коштів на його рахунку банк приймає лише тоді, якщо порядок приймання та виконаний таких платіжних доручень передбачено договором між банком та платником.
Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і нетоварними платежами:
o За фактично відвантажену/продану продукцію (виконані роботи, надані послуги тощо);
o У порядку попередньої оплати - якщо такий порядок розрахунків установлено законодавством та обумовлено в договорі;
o Для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств, які складені не пізніше строку установленого чинним законодавством;
o Для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії тощо),на їх рахунки, що відкриті в банках;
o Для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів;
o В інших випадках відповідно до укладених договорів та чинного законодавства.
Фізичні особи використовують платіжні доручення в разі перерахування коштів зі своїх поточних та вкладних/депозитних рахунків згідно з режимом використання цих рахунків, що встановлений Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98року №527 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.98 року №819/3259,без будь-яких підтверджувальних документів.
Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів одержувачу.
Платник та одержувач у договорах між ними можуть установлювати додаткові вимоги до даних,

 
 

Цікаве

Загрузка...