WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нарахування амортизації на підприємстві - Курсова робота

Нарахування амортизації на підприємстві - Курсова робота

нарахованої амортизації будуть розподілятись так:
Рік
Норма амортизації;
% Залишкова вартість на поч. періоду, грн. Сума нарахованої амортизації, грн.
1 2 3 4
1-й 25 50000 12500
2-й 25 37500 9375
3-й 25 28125 7031
4-й 25 21094 5273
5-й 25 15821 3955
6-й 25 11866 2966
7-й 25 8900 2225
8-й 25 6675 4675
? X 2000 48000
Сума амортизації останнього року корисного використання об'єкта повинна бути такою, щоб його залишкова вартість на кінець останньогороку експлуатації дорівнювала його ліквідаційній вартості.
4. Кумулятивний метод
Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання:
АВ=(Пв-Лв)хК
де АВ - річна сума амортизаційних відрахувань;
Пв - початкова вартість;
Лв - ліквідаційна вартість;
К-кумулятивний коефіцієнт;
Тк - кількість років, що залишилися до кінця корисного використання
об'єкта;
?Т - сума числа років корисного використання об'єкта основних
засобів.
Для вищенаведеного прикладу ?Т складатиме:
?Т= 1+2+3+4+5+6+7+8=36
Тк (кількість років, що залишилися до кінця корисного використання об'єкта основних засобів) кожного року зменшуватиметься на 1.
Суми нарахованої амортизації складатимуть:
Рік Кумулятивний Залишкова вартість на грн.. Сума нарахованої
коефіцієнт Періоду, грн.. амортизації, грн.
1-й 8:36-0,222 50000 10656
2-й 7:36-0,194 39344 9312
3-й 6:36-0,167 30032 8016
4-й 5:36-0,139 22016 6672
5-й 4:36-0,111 15344 5328
6-й 3:36=0,083 10016 3984
7-й 2:36=0,056 6032 2688
8-й 1:36=0,028 3344 1344
? 2000 48000
5. Виробничий метод.
Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного
місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки
амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості,
яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який
підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта
основних засобів.
АВм=Ом х Ва
де, АВм - місячна сума амортизаційних відрахувань;
Ом - місячний обсяг продукції (робіт, послуг);
Ва - виробнича ставка амортизації
де, О- загальний обсяг продукції (робіт, послуг); початкова вартість; ПРИКЛАД. Первісна вартість об'єкта основних засобів
Лв-ліквідаційна вартість. - 50000 грн., ліквідаційна вартість - 2000 грн. Загальний обсяг виготовленої продукції 250000 одиниць. У березні виготовлено 3500 одиниць. Розмір амортизаційних відрахувань визначається так:
50000-2000
Ва =
250000
х 100% = 19,2%
А Вм = 3500 x 19,2% / 100%=672грн
Крім вищенаведених методів підприємство може застосовувати норми та методи нарахування амортизації основних засобів передбачених податковим законодавством.
Методи нарахування амортизації вибираються та застосовуються
підприємствами самостійно. В залежності від мети, яку підприємство
ставить перед собою у зв'язку із застосуванням основних засобів, в різних
виробничих ситуаціях доцільно використовувати різні методи нарахування
амортизації.
Перевагами прямолінійного методу є: рівномірність, стабільність, пропорційність нарахування амортизації та віднесення її насобівартість, простота і точність розрахунків.
Але на практиці основні засоби найінтенсивніше використовуються в перші роки експлуатації і відповідно, в цей період вони найбільше зношуються. Тому виникла потреба застосовувати методи прискореної амортизації. Прискорена амортизація передбачає зменшення суми амортизаційних відрахувань щороку. Завдяки цьому швидше накопичуються кошти для заміни вже амортизованих об'єктів основних засобів.
Щодо вигідності застосування методів прискореної амортизації (зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного), то висновки кожне підприємство змушене робити самостійно, враховуючи багато чинників: калькулювання цін на готову продукцію, обсяг та термін власних капітальних вкладень тощо.
Застосування виробничого методу можливе лише у випадку, колифактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг) можна достовірновизначити. Цей метод змушує підприємство дбати про те, щоб виробничі об'єкти постійно експлуатувалися, тим самим швидше переносили свою вартість на вартість готової продукціїВідповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підприємства повинні проводити нарахування амортизації для обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно норм цього Закону.
Нарахування "податкової" амортизації тепер зводиться до підбиття один раз на квартал підсумків залишкової вартості груп основних фондів і множення цих підсумків на відповідну норму амортизації. Суми нарахованої таким методом амортизації відображаються у податковій декларації, і не є підставою для складання бухгалтерських проведень (звичайно, якщопідприємство використовує інші методи амортизації основних засобів).
"Податкова" амортизація, по суті - пільга для підприємств які інвестують свій капітал у розширення виробництва, придбання та підтримання в належному стані основних засобів.
Нарахування амортизації проводиться на протязі всього періоду експлуатації основного засобу. При вибутті основного засобу сума нарахованого зносу списується на зменшення первісної вартості основного засобу.
Відображення зносу на рахунках бухгалтерського обліку:

Зміст господарської операції Кореспонденція
рахунків Сума,
грн.
Дебет Кредит
1 Введення в експлуатацію об'єкта основних
засобів 10 15 15000
2 Нарахування амортизації об'єкта основних
засобів на протязі терміну експлуатації
об'єкта 23,92,93 13 9000
3 Списання раніше нарахованого зносу на
зменшення первісної вартості при вибутті
основного засобу 13 10 9000
4 Списана залишкова вартість реалізованого
об'єкту основних засобів 972 10 6000
Постановка задачі
Для автоматизації розрахунку амортизації основних засобів я створила в електронних таблицях Ехсеl робочу книгу з двома робочими листами, які називаються "розрахунок" і "головна книга".
В робочому листі "розрахунок" міститься таблиця "Розрахунок амортизації основних засобів за І квартал 2004 року", в якій знаходяться такі поля;
- найменування основних засобів;
- група;
- норма амортизації;
- балансова вартість;
- поправочний коефіцієнт;
- сума нарахованої амортизації.
В робочому листі "головна книга" містяться дві таблиці, одна з яких називається "Меморіальний ордер № 11 за І квартал 2004 року КП"Коломияводоканал", в якій містяться такі поля:
- номер попорядку;
- зміст господарсьеих операцій;
- кореспонденція рахунків;
- сума.
Друга таблиця називається"головна книга по рахунках 131-99", в якій містяться такі поля:
- квартал;
- обороти по Дт з Кт рахунків;
- оборот по Кт;
- сальдо.
Автоматизація
В робочому листі "розрахунок " знаходяться дані у вигляді формул. Дані у вигляді формул можна відобразити за допомогою команди Сервіс/ Параметри/Вид/формули.
В цьому робочому листі знаходиться рядок "Всього", який вираховується за допомогою автосуми: =СУММ (D4:D11).
Поле "Сума нарахованої амортизації" вираховується за допомогою такої формули: =С4*D4*E4, яку можна розмножувати, зачепивши за маркер, який повинен бути у вигляді хрестика і перемістити його на потрібну кількість даних.
В робочому листі "головна книга", в таблиці "Меморіальний ордер № 11 за І квартал 2004 року КП "Коломияводоканал"" міститься поле "Сума", дані якого переносяться з робочого листа "розрахунок", з таблиці "Розрахунок амортизації основних засобів за І квартал 2004 року", з поля "Сума нарахованої амортизації ""Всього"
В робочому листі "головна книга", в таблиці "головна книга по рахунках 131-99" сальдо на початок кварталу я переносила з робочого листа "розрахунок" з комірки D15, обороти по Кт я переносила з "Меморіального ордеру № 11 за І квартал 2002 року КП "Коломияводоканал", з комірки 16, а сальдо на кінець кварталу я визначала за такою формулою: =I25+G26-F26
Висновок
Під час виконання цієї роботи я ознайомилась з нарахуванням амортизації на КП"Коломияводоканал". Ознайомилась з історією розвитку підприємства, структурою підприємства і бухгалтерією.
Переконалась, що завдяки комп'ютеру значно полегшилась робота бухгалтерів. Я навчилась автоматизовувати розрахунок амортизаційних відрахувань.

 
 

Цікаве

Загрузка...