WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік надходження товарів і податкового кредиту з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат

Бух.облік надходження товарів і податкового кредиту з ПДВ в роздрібній торгівлі - Реферат

торгівлі.
Відображення в обліку надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі розглянемо на прикладі.
7. Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами.
1. Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За угодою повинно бути отримано товарів на суму 624 грн. в т.ч. ПДВ 104 грн. Товари надійшли на підприємство.
2. На одержані від постачальника товари нарахована торговельна націнка на покриття витрат роздрібної торгівлі і створення доходу в розмірі 24%. Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній, виписаній на підставі товарного документа постачальника, значаться товари на суму 749 грн., в тому числі:
Товари за договірними купівельними цінами - 520 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 520 - 104 грн.
До оплати постачальнику - 624 грн.
Торговельна націнка підприємства - 24 % від 520 - 125 грн.
Разом за продажними цінами - 749 грн.
в т.ч. товарні надбавки (104+125) - 229 грн.
7.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції необхідно зробити записи (п.п. 2.1, 5, 6):
1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 624 грн.:
1.1. Дт 60 - Кт 51 - 520
Дт 68 - Кт 51 - 104, а також:
1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -104
1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 104 грн.:
Дт 41 - Кт 42-1 - 104
2. На оприбуткування товарів , одержаних від постачальника за продажними цінами в сумі 749 грн., мають бути зроблені записи:
2.1. Дт 41 - Кт 60 - 520 - на купівельну (без ПДВ) вартість товарів
2.2. Дт 41 - Кт 42-1 - 229 - на суму товарних надбавок
Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію про-дажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище згідно з Інструкцією записами (оп. 1.3 і 2.2) ПДВ відноситься на дебет рахунку 41 "Товари" два рази, що недопустимо і необхідно при бухгалтерських записах врахувати (п.п. 8 - 10).
3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується нарахований при передоплаті їх податковий кредит з ПДВ в сумі 104 грн.:
Дт 67-2 - Кт 60 - 104 (п. 11)
7.2. При надходженні товарів на умовах наступної оплати і оплаті їх після надходження на підприємство, де вони оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, записи за даними прикладу 1 мають бути наступними (п.п. 2.2, 5, 6):
1. Дт 41 - Кт 60 - 520
2. Дт 68 - Кт 60 - 104
3. Дт 41 - Кт 42-1 - 229
4. Дт 60 - Кт 51 - 624
Особливості обліку податкового кредиту з ПДВ як товарної надбавки
8.Згідно з пунктом 5 Інструкції на суму податку на додану вартість на придбані товари одночасно із записами Дт 68 - Кт 60 і ін. та Дт 68 - Кт 51 і ін. (п. 3 Інструкції) дебетують рахунок 41 "Товари" в кореспонденції з рахунком 42, субрахунок 1 "Товарні надбавки" Отже, Інструкція вимагає збільшення товарних надбавок на товари за моментом передоплати їх, тобто до надходження товарів на підприємство.
9. Таким чином, за Інструкцією сума податку на додану вартість, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами (п. 5 Ін.), відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунку 41 два рази: при передоплаті товарів та при їх надходженні на підприємство. Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової надбавки, що при цьому збільшується (Дт 41 - Кт 42-1).
Якщо уже такий порядок запису Інструкцією установлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарного документа, включеного до товарно-грошового звіту, що підтверджує надходження товарів, які були раніше передоплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки як показано в п. 7.1.
У наведеному прикладі 1 до господарської операції 1.2 при надходженні товарів повинен бути зроблений додатковий запис 2.3 на списання нарахованої при передоплаті товарної надбавки:
Дт 42-1 "Товарні надбавки"
Кт 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" - 104
або рівнозначний сторнувальний від'ємний запис:
Дт 41 - Кт 42-1 - 104
Для того, щоб можна було скласти вказану бухгалтерську проводку на списання з рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" сум ПДВ на передоплачені товари, до бухгалтерських записів в товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41 - КТ 42-1 "Товарні надбавки" необхідно ввести додаткову графу "ПДВ на передоплачені товари, що надійшли".
Що стосується бухгалтерів-практиків, то вони звичайно сприймають раціональні облікові рішення. Вказівка Інструкції в частині ПДВ, сплаченого постачальникам у складі авансових платежів, на практиці, як правило, не виконується як недоречнпа, що, крім того, ще й значно ускладнює бухгалтерський облік товарів в роздрібних торговельних підприємствах.
Запис Дт 41 - Кт 42-1 (оп. 1.3) на збільшення вартості товарів на суму ПДВ у складі передоплат товарів постачальникам не потрібний. Але поки Інструкція діє, її треба виконувати. Трудно пояснити необхідність і економічну доцільність цього запису. На думку автора, в пункті 5 Інструкції слід було вказати, що до ПДВ в складі незбалансованих протягом звітного місяця авансових платежів (передоплат) це положення не відноситься, і в цьому разі вартість товарів на суму сплаченого ПДВ не збільшується.
10. Сплата ПДВ постачальникам за товари, вартість яких станом на 1.10.97 р. не була оплачена, враховуючи положення пункту 12.9.2 Змін і доповнень до Інструкції, повинна відображатись в обліку записами: Дт 60 - Кт 51 і Дт 68 - Кт 67-2 (п. 11).
Але за даними інвентаризації товарів на 1.10.97р. ( інвентаризаційний опис за формою додатку № 2) згідно з п. 12.6 Інструкції на суму ПДВ в залишку таких товарів треба було скласти бухгалтерську проводку:
Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав"
Кт 42-1 "Товарні надбавки"
Відповідне доповнення до п.12.6. Інструкції згідно зі змінами до Закону про ПДВ від 26.09.97р.
(ст. 11.11) не внесено. У зв'язку з тим, що

 
 

Цікаве

Загрузка...