WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік на підприємстві - Курсова робота

Облік на підприємстві - Курсова робота

(довідки), складеного працівником бухгалтерії.
Для узагальненого обліку адміністративних витрат використовують при журнально-ордерній формі обліку журнал №5,або 5А а при спрощеній формі обліку - відомість В-3 .
Типові бухгалтерські проводки по обліку адміністративних витрат
Зміст господарської операції Дебет
Кредит
Нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних активах адмін. призначення
92 "Адміністра-тивні витрати"
13"Знос необоротних активів"
Віднесено виробничі запаси на адміністративні витрати
92 "Адміністра-тивні витрати"
20"Виробничі запаси"
Передано в експлуатацію МШП адміністративного призначення
92 "Адміністра-тивні витрати"
22 "МШП"
Списано витрати по відрядженню на адміністративні витрати
92 "Адміністра-тивні витрати"
372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального спрямування
92 "Адміністра-тивні витрати"
65"Розрахунки за страхуванням"
Нараховано заробітну плату працівникам адміністративного персоналу
92 "Адміністра-тивні витрати"
66"Розрахунки з оплати праці"
Списано адміністративні витрати на фінансові результати
791"Результат основної діяльності"
92 "Адміністративні витрати"
Облік витрат на збут
Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:
- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; ·
- витрати на ремонт тари;
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
- витрати на передпродажну підготовку товарів;
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
- витрати на транспортування і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, відповідно до умов договору (базису) поставки;
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
- інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів,робіт, послуг.
На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат,пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів,робіт і послуг.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витратна збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати" .
Типові бухгалтерські проводки по обліку витрат на збут
Зміст господарської операції
Дт
Кт
Нараховано амортизацію по основних засобах торгівельного призначення
93 "Витрати на збут"
13 "Знос необоротних активів"
Віднесено до витрат на збут вартість пакувальних матеріалів
93 "Витрати на збут"
20"Виробничі запаси"
Передано в експлуатацію МШП торгівельного призначення 93 "Витрати на збут"
22"МШП"
Витрати по відрядженню віднесено до витрат на збут
93 "Витрати на збут"
372 "Розрахунки з підзвітними особами"
Віднесено частину витрат майбутніх періодів до витрат на збут (оренда торгівельного приміщення)
93 "Витрати на збут"
39 "Витрати май-бутніх періодів"
Проведено нарахування на заробітну плату працівників збуту до фондів соціального спрямування
93 Витрати на збут"
65"Розрахунки за страхуванням"
Нараховано заробітну плату . працівникам збуту
93 "Витрати на збут"
66"Розрахунки з оплати праці"
Віднесено витрати по рекламі до витрат на збут
93 "Витрати на збут"
685"Розрахунки з іншими кредиторами"
Списано витрати на збут на фінансові результати
791"Результат основної діяльності"
93 "Витрати на. збут"
Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення витрат на збут, виступають:
- по амортизації - "Розрахунок амортизації основних засобів";
- по МШП - "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів"
- грошових коштів - "Видатковий касовий ордер", виписка банку;
- витрат на відрядження - "Авансовий звіт";
- заробітної плати - "Табель обліку використання робочого часу", а також складена на його підставі "Розрахунково-платіжна відомість.
Щомісячне списання витрат на збут оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.
Для узагальненого обліку витрат на збут використовують і журнал-ордер №5 при журнально-ордерній формі обліку, а при 1 спрощеній формі обліку - відомість В-3 .
Облік інших операційних витрат.
До інших операційних витрат включають:
1) Витрати на дослідження та розробки відповідно до П(с)БО8 "Нематеріальні активи".
2) Собівартість реалізованої іноземної валюти , яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю в еквіваленті , вираженому в національній валюті.
3) Собівартість реалізованих виробничих запасів
4) Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів
5) Втрати від операційної курсової різниці
6) Витрати від зниження запасів
7) Нестачі і втрати від псування цінностей
8) Визначені штрафи, пені, неустойки
9) витрати на виплати матеріальної допомоги на утримання об'єктів соціально-культурного призначення
10) інші витрати операційної діяльності
Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок 94" Інші витрати операційної діяльності". На рахунок 94 ведеться облік витрат, які відображаються на рахунок 90 "Собівартість реалізації" 91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут"
За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом- списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
Типові проводки з використанням. Рахунок 94.
1) Списано недостачу основні засоби за залишковою вартістю.
Д 94К 10
2) Відпущено зі складу виробничі запаси на отримання об"єктів житлово-комунального господарства і соціально-культурного призначення.
Д 94 К 20
3) Списуємо суму уцінки товарів до чистої вартості їх реалізації
Д 94 К 28
4) Списуємо суму витрат за елементами та інші витрати операційної діяльності.
Д 94 К 81, 80, 82, 83, 84
5) Списано інші витрати операційної діяльності на фінансові результати
Д 791 К 94
Облік доходів підприємства
Методологічні засади формування, оцінювання і визнання у б/о інформації про доходи та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності визначають П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", норми яких поширюються на підприємства (організації) та іншихюридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ).
Фінансовим результатом

 
 

Цікаве

Загрузка...