WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік на підприємстві - Курсова робота

Облік на підприємстві - Курсова робота

чистий фінансовий результат, який відповідними записами списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).
Отже, чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податку на прибуток.
Облік розрахунків за обов"язковим соціальним і пенсійним страхуванням.
Облік розрахунків по страхуванню на Коломийській гардинній фабриці проводиться за допомогою рахунків шостого класу "Поточні зобов'язання". Рахунок 65 " Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:
651 " За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
654 " За індивідуальним страхуванням"
655 "За страхуванням майна"
За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти. За дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
На окремих субрахунках синтетичного рахунку 65 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках. Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, , на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.
Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.
Суму відрахувань у Пенсійний фонд та на соціальне страхування визначають у відомості обліку витрат на виробництво, виходячи з нарахованого фонду оплати праці за аналітичними рахунками з обліку витрат та встановлених відсотків відрахувань. Вирахування з оплати праці працівників на соціальне страхування визначають на основі розрахунково-платіжних відомостей. Загальну суму цих платежів записують за кредитом рахунку. Сплату заборгованості із платежів за страхуванням і Пенсійного фонду відображають на основі платіжниж доручень, а зарахування витрат на зменшення заборгованості за внесками на соціальне страхування - на основі розрахунків допомоги із тимчасової непрацездатності, або інших виплат, встановлених законодавством - за дебетом рахунку.
Для правильного обчислення сум страхових внесків та відображення їх у звітності потрібно правильно визначити оподатковуваний фонд оплати праці. До фонду оплати праці, на який нараховують страхові внески, відносять фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають основну, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, перелік яких встановлений законодавством. На даний час розмір страхових внесків на соціальні заходи для підприємств складає :1) Пенсійний фонд - 32%; 2)страхування на випадок безробіття- 1,9; 3)страхування на випадок тимчасової непрацездатності - 2,9; 4)страхування від нещасних випадків на виробництві від 0,2 до 13,8.(Утримання вищезгаданих внесків із зарплати працівників відповідно складає 1).2%; 2). 0,5 %; 3). 0,5% 4).- найманими працівниками не сплачується).
Типові операції по обліку розрахунків за страхуванням
№ Зміст операції Дт Кт
1 Проведено нарахування страхових внесків на соціальні заходи від нарахованої заробітної плпати
23,91,92,93,94
651,652,653
2 Утримано із з/п:
o Внески в пенсійний фонд 661 651
o Внески у фонд зайнятості 661 653
o Внески в соцстрах 661 652
3 Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності 652 661
4 Перераховано з поточного рахунку заборгованість по страхових внесках органам соціального страхування
651,652,653
311
Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати.
Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці підприємства АТЗТ "Коломийська гардинна фабрика" здійснюють на пасивному рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" за субрахунками:
661 "Розрахунки за заробітною платою",
662 "Розрахунки з депонентами".
По кредиту субрахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" відображаються суми нарахованої основної і до даткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а по дебету - утримання із заробітної плати (прибуткового податку, збору до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, за виконавчими листками та інші утримання), суми виплаченої заробітної плати і депонованої. Звідси в бухгалтерському обліку на суму нарахованої заробітної плати роблять запис по кредиту рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" і дебету рахунків:
23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін. (на суму нарахованої основної і додаткової заробітної платні премій, які виплачуються із фонду оплати праці);
652 "По соціальному страхуванню" (на суму допомоги по соціальному страхуванню, нарахованої за рахунок коштів соціального страхування) та ін.
Суми утримань із заробітної плати працівників підприємства відображаються записом по дебету рахунка 661 "Розрахунки по заробітній платі" в кореспонденції з кредитом рахунків:
641 "Розрахунки за податками" (на суму утриманого прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до бюджету);
651 "За пенсійним забезпеченням" (на суму утримані збору до Пенсійного фонду);
653 "За страхуванням на випадок безробіття" (на суму утримань збору до Фонду соціального страхування на випадок безробіття);
685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (на суму утримань за виконавчими листками) та ін.
Суми, виплачені з каси підприємства (заробітна плата премії, допомога по тимчасовій непрацездатності тощо належні працівникам), відображаються записом по дебету рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" і кредиту рахунка 30 "Каса".
На суму депонованої заробітної плати в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" і кредиту рахунка 662 "Розрахунки з депонентами". В подальшому, при виплаті працівникам заробітної плати, зарахованої раніше на рахунок депонентів, роблять запис по дебету рахунка 662 "Розрахунки з депонентами" в кореспонденції кредитом рахунка 30 "Каса".
Сума депонованої заробітної плати, по якій закінчився строк позовної давності (3 роки), яка підлягає перерахуванню до бюджету, відображається записом по дебету рахунка 662 "Розрахунки з депонентами" і кредиту рахунка 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами". Перерахування зазначеної суми до бюджету відображається записом по дебету рахунка 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках".
Аналітичний облік розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті ведеться в картках - особових рахунках (ф. № П-54 і № П-54а), які містять інформацію по нарахованихсумах, утриманнях, виплаті. Ця інформація

 
 

Цікаве

Загрузка...