WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік на підприємстві - Курсова робота

Облік на підприємстві - Курсова робота

підрядниками" має такі субрахунки:
o 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"; o 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".
o Оприбутковано матеріали, МШП, товари, що надійшли від постачальників Дт 20,22,28 - Кт63
o Виконані роботи, надані послуги підрядниками Дт 23 - Кт 63
o Погашено кредиторську заборгованість грошовими коштами Дт 63 - Кт30, 31.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунка) на сплату.
Облік розрахунків за податками і платежами.
Податки - це обов'язкові платежі фізичних і юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами держави.
Визначальним при організації бухгалтерського обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) є податкове законодавство.
Для постановки на облік платники податків - юридичні особи подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:
ў заяву за встановленою формою ;
ў завірені у нотаріальному порядку копії статуту;
ў копію свідоцтва про державну реєстрацію;
ў копію довідки з присвоєним ідентифікаційним кодом.
Постановка на облік платника податків - юридичної особи (філії) здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після надходження заяви за наявності всіх поданих документів.
Після постановки платника податків на облік (перереєстрації) орган державної податкової служби ставить на примірнику статуту платника податків відмітку (штамп) про постановку його на податковий облік за підписом відповідальної особи і видає йому довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. Для пред'явлення до установ банків, де він вирішив відкрити поточні рахунки, та інших органів державної влади видаються копії довідки.
Основними завданнями організації обліку розрахунків за податками, платежами є:
ў забезпечення правильного та своєчасного нарахування податків;
ў правильне використання синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків;
ў вибір облікових регістрів та правильне відображення їх даних в звітності.
У бухгалтерському обліку для розрахунків за податками і платежами з бюджетом застосовують рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами". По кредиту цього рахунка відображають нараховані суми податків та платежів до бюджету, а по дебету - їх фактичне перерахування.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" має такі субрахунки :
o 641 "Розрахунки за податками";
o 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";
o 643 "Податкові зобов'язання";
o 644 "Податковий кредит".
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" здійснюється облік податків на додану вартість, податку на прибуток, прибуткового податку, акцизного збору, податку з власників транспортних засобів, комунального податку, податку з реклами, єдиного податку), які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного податкового законодавства.
o Аналітичний облік розрахунків за податками ведеться за їх видами, тобто на кожен вид податків відкривається аналітичний рахунок, що дає змогу стежити за правильністю та своєчасністю розрахунків з бюджетом.
На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за обов'язковими платежами (зборами), які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного податкового законодавства , а саме митний збір, податок на землю, збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, збір за спеціальне використання водних ресурсів та місцеві збори (обов'язкові платежі).
Субрахунки 643 та 644 призначені для обліку податкового зобов'язання та податкового кредиту відповідно.
Податкове зобов'язання - це загальна сума отримана (нарахована) платником податків у звітному (податковому) періоді.
Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.
Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця.
Облік податку на прибуток
Ставки податку на прибуток, об'єкти оподаткування і порядок визначення оподатковуваного прибутку, порядок обчислення І сплати податку, обов'язки і відповідальність платників регламентуються Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати".
Платниками податку на прибуток є всі суб"єкти підприємницької діяльності ( в тому числі бюджетні та громадські організації), які одержують прибуток від господарської діяльності.
Ставка податку складає 30 % від об"єкту оподаткування.
Об"єктом оподаткування є величина, яка визначається у податковому обліку шляхом порівняння скоригованих валових доходів, скоригованих валових витрат і амортизації.
Відповідно до Плану рахунків облік податку на прибуток ведеться на рахунку 98 "Податки на прибуток" за субрахунками:
981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності",
982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій".
На субрахунку 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" ведуть облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, визначеної за встановленою ставкою від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).
На субрахунку 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" відображають суму податку, яка підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій. При цьому треба мати на увазі, що у Звіті про фінансові результати чистий прибуток (збиток) обчислюється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу, надзвичайних затрат і податку з надзвичайного прибутку. У статтях звіту "Надзвичайні доходи" та "Надзвичайні затрати" відповідно відображають:
- прибуток або збиток від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій;
- невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха, техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування і покриття втрат від надзвичайних подій за рахунок Інших джерел.
Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності.
На суму нарахованого податку з прибутку в бухгалтерському обліку роблять запис:
Д-т рах. 98 "Податки на прибуток"
К-т рах. 641 "Розрахунки за податками".
Наприкінці року сума нарахованого податку на прибуток списується на фінансові результати діяльності підприємства записом по дебету рахунка 79 "Фінансові результати" в кореспонденції з кредитом рахунка 98 "Податки на прибуток".
Після цього запису за даними рахунка 79 "Фінансові результати" визначають

 
 

Цікаве

Загрузка...