WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік на підприємстві - Курсова робота

Облік на підприємстві - Курсова робота

(внески матеріальними цінностями);
Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (внески МШП):
Дт 10 "Основні засоби" (внески будинками, машинами, спору­дами тощо);
Кт 46 "Неоплачений капітал".
Згідно з Законом України "Про господарські товариства" на Коломийській гардинній фабриці формування статутного капіталу проведено шляхом підписки на акції і шляхом розподілу всіх акцій між засновниками без права їх продажу. Тому в закритих АТ 100% акцій належить їх засновникам, а у відкритих АТ не менше 25% акцій повинно бути викуплено засновниками. Термін відкритої підписки на акції не повинен перевищувати шести місяців. Початковий внесок акціонерів не менше 10% вартості акцій. Викуп акцій може здійснюватись не тільки в грошовій формі, але й за рахунок матеріальних внесків. До дня скликання зборів акціонерів потрібно зібрати не менш як 30% вартості акцій. Статутний капітал повинен бути повністю оплаченим впродовж року. Заборгованість акціонерів по внескам до статутного фонду обліковується окремо в активі балансу. Якщо у встановлений строк акції неоплачені, акціонери по закону несуть майнову відповідальність у вигляді штрафів.
Синтетичний облік статутного капіталу ведеться в журналі 7 (кредит рахунка 40), аналітичний облік - за видами капіталу у розрізі засновників, учасників, акціонерів та за іншими ознаками, для чого ведеться оборотна відомість .
Облік пайового капіталу.
Пайовий капітал утворюється за рахунок пайових внесків спілок, кооперативних підприємств і організацій. Пайовий капітал формується у споживчій кооперації, колективних сільськогосподарських підприємствах.
Синтетичний облік ведеться у журналі 7 (за кредитом рахунка 41 "Пайовий капітал"), аналітичний - у відомості за видами капіталу (види майна, надходження внесків членів кооперативу) та у розрізі колективних та індивідуальних членів. Оборотна відомість повинна відображати дані розрахунків кожного члена кооперативу за пайовими внесками, дивідендами та їх отриманням, сальдо заборгованості на початок та кінець періоду.
Облік додаткового капіталу
Додатковий капітал обліковується на рахунку 42 "Додатковий капітал", утворення якого спеціально не регламентується. На цьому рахунку відображається різниця між номінальною вартістю випущених акцій, що відповідає розміру статутного капіталу, та їх ринковою вартістю (може бути нижчою або вищою від номінальної); суми дооцінки або уцінки активів і вартості необоротних активів, безоплатного отримання активів від юридичних чи фізичних осіб та інші операції.
Рахунок ;" має наступні субрахунки:
421 "Емісійний доход"
422 "Інший вилучений капітал"
423 "Дооцінка активів"
424 "Безоплатно отримані необоротні активи"
425 "Інший додатковий капітал"
Аналітичний облік ведеться у відомості 7.1 в розрізі субрахунків. У відомості показується сальдо на початок місяця (дебет чи кредит), записи в дебет рахунка 42 з кредита рахунків (10, 13, 44, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 28, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 74), записи з кредита 42 в дебет рахунків (10, 30, 31, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 28, 35, 46, 48), сальдо на кінець місяця і разом оборот із початку року.
Облік резервного капіталу
Резервний капітал не реєструється підприємством і може утворюватися за рахунок фінансового результату підприємства і додаткового капіталу. Призначення резервного капіталу полягає в тому, щоби створити певний фінансовий резерв для погашення можливих збитків у майбутньому або використання на покриття непередбачених витрат та сплати боргів при ліквідації підприємства.
Для обліку резервного капіталу призначений рахунок 43 "Резервний капітал", дебет якого записується використання, а в кредит - створення резерву,наприклад:
1) Використано резервний капітал на поповнення статутного:
Дт 43 "Резервний капітал" - Кт 40 "Статутний капітал".
2) За рахунок резервного капіталу списано збитків, отриманих за рік на погашення Дт 43 "Резервний капітал" - Кт 442 "Непокриті збитки".
Облік вилученого та неоплаченого капіталу.
У зв'язку з тим, що безпосередньо не можна зменшувати розміру статутного капіталу, у цих випадках використовується регулюючий рахунок 45 "Вилучений капітал" із субрахунками, на якому відображається викуп акцій та повернення вкладів, паїв чи інших внесків засновникам, які вибули. Погашення здійснюється грошима, цінними паперами, майном на суму, що зафіксована у боргових зобов'язаннях.
Утворення власного капіталу дає гарантію для інвесторів, кредиторів, постачальників, позичальників, що підприємство є кредитоспроможним і йому можна довіряти, мати з ним ділові й партнерські стосунки.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов"язання згідно з П(С)БО 11 "Зобов"язання"
Зобов'язання - це борги (заборгованість) підприємства, які виникають внаслідок придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.
Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про зобов'язання, а також принципи відображення зобов'язань у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11 "Зобов'язання".
За строками погашення зобов'язання поділяються на поточні і довгострокові.
Довгострокові зобов'язання - зобов'язання, на яке нараховуються відсотки і яке підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу.
До довгострокових зобов'язань підприємства належать:
- Довгострокові кредити банків;
- Довгострокові фінансові зобов'язання;
- Інші довгострокові зобов'язання.
Для обліку довгострокових позик в бухгалтерському обліку використовується балансовий рахунок 50 "Довгострокові позики", на якому обліковуються уми довгострокових позик, одержані установами. Цей рахунок розподілений на субрахунки:
501 "Довгострокові кредити банків";
502 "Відстрочені довгострокові кредити банків";
503 "Інші довгострокові позики".
Довгострокова дебіторська заборгованість виникає при здійсненні інвестиційної, фінансової діяльності, а також внаслідок надзвичайних подій. Наприклад, при передачі майна у фінансовий лізинг, наданні фінансової допомоги іншим особам, одержанні векселів у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості тощо. У всіх цих випадках, але за умови, що очікуваний строк погашення заборгованості складає більше дванадцяти місяців .
Основними завданнями організації бухгалтерського обліку зобов'язань є:
ў чітке документування розрахунків;
своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в Основними завданнями організації бухгалтерського обліку зобов'язань є:
ў чітке документування розрахунків;
ў своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах;
ў правдиве відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до неї.
Облік короткотермінових кредитів банку. Умови та форми кредитування.
Підприємства у сучасних умовахгосподарювання систематично залучають

 
 

Цікаве

Загрузка...