WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат - Реферат

Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат - Реферат

аналітики
982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" Без аналітики
991 "Втрати від стихійного лиха" За об'єктами, втрачених втаслідок стихійних лих
992 "Втрати від техногенних катаст-роф і аварій" За об'ктами втраченими внаслідок техногенних катастроф і аварій
993 "Інші надзвичайні витрати" За статтями витрат і об'єктами, втраченими внаслідок надзвичайних подій, що не налезать до стихійних лих, техногенних катастрох і аварій
Рахунки класу 9
Рахунки класу 9 призначені для узагальнення інформації про витрати за всіма видами звичайної діяльності та видами операцій, пов'язаними з надзвичайнимиподіями.
Формування інформації про витрати, понесені підприємством у процесі звичайної діяльності, здійснюються у розрізі груп операцій, що належать до звичайної діяльності: промислово-виробничих, торгових і виробничих операцій з виконанням робіт і надання послуг, а також звичайних операцій, не пов'язаних з основною діяльністю підприємства та фінансових операцій.
2. Класифікація витрат
З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування витрат підприємства об'єднюються в однорідні групи за різними ознаками. Загалом витрати групуються та обліковуються за видами, місцями виникнення та носіями витрат.
Види витрат визнаються виходячи з економічного змісту, що міститься в кожному елементі витрат. Види витрат є базою для формування калькуляційних статей витрат.
Місця виникнення витрат - це структурні підрозділи, в яких відбувається споживання ресурсів у виробничих, збутових, адміністративних та інших цілях, пов'язаних з оборотом коштів підприємства.
Під терміном носій витрат слід розуміти продукцію підприємства (включаючи роботи та послуги), яка в той чи інший момент може перебувати на різних дореалізаційних стадіях, починаючи від стадії придбання запасів, призначених для її випуску.
Економічний елемент - однорідний первинний вид витрат на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг), в якій у межах підприємства неможливо розкласти на частини.
Статті витрат - певний вид витрат, що створюють собівартість як окремих видів продукції, так і сукупності витрат на товарну продукцію підприємства загалом.
За цільовим спрямуванням витрати підприємства можна умовно поділити на:
" основні витрати;
" витрати на обслуговування;
" витрати на управління.
Основні витрати - це витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом випуску продукції.
Витрати на обслуговування - це витрати на утримання допоміжних підрозділів (включаючи витрати на збут) і підрозділів соціального характеру.
Витрати на управління - включають витрати на утримання й обслуговування апарату управління виробничими та невиробничими підрозділами, а також витрати на утримання й обслуговування апарату управління підприємства (адміністративні витрати).
За способом включення до собівартості окремих видів продукції розрізняють витрати прямі і непрямі.
Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції; їх можна прямо включити до собівартості за відповідними об'єктами обліку, не враховуючи їх на збірно-розподільчих рахунках. Точніше, прямі витрати є сукупною вартістю ресурсів, втілених у продукції; до вартості таких ресурсів належать і жива праця у відповідній оцінці, яка, своєю чергою, включає заробітну плату та соціальне страхування найманих працівників, зайнятих безпосереднім виготовленням конкретних видів продукції.
Непрямі витрати пов'язані з виробництвом відразу кількох або всіх видів продукції підприємства.
Непрямі витрати протягом звітного періоду обліковуються на збірно-розподільчих рахунках, а потім за встановленою методикою деякі з них розподіляються між окремими видами продукції, а деякі списуються безпосередньо в Дт результативного рахунка.
У складі собівартості продукції прямі витрати поділяються за статтями, кожна з яких, як правило, відповідає певному елементу витрат, а непрямі утворюють комплексні статті, які складаються з витрат , що містять кілька елементів. Прикладом комплексної статті може бути стаття "Витрати на охорону".
За ознакою залежності від обсягів випуску продукції витрати підприємства поділяють на постійні та змінні.
Змінні витрати нормуються на кожну одиницю продукції, їх розмір змінюється відносно пропорційно відповідно до зміни обсягу випуску продукції.
Розмір постійних витрат не залежить від обсягу випуску продукції, їх питомий розмір у складі загальних витрат, що зменшують фінансовий резельтат, при збільшенні обсягу випуску скорочується, а при зниженні - збільшується.
За економічним змістом усі витрати підприємства поділяються на операційні, фінансові, інші звичайні та надзвичайні.
До операційних витрат належать витрати, що обліковуються на рахунках 90. 91, 92, 93, 94.
До фінансових витрат належать витрати, що обліковуються на рахунках 95 і 96.
До інших звичайних витрат належать витрати, що обліковуються на рахунку 97. Разом з тим, при аналізі рахунків 971 - 979 з'ясовується що не всі з них можна зарахувати до "Інших звичайних витрат". Так, наприклад, рахунок 971 і частково рахунок 975, поза будь-яким сумнівом, належить до фінансових витрат. Крім того, такі специфічні рахунки, як 978 і 979, якими користуються виключно страхові організації, ніяк не можуть належати до "інших витрат", оскільки насправді є для страхових організацій основними.
До надзвичайних витрат належать витрати на рахунку 99.
Що стосується такого умовно-витратного рахунку 98 "Податок на прибуток", то цей рахунок випадає з цього ряду, оскільки не відповідає жодній із наведених ознак.
Витрати підприємства класифікуються:
" за економічними елементами;
" за статтями калькуляцій.
3. Елементи операційних витрат
П (с) БО №3 "Звіт про фінансові результати" встановлює такий склад економічних елементів операційних витрат, обов'язковий для застосування на всіх підприємствах виробничої сфери:
" матеріальні затрати;
" витрати на оплату праці;
" відрахування на соціальне страхування;
" амортизація;
" інші операційні витрати.
Вартість матеріальних ресурсів за елементом "матеріальні затрати" формується виходячи з цін на їх придбання без урахування ПДВ , включаючи всі витрати, які супроводжують таке придбання. Від вартості використаних у

 
 

Цікаве

Загрузка...